2024 april 29 Beantwoording op onze vragen over 2 kunstwerken Station Zuid zijn binnen

Beantwoording op onze vragen over 2 kunstwerken Station Zuid zijn binnen

Beantwoording op onze vragen over 2 kunstwerken Station Zuid zijn binnen

🫣Beantwoording op onze vragen over 2 kunstwerken zijn binnen
Regio Noordkop schreef hierover.
Lees en verbaas uzelf⤵️

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat twee kunstwerken van Rudi van de Wint voor ruim een miljoen euro kopen, mits het zeker is dat de grond en de huizen in het gebied Station Den Helder Zuid daardoor in waarde stijgen. De kosten kunnen dan worden doorberekend aan een projectontwikkelaar. Als dit niet het geval is, worden de kunstwerken niet aangeschaft. Dat schrijft het college in haar beantwoording van vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur.

Op 11 maart 2024 stelde de gemeenteraad van Den Helder de grondexploitatie Station Den Helder Zuid vast. Onderdeel van die grondexploitatie was de aankoop van de twee kunstwerken bij De Nollen. Dat creëert volgens het college extra waarde in het gebied, wat zich vertaalt naar een hogere grondwaarde en daarmee ook in de kwaliteit van de huizen. Tijdens de raadsvergadering deden de Stadspartij, PVV, Samen Actief en Behoorlijk Bestuur middels een amendement een poging om de aankoop van de twee kunstwerken uit de grondexploitatie te halen, maar dat haalde geen raadsmeerderheid. De fractie Behoorlijk Bestuur bleef sceptisch over de clausule in de grondexploitatie en stelde een aantal navolgende vragen aan het college, bijvoorbeeld over de aanbesteding en de gevolgen voor de gebiedsontwikkeling als de kunst niet wordt aangeschaft.

Het college laat desgevraagd weten dat geen aanbesteding heeft plaatsgevonden. “Er kan worden afgeweken van de wettelijke aanbestedingsregels wanneer exclusiviteit nodig is en kan worden aangetoond. De gebiedsontwikkeling Station Zuid maakt onderdeel uit van een groter gebied, het Nollengebied met beeldenpark en mogelijk een toekomstig museum. Het is van belang dat alles wat in dit gebied plaatsvindt zorgvuldig wordt gedaan waarbij in de verschillende onderdelen voor versterking en verbinding wordt gezorgd. Daarbij zorgt kunst van R.W. van de Wint voor deze verbinding. Het is de poort naar het Nollengebied en dat is in het stationsgebied op deze wijze al herkenbaar en voelbaar.”

Daarnaast legt het college uit dat de aankoop van de kunst onlosmakelijk verbonden is met de grondprijs. De waarde van de kunstwerken is verwerkt in de prijs die de ontwikkelaar van het woningbouwproject bij station Den Helder Zuid voor de grond moet betalen. “Op het moment dat de verwachte grondprijs niet haalbaar is, kunnen de kunstwerken niet worden aangeschaft.” Dat betekent volgens het college echter niet dat de gewenste gebiedsontwikkeling van Station Zuid dan in gevaar komt. “Er wordt op alle manieren ingezet met de middelen die er zijn om van een unheimisch stationsgebied een aantrekkelijke stations- en woongebied te maken.”

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER