2024 april 16 Sinds begin 2020 strijden wij al tegen de eigen bijdrage WMO-TAXI

Sinds begin 2020 strijden wij al tegen de eigen bijdrage WMO-TAXI

Sinds begin 2020 strijden wij al tegen de eigen bijdrage WMO-TAXI

Sinds begin 2020 strijden wij al tegen de eigen bijdrage WMO-TAXI.

Voorgaand aan de verkiezingen in 2022 haakte meerdere partijen hier gelukkig op in.
❌2 jaar na de verkiezingen schijnen beloftes overboord gegooid te worden.
✅Gisteravond waren wij aanwezig bij een beeldvormende avond.
 
Netty Kolsteeg schreef hierover een verslag.⤵️
Beeldvormende avond d.d. 15 april 2024
Ik schoof na de pauze aan bij deze beeldvormende avond, een aantal mensen die de vorige “beeldvorming” hadden bijgewoond waren blijven zitten. Voor mijn gevoel was deze beeldvorming (WMO-taxi) een compilatie van de voorgaande commissievergaderingen over dit onderwerp.
 
Ook de vragen die werden gesteld, zijn allemaal al gesteld in voorgaande commissievergaderingen, waar destijds geen antwoord op was gekomen en nu dus ook niet. Op de vraag of er al is nagedacht over samenwerking met het OV en over de door het OV voorgestelde wijzigingen in het aantal opstaplokaties, bleek dat daar nog niet over na was gedacht.
 
Wat wel genoemd is, is de vraag op welke wijze de gebruiker van de WMO-taxi zijn eigen bijdrage gaat betalen:
1️⃣Op jaarbasis (risico is dan dat de mensen het aantal taxiritten gaan gebruiken waar zij recht op hebben, terwijl er nu op grote schaal mensen zijn die geen gebruik maken van de WMO-taxi.
2️⃣Op kilometerbasis, maar daar zit meer administratie aan vast, zoals ook een opstaptarief.
3️⃣Eigen bijdrage per rit
Er wordt nu gebruik gemaakt van een Trip-systeem.
 
❌Dus linksom of rechtsom, er wordt niet meer gepraat OF er een bijdrage wordt gevraagd maar in welke vorm.
Omdat bekend is dat de gebruikers tevreden zijn met de huidige regeling, vroeg ik hoe de gemeente de mening van deze gebruikers gaat peilen en wat de gemeente doet met de uitkomst van die peiling. Helaas kreeg ik hier geen antwoord op.
 
Een en ander zal worden besproken in de raad was het antwoord.
Er zat ook iemand van de adviescommissie op de publieke tribune en die constateerde dat er verkeerde informatie werd verstrekt wat betreft de belbus en vroeg of hij een opmerking mocht maken hierover, dit mocht niet, dit moest schriftelijk, terwijl ik vanuit andere beeldvormende avonden heb begrepen dat mensen uit het publiek zelfs aan tafel mochten zitten om bij te dragen aan de beeldvorming van het aldaar onderhavige onderwerp. Dus nu begrijp ik dat deze beeldvorming niet geheel correct is weergegeven.
 
Ik heb in ieder geval niet het gevoel dat ik echt veel wijzer ben geworden van deze beeldvormende avond.
Tot zover

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER