2024 januari 31 *INGEZONDEN BRIEF* Zeestad/gemeente info Willemsoord jl. 31 januari

*INGEZONDEN BRIEF* Zeestad/gemeente info Willemsoord jl. 31 januari

*INGEZONDEN BRIEF* Zeestad/gemeente info Willemsoord jl. 31 januari

*INGEZONDEN BRIEF*

Zeestad/gemeente info Willemsoord jl. 31 januari
Het enige doel van de gemeente met dit soort informatiebijeenkomsten is om t.z.t. bij de bezwaren tegen deze plannen de bestuursrechter te overtuigen dat er voldoende inspraak is geweest! Het volstaat voor de gemeente een aantal ambtenaren de wei in te sturen die niet anders uitstralen dan “his masters voice” en bij kritiek het antwoord schuldig blijven.
 
De geplande brug vanaf de Flaneerkade naar Willemsoord, moet het fietsverkeer naar het stadhuis op gang brengen, hoe verzin je het.
De flaneerkade moet dien ten gevolge evenals de aanlanding van deze brug op de kade van Willemsoord (circa 1.00 m) worden opgehoogd. De ter plaatse aanwezige en in het geheel goed passende pontjesbrug moet hiervoor wijken. Het mag wat kosten en wordt zeker niet fraai.
 
Het fietsverkeer richting stadhuis dat vice versa vanaf de Weststraat moet oversteken wordt vanwege het ontbreken van opstelruimte ter plaatse aan haar lot overgelaten en belandt in een verkeersonveilige chaos.
De veiligheid van de verkeersdeelnemers wordt hier ondergeschikt gemaakt aan de geforceerde bereikbaarheid van het gemeentehuis.
 
Via de nieuwe brug aangekomen op Willemsoord wordt de fietser rechtsaf gestuurd om zo de kortste weg te vinden naar het bestuurlijke walhalla. Om dit ordelijk te laten verlopen zal de witte brug ter plaatse van het Schipperscafe moeten plaatsmaken c.q. verlegd worden en plaats moeten maken voor een deels doorgetrokken kademuur! Dit is nodig omdat de fietsers anders te water raken. Een ongekend staaltje vernielzucht en wederom een stukje aantasting van Willemsoord.
 
De voorlichter had volstrekt niet een antwoord op mijn kritiek wel vertelde hij mij dat de verkeersaansluiting (Beatrixstraat, wat een verkeerde naamgeving), Zuidstraat met de Weststraat ten gevolge van de aanleg van de brug wordt aangepast. Wat gek dat deze kennelijk beoogde aanpassing niet bij de presentatie te zien was.
Het is de gemeente veel weggegooid geld waard om de inwoners richting het stadhuis te bewegen.
 
Martien Rietveld

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER