2024 februari 19 Video, Woordvoering: Wijkgericht werken kwetsbare buurten

Video, Woordvoering: Wijkgericht werken kwetsbare buurten

Video, Woordvoering: Wijkgericht werken kwetsbare buurten

Zoals al langer bekend is, zijn wij van Behoorlijk Bestuur voorstander voor het herinvoeren van de sociaal wijk conciërge. Omdat dit een kortere lijn zou zijn tussen inwoners en gemeente. Wij hebben daar zelf jarenlang persoonlijk ervaringen mee opgedaan. Dit is wat wij missen in hoe het wijkgericht werken momenteel is ingericht.
Hieronder een weergave van het verder verloop over wat er in de vergadering plaatst vond⤵️

  • Ten tijde dat de sociaal wijk conciërge er nog wel was, waren er ook veiligheidsoverleggen in de wijk, met name in de buurten Tuindorp en Visbuurt.
    Sinds een aantal jaar is dit er niet meer en dat wordt echt gemist. Dit wordt bv door de wijkagent gemist en deze signalen kwamen eerder ook vanuit de woningstichting.
  • Toen deze veiligheidsoverleggen er nog wel waren, was hier ook vraag naar in de buurt Oud Den Helder, de Sluisdijkbuurt en zo zijn er nog een aantal buurten te noemen die toen interesse toonden, om dit overleg ook in hun buurt op te tuigen. Dat was met name omdat hierin de belangenverenigingen, de bewoners vertegenwoordiging daaraan meededen en je als gemeente en hulporganisaties dichter op problemen kon zitten en ad hoc kon inspelen en oplossen.
  • Daar gaat onze motie over.
    Wij willen het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om het beschikbaar gestelde budget van 1,1 miljoen in te zetten om de veiligheidsoverleg en in buurten naar voorbeeld van de eerdere veiligheidsoverleg In de visbuurt en Tuindorp weer op te tuigen. En het tweede bullet is naast de technische wijk conciërges twee sociaal wijk conciërges in te stellen.
 
✅De wethouder gaf aan dat hij altijd blij is met onze fractie en met onze inbreng en de wijze waarop wij mee willen denken aan wijkgericht werken in de buurten.
Maar dat wij te vroeg met deze motie kwamen en volgens hem bepaalde punten die wij benoemde al gebeuren. Verder gaf hij aan dat hij mbt de veiligheids overleggen deze vraag binnen het ambtelijk apparaat zou neerleggen.
💙❤️Wij zullen deze twee uitspraken blijven toetsen en in gesprek blijven met de wethouder.
Verder onze beantwoording en toelichting op vragen in diezelfde vergadering van 12 februari jl⤵️
✅Als eerste de vraag van de PVV, over het het financiële aspect. Wij vragen om een ruimtevrager, met betrekking tot de kadernota en dat dit dan doorberekend wordt en helder hoeveel dit gaat kosten en dat de raad daarover op dat moment gaat beslissen. Het is nu niet zo dat wij dat in de uitvoering al helemaal hebben berekend, maar vragen wel dat het wordt onderzocht en dat er met een voorstel wordt gekomen tijdens de begadelng van de kadernota. Zo zijn volgens ons ook de procedures in de raad en daar houden wij ons dan feitelijk ook aan.
✅MBT de vraag van Samen actief welke ging over het nut en noodzaak van de sociale wijk conciërge. Ik weet dat de woningstichting een heel mooi en goed werkend systeem heeft. Die hebben een een technisch en een sociaal wijkmeester. De gemeente heeft enkel technisch wijkconciërges, die meer op het technische vlak zitten, zoals het verwerken van meldingen over de openbare ruimte.
💙❤️Wij willen terug naar zoals het voorheen was, toen was er een sociaal wijk conciërge die zichtbaar in de wijk was en bv aanschoof bij belangenverenigingen, ’s avonds en overdag en op deze manier haarfijn wist wat er in de wijk speelde. De wijk stad binnen de linie bestaat bv uit 9 buurten en deze buurten hebben hun eigen karakter en problematiek en de sociaal wijkconciërge wist haarfijn waar de pijnpunten zaten, maar ook welke partijen wel aan tafel konden zitten met elkaar en welke partijen niet. Dat ligt nu eenmaal soms wel eens wat gevoeliger, deze sociaal wijk conciërge kon dat heel goed verwoorden/aanvoelen en mee aan te slag gaan.
💙❤️Wanneer bewoners bijvoorbeeld een idee hadden voor hun buurt, dan kwamen zij bij één van de inloop spreekuren en de sociaal wijk conciërge ging met die bewoners zitten om samen een plan op te zetten/uit te werken en deed een aanvraag bij het wijkbudget genaamd het wijk aanpak plus convenant, zoals dat toen heette, de pot waar je uit kan putten voor bewoners initiatieven.
Dit systeem is mbt bewoners initiatieven waardevol, omdat bewoners soms een idee voor hun buurt hebben en dat enthousiasme, dat wil je als gemeente vasthouden en als een bewoner enthousiast is over zijn/haar buurt, dan wil je ook dat dit kan landen in die buurt en dat die buurt later zegt ‘dat hebben wij voor elkaar gekregen’.
Wanneer het voor bewoners aan de voorkant moeilijk is om een aanvraag in te dienen bij het wijkteam of het budget van het wijk convenant en je hebt iemand zoals de sociaal wijkcongierge die met de bewoner gaat zitten en daarin gaat helpen en ook doorpakt, dan scheelt dat gewoon een hoop stress en behoudt je dat bewoners enthousiasme en creëer je ook een stukje eigenaarschap.
Dit is belangrijk in de buurt en dan met name in de kwetsbare buurten. Ik heb persoonlijk meegemaakt mbt de veiligheidsoverleggen, dat hiermee hele mooie dingen zijn bereikt in Tuindorp, maar ook in de Visbuurt welke echt goed waren en waar vaak in kleine comités zaken/problemen snel en ad hoc konden worden opgepakt.
Daarom ben ik heel blij dat de wethouder een soort van toezegging geeft. Dat hij toch wil gaan kijken of dat weer opgetuigd kan worden.
✅Ik wil nog wel aan de wethouder meegeven. Er is twee maanden geleden een vraag uitgezet via de mail naar belangenverenigingen en wijkcentra om mee te denken over een bepaald onderwerp. Dit werd nog geen 48 uur voor het verstrijken van de sluitings datum per mail hen toestuurd. Wanneer de belanghebbenden op dat moment hun mailbox niet openen, ben je feitelijk te laat om nog input te kunnen geven op een onderwerp wat voor hen van belang is.
Dit zou in het vervolg voorkomen moeten moeten worden. Neem belangenverenigingen en of dat nou buurtverenigingen of bewonersverenigingen zijn, maar ook voor bv honden. Hoe dan ook, op welk gebied dan ook? Neem belangenverenigingen snel en eerder mee, want zij zijn de ervaringsdeskundigen.
Omdat de wethouder openstond voor onze punten brachten wij de motie niet in stemming en blijven dit onderwerp volgen en hierover in gesprek met de wethouder.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER