2024 januari 25 *GASTSCHRIJVER* Hoe machtspelletjes besluitvorming beïnvloeden

*GASTSCHRIJVER* Hoe machtspelletjes besluitvorming beïnvloeden

*GASTSCHRIJVER* Hoe machtspelletjes besluitvorming beïnvloeden

*GASTSCHRIJVER*
Beste politiek geïnteresseerden,
Als liefhebber van politiek en een ooggetuige van onze lokale gemeenteraad, vind ik het fascinerend om te zien hoe machtspelletjes en persoonlijkheden de besluitvorming beïnvloeden. De laatste raadsvergadering was hier een typisch voorbeeld van.
 
Om te beginnen was er het besluit over de voorrang van fietsers op rotondes. Dit werd uitgesteld omdat de informatie tegenstrijdig was. Rogier Bruin van de VVD benadrukte dat snelle besluitvorming nodig is. Zijn opmerkingen weerspiegelden de macht van de coalitie, die de agenda lijkt te bepalen ongeacht de inhoud van de discussie. Dit geeft aan hoe in de raad vaak meer waarde wordt gehecht aan wie iets zegt dan wat er daadwerkelijk gezegd wordt.
 
Bij het punt, de aanstelling van een evenementencoördinator, waren de meningsverschillen duidelijk. Wethouder Fotigui Camara onderstreepte de noodzaak van deze functie, terwijl Behoorlijk Bestuur en de Stadspartij tegen waren vanwege de kosten. Raadslid Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) adviseerde; “dat onderzocht moet worden of de evenementencoördinator kan worden gevonden binnen de huidige ambtelijke organisatie.” De uitspraak van Edwin Krijns van het CDA over het vinden van iemand binnen de huidige organisatie leek meer gericht op het diskwalificeren van het idee dan op het inhoudelijk bespreken ervan.
Ondanks alle verdere opmerkingen en vraagtekens die door veel partijen werden gezet bij dit document is het toch aangenomen???
 
De situatie rond de Kleine Werf was al even complex. De voorzitter verbood het in de vragen benoemen van ‘De Kleine Werf’, maar de wethouder antwoordde toch. Deze actie toonde aan dat de voorzitter probeerde de discussie te sturen, terwijl de wethouder zijn eigen agenda doordrukte. Opnieuw zagen we hier hoe de macht binnen de raad niet altijd bij de meerderheid ligt, maar vaak bij enkele dominante figuren.
Opvallend is dat de wethouder uiteindelijk zijn zin heeft gekregen van voornamelijk de coalitie binnen de raad. De zinsnede: “Er is ruimte voor versterking van de ho(reca) op Willemsoord”. blijft in de horecavisie staan. Dus concluderend de wethouder bepaald en niet de raad.
 
De krant van donderdag maakt melding van de voortgang van de ambities van het college en Zeestad BV.: “Ontwikkelbedrijf Zeestad organiseert inloopbijeenkomst over voortgang plannen De Kleine Werf op Willemsoord, ondanks kritiek op parkeer- en milieuproblematiek.”
Bij het agendapunt over het Helders Manifest zagen we sluw spel van de VVD en GL, die de aandacht afleidden van de kern van de motie waarin werd gevraagd om een bijeenkomst over het Helders Manifest niet in Wieringerwerf maar in het nieuwe stadhuis te houden. Fractie Pastoor was er als de kippen bij om ook een duit in het afleidende zakje van de coalitie te doen. Dit was een typisch voorbeeld van hoe de raad meer bezig is met politieke spelletjes dan met het werkelijk vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners.
 
Wat me vooral opvalt, is hoe in deze raadsvergaderingen de nadruk meer ligt op wie wat zegt en hoe ze het zeggen, dan op de inhoud van wat er gezegd wordt. Het lijkt erop dat de echte beslissingen worden genomen door een kleine groep invloedrijke figuren, waarbij de rest van de raad slechts een bijrol speelt. Het is een spel van macht en invloed, waarbij de stem van de burger vaak op de achtergrond raakt. Dit alles weerspiegelt een politieke cultuur waarin de vorm vaak belangrijker is dan de inhoud, en waar machtspelletjes en persoonlijke agenda’s de overhand hebben.
May be an image of text that says 'Hoe machtsspelletjes besluitvorming beïinvloeden'
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER