2024 mei 10 Video, woordvoering over de participatie verordening

Video, woordvoering over de participatie verordening

Video, woordvoering over de participatie verordening

Ruud van Gimst en Sjoerd Oudijk hielden afgelopen maandag 6 mei, woordvoering over de participatie verordening:⤵️

 

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp dat voordat daadwerkelijk er overeenkomsten getekend worden tussen belanghebbende partijen daadwerkelijk eerst participatie plaatsvindt!
❌Dus niet zoals bijvoorbeeld bij Tillenhof 2, waar je als burger vooraf mag kiezen uit drie plannen die al beslist zijn!
Of een meer simpel voorbeeld,
u mag mbt de SEASAW kiezen uit de kleur rood of blauw
✅Ook moet de rijkwijde van participatie worden aangepast en niet slechts direct omwonende, bijvoorbeeld heel Julianadorp aangaat, in geval van bijvoorbeeld recreatie woningen Noorderduyn,
✅Stadhuis en Dijkzoneplan wat iedereen aan gaat, dus de hele gemeente.
✅Dit tevens mbt inspraak en bezwaar procedure, moet dan ook zo groot mogelijk worden opgetuigd.
Zoals de participatie er momenteel uitziet, is dat hoofdzakelijk informerend en dat moet voor Behoorlijk Bestuur veranderen.
Want dan heb je als participant helemaal geen inspraak gehad.
 
Opnemen budget referendanota
Wij van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp vinden ook dat het stuk nu te veel gericht is vanuit de Ivoren Toren. En te weinig uit het oogpunt van de inwoners Terwijl de participatie nota speciaal voor de inwoners is opgetuigd.


&

 
Volledige woordvoering in tekst en de reactie van het college⤵️
Artikel 1i, het vroegtijdig betrekken van inwoners, betekent in de ogen van Behoorlijk Bestuur voornDen Helder en Julianadorp dat voordat daadwerkelijk er overeenkomsten getekend worden tussen belanghebbende partijen daadwerkelijk eerst participatie plaatsvindt!
 
❌Dus niet zoals bijvoorbeeld bij Tillenhof 2, waar je als burger vooraf mag kiezen uit drie plannen die al beslist zijn!
Of een meer simpel voorbeeld,
u mag mbt de SEASAW kiezen uit de kleur rood of blauw
 
Tevens moet de rijkwijde van participatie relevant zijn aan de impact. Dus zoals bijvoorbeeld heel Julianadorp aangaat, in geval van bijvoorbeeld recreatie woningen Noorderduyn,
En zoals een stadhuis en Dijkzoneplan wat iedereen aan gaat, dus de hele gemeente.
Dit tevens mbt inspraak en bezwaar procedure, moet dan ook zo groot mogelijk worden opgetuigd.
Tijdens vinden wij van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp dat er een budget aan gekoppeld moet worden.
 
In de vorige commissie is dit al die ons naar voren gebracht, maar ik kan het nog niet terugvinden in dit stuk.
Niet zoals in 2016 bij de van Galenvisie 2040, waar de bewoners meedachten en later afhaakte, omdat het laaghangende fruit, bijvoorbeeld een wipje en bloembakken etcetera, wat uit participatie naar voren kwam, niet gerealiseerd kon worden. De participanten hadden het gevoel, we hebben meegedacht en er is uiteindelijk niets van terecht gekomen. En zo zijn er legio voorbeelden in de diverse wijken binnen onze gemeente waar het uitdagingsrecht niet tot stand komt, omdat het participate voorstel vaak wordt afgewezen. Op het moment dat er budget aan hangt, weten de inwoners ook wat mogelijk of onmogelijk is.
 
En voor ons moet het duidelijk zijn
dat er in een vroeg stadium participatie moet zijn en er een budget aan moet hangen dat niet later door een manager cq extern bureau wordt bepaald. Het is niets fijner dat als een hek, een wipkip of wat dan ook gerealiseerd is na inspraak om als participant te zeggen, kijk, dat hebben wij als buurt mooi voor elkaar gekregen. Dit zal het vertrouwen in de politiek alleen maar ten goede komen. Zoals de participatie er momenteel uitziet, is dat hoofdzakelijk informerend en dat moet voor Behoorlijk Bestuur veranderen.
 
❌Want dan heb je als participant helemaal geen inspraak gehad,
Wat wij eerder ook aangaven, gaat over een terugkoppeling van de gemeente naar de inwoners, deze moet vele malen beter. In onze ogen is dat ook een zeer groot irritatiepunt bij de inwoners.
Ook aan de referendanota moet een budget gekoppeld worden. Wij zijn van mening dat er daarvoor een bedrag in de begroting moet worden opgenomen. Want met verstrekkende plannen is dat gewoon nodig. We hebben binnen de gemeente te maken met burgers, gemmenteraad, college en ambtelijke organisatie.
 
Maar ook verbonden partijen.
Hebben wij zicht op wie welke taken doet en wat hun bevoegdheden zijn?
Is dat helder genoeg, hiermee voorkom je het van het kastje naar de muur sturen effect.
Of is dit geen onderdeel van de participatieverordening? Als dat niet zo is, wanneer wordt dit dan omschreven?
 
Wij van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp vinden ook dat het stuk nu te veel gericht is vanuit de Ivoren Toren. En te weinig uit het oogpunt van de inwoners.Terwijl het participatieverhaal speciaal voor de inwoners is opgetuigd.
Een verduidelijkende vraag:
De participatieverordening, er staat inspraak en participatieverordening
gemeente Den Helder 2024. Stel dat bijvoorbeeld Zeestad als verbonden partij een coffeeshop wil verplaatsen naar een woonwijk. Geldt deze participatieverordening dan ook voor Zeestad als verduidelijking?
En ook een verduidelijking met betrekking tot budget. Er wordt een budget wordt vastgesteld. Maar hoe wordt de verdeling van dit budget dan bepaald?
 
⤵️Antwoord van de wethouder :
Het is een levend document en gaande weg bestaat de mogelijkheid om nog dingen aan te passen.
We hebben hier net al een aantal voorbeelden gehoord van hoe het in het verleden ging was ik wel blij mee om dat te horen van de wethouder
Als het gaat over de borging bij externe of verbonden partijen ja als zij een opdracht uitvoeren in naam van gemeente of voor rekening zeg maar dat de gemeente daarin de financier is dan moeten zij wel het beleid en de wet en regelgeving van de gemeente meenemen dus daar zal zeker op gelet worden. Er is op dit moment een budget voor inwoners betrokkenheid.
Antwoord over Referenda budget en verbonden partijen tevens wie er gaat over het budget nodig ik u uit om aanstaande woensdag bij de werkgroep aan te sluiten om daar input te leveren.
Wethouder was het niet eens met de ivoren toren en dat het niet vanuit de inwoners was maar ons politiek standpunt was gemaakt
 
Aanvullende vraag tweede termijn.
Stel dat Zeestad als verbonden partij een coffeeshop wil verplaatsen geldt dan ook de participatie verordening voor Zeestad ?
⤵️Antwoord wethouder
De vraag van Behoorlijk Bestuur, ik begrijp uw vraag Ik wil voorstellen om daar schriftelijk op terug te komen want die zit er wel een aantal juridische vraagstukken onder waar ik op dit moment geen antwoord op weet.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER