2024 januari 30 Video, Woordvoering: Voorstel vaststellen programma van duurzaamheid

Video, Woordvoering: Voorstel vaststellen programma van duurzaamheid

Video, Woordvoering: Voorstel vaststellen programma van duurzaamheid

Ons commissielid Ron van Wamel hield woordvoering over duurzaamheid. Ook hier hebben wij een duidelijk standpunt in genomen. ⤵️

Woordvoering SOB 29 januari 2024
Voorstel vaststellen programma van duurzaamheid.
Voorzitter dank u voor het woord.
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp is niet tegen verduurzaming laat dat duidelijk zijn. BB zal alleen wel luisteren naar de inwoners van Den Helder wat zij willen en vooral wat zij kunnen. Vooral het laatste als het gaat om kunnen ipv willen. De lasten zijn hoog, OZB wordt weer dit jaar weer duurder en het college volgt het landelijk beleid om zo snel mogelijk energieneutraal te zijn.
Ons bereikte van de week ook weer berichten dat vooral starters hebben te maken met dure woningen. ( u heeft dat kunnen vernemen in de bijeenkomst van de week in J Dorp) Zelfs het starterspakket is niet afdoende wanneer zij ook nog zo’n 10-20 duizend euro moeten investeren bovenop de hypotheek of lening om een energielabel A of B te krijgen.
 
❗Voorzitter eerst zette de overheid en college zich in op het tegengaan van het nemen van (extra) leningen en nu zien wij dat het college de inwoners juist oproept zich te steken in de schulden. Daar veel mensen al in de schulden zitten gaan ze nu nog meer in de schulden. Resultaat nog meer mensen in de schuldsanering.❗
Voorzitter, het gaat juist om het maximale wat ze al kunnen lenen en daarbovenop komen nog de investeringen voor verduurzaming. Het kan zich niet terugverdienen als het er niet ingestoken wordt.
Voorzitter: Het college zoekt de 5 poten aan 1 schaap
Wat anders voorzitter. Ik hoop dat de wethouder mij kan antwoorden op het volgende.
BB heeft al vaker gezegd dat wij het volgen van landelijk beleid door zoveel % van Den Helder energieneutraal te zijn en dus de stikstof voor zoveel % te reduceren kritisch vokgen.
Maar voorzitter, al zouden we als inwoner van DH geen stikstof verbruiken of uitstoten, dan nog zal je in Den Helder een hoog percentage meten….
 
❗Want ik zie op de site van de Provincie dat van de aanwezige stikstof neergedaald in Den Helder:
35% uit buitenland afkomstig is
29% van zee ook met ammonia
18% van landbouw ( bollensector??)
Dat is al een totaal van 82% welk niet door de inwoners wordt veroorzaakt… en we afhankelijk zijn van andere bronnen buiten DH
Resterende percentages zijn verkeer, inwoners etc. Betekent dat we ruim 80% altijd zullen houden al zouden we geheel energie neutraal zijn.
 
❗Kan de wethouder uitleggen waarom er niet gekeken wordt naar wat we daadwerkelijk aan energieneutraal moeten doen, dan een programma maken waarin elke burger op de kosten wordt gejaagd, temidden in een periode waarin er ook nog veel ontwikkelingen zijn op verschillende vormen van energie.
Voorzitter, BB denkt dat nadat we energieneutraal zijn, de burger aan een tophypotheek zit, we nog steeds te hoog scoren.
Voor 2040 energieneutraal: Voorzitter het mag voor Den Helder dan niet ver zijn maar dit is water naar de zee dragen.
Graag horen wij van de wethouder waarom de uitkomsten van die berekening niet zijn meegenomen?
Tot zover voorzitter
 
2e termijn
– Schulden mogelijkheden, leningen van gemeente lage rente, u maakt zich zorgen, maar het zijn uw inwoners waarbij is toch passende antwoorden bij zoek. Eigenlijk niet ik maar zij. Wat gaat u doen aan verhoging OZB versus duurzaamheid? Zeker als u zegt voor alle inwoners het betaalbaar moet zijn. OZB gaat hij niet op in
– Uitleg wind CO2 etc kul, het geen spreidingswet waarbij alle gemeenten dezelfde steentje bijdragen, maatwerk.
– Wethouder heeft eerder aangegeven dat inspraak geen zeggenschap is. Als u zegt dat natuurverenigingen welkom zijn, hebben zij dan ook zeggenschap als het gaat om plaatsen of terugplaatsen van bomen die ons voorzien van opname CO2 en goed zijn voor vogels.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER