2024 maart 29 Wij staan als lokale partij zeer kritisch tov regionale samenwerking, opgelegde verplichtingen en in het bijzonder mbt het afstaan van onze zeggenschap.

Wij staan als lokale partij zeer kritisch tov regionale samenwerking, opgelegde verplichtingen en in het bijzonder mbt het afstaan van onze zeggenschap.

Wij staan als lokale partij zeer kritisch tov regionale samenwerking, opgelegde verplichtingen en in het bijzonder mbt het afstaan van onze zeggenschap.

Wij staan als lokale partij zeer kritisch tov regionale samenwerking, opgelegde verplichtingen en in het bijzonder mbt het afstaan van onze zeggenschap.
 
Gisteren schoof Netty Kolsteeg voor ons aan bij de regionale raadscommissie en schreef hierover ⤵️
Korte impressie RRN-vergadering d.d. 28 maart 2024
 
Kwartiermaker
Onze eigen burgervader was voorzitter van deze avond, 21.00 uur sluitingstijd.
Het eerste punt dat voorbijkwam was het feit dat er, na een selectieprocedure, een kwartiermaker is gekozen, en wel Josje van Weerlee. Zij is voormalig hoofd van het Sociaal Domein in Texel. Zij vervangt in deze de regiosecretaris, die zijn griffierwerkzaamheden blijft uitvoeren.
Raadsrapportage
Voorgesteld wordt om de raadsrapportages in een vast format te gieten. Dit format zou binnen 6 maanden moeten worden gerealiseerd. Er wordt opgemerkt dat de werkzaamheden van de raadsrapporteurs geen onderdeel van de rapportage uitmaken. Er wordt ook geopperd om een bestuurlijke termijnkalender te maken, zodat alle raden op dezelfde tijd een beslissing nemen over een regionaal voorstel.
Visie sociaal domein
Wethouder Texel dhr. V.d. Belt houdt een inleidend praatje. Hij stelt dat de adviesraden bij het samenstellen van dit visiedocument een belangrijke rol hebben gespeeld.
Er wordt opgemerkt dat de rol van de adviescommissies niet terugkomt in deze visie.
Volgens de wethouder heeft iedere gemeente baat bij deze visie omdat het aan kennis en kunde ontbreekt in de betrokken gemeenten. Een aantal leden merkt op dat ze het zorgelijk vinden dat mantelzorg, vrijwilligers, zaken die lokaal te vinden zijn, regionaal worden getrokken en kunnen zich hier niet in vinden. Volgens de heer de Bruin drijven we af van waarvoor de gemeente bedoeld is, en dat is o.a. het onderhoud van de stad, veiligheid etc. nu gaat de helft van ons budget naar het sociaal domein. De ambities zouden moeten worden bijgesteld, ook van dit visiedocument.
 
Vraag was ook hoe het zit met de contracten die al zijn afgesloten op lokaal niveau?
Volgens de wethouder kunnen we dit visiedocument zien als een intentieverklaring om te streven naar kwaliteit op lokaal niveau.
Het grootste gedeelte van de aanwezige leden is het erover eens dat dit uitgebreid moet worden besproken in de lokale raden en dat dit niet als hamerpunt door kan, maar als bespreekpunt. De heer Verhoef vraagt om een duidelijke verslaglegging over dit punt vanuit de RRN richting de raden. Volgens de heer Pastoor gaat het wel weer een half jaar duren voor het door alle raden besproken is.
De voorzitter merkt terecht op dat iedere lokale raad over zijn eigen agenda gaat en dat dit visiedocument als bespreekpunt doorgaat naar de raden.
Tot zover
 
Korte impressie RRN-vergadering d.d. 28 maart 2024
Kwartiermaker
Onze eigen burgervader was voorzitter van deze avond, 21.00 uur sluitingstijd.
Het eerste punt dat voorbijkwam was het feit dat er, na een selectieprocedure, een kwartiermaker is gekozen, en wel Josje van Weerlee. Zij is voormalig hoofd van het Sociaal Domein in Texel. Zij vervangt in deze de regiosecretaris, die zijn griffierwerkzaamheden blijft uitvoeren.
Raadsrapportage
Voorgesteld wordt om de raadsrapportages in een vast format te gieten. Dit format zou binnen 6 maanden moeten worden gerealiseerd. Er wordt opgemerkt dat de werkzaamheden van de raadsrapporteurs geen onderdeel van de rapportage uitmaken. Er wordt ook geopperd om een bestuurlijke termijnkalender te maken, zodat alle raden op dezelfde tijd een beslissing nemen over een regionaal voorstel.
Visie sociaal domein
Wethouder Texel dhr. V.d. Belt houdt een inleidend praatje. Hij stelt dat de adviesraden bij het samenstellen van dit visiedocument een belangrijke rol hebben gespeeld.
Er wordt opgemerkt dat de rol van de adviescommissies niet terugkomt in deze visie.
Volgens de wethouder heeft iedere gemeente baat bij deze visie omdat het aan kennis en kunde ontbreekt in de betrokken gemeenten. Een aantal leden merkt op dat ze het zorgelijk vinden dat mantelzorg, vrijwilligers, zaken die lokaal te vinden zijn, regionaal worden getrokken en kunnen zich hier niet in vinden. Volgens de heer de Bruin drijven we af van waarvoor de gemeente bedoeld is, en dat is o.a. het onderhoud van de stad, veiligheid etc. nu gaat de helft van ons budget naar het sociaal domein. De ambities zouden moeten worden bijgesteld, ook van dit visiedocument.
Vraag was ook hoe het zit met de contracten die al zijn afgesloten op lokaal niveau?
Volgens de wethouder kunnen we dit visiedocument zien als een intentieverklaring om te streven naar kwaliteit op lokaal niveau.
 
Het grootste gedeelte van de aanwezige leden is het erover eens dat dit uitgebreid moet worden besproken in de lokale raden en dat dit niet als hamerpunt door kan, maar als bespreekpunt. De heer Verhoef vraagt om een duidelijke verslaglegging over dit punt vanuit de RRN richting de raden. Volgens de heer Pastoor gaat het wel weer een half jaar duren voor het door alle raden besproken is.
De voorzitter merkt terecht op dat iedere lokale raad over zijn eigen agenda gaat en dat dit visiedocument als bespreekpunt doorgaat naar de raden.
Tot zover
May be an image of text that says 'Verslag regionale raadscommissie'
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER