2024 mei 16 PODCAST BB, Sylvia Hamerslag over de formatie gesprekken, Wij tekenen niet bij het kruisje

PODCAST BB, Sylvia Hamerslag over de formatie gesprekken, Wij tekenen niet bij het kruisje

PODCAST BB, Sylvia Hamerslag over de formatie gesprekken, Wij tekenen niet bij het kruisje

PODCAST BB, Sylvia Hamerslag over de formatie gesprekken

In geschreven tekst ⤵️
het is nu tien over half twee en wij komen net terug,…. … Sjoerd en ik,
Bij het tweede gesprek van de informatieronde met Beter voor Den Helder. En wij zijn er,… hier houdt het voor ons qua informeren. Dus ook het formeren houdt het op.
Wij liggen te ver uit elkaar.
 
En ik zie, en dat is ook uitgesproken, dat eigenlijk alleen het huidige coalitieakkoord leidend blijft.
En dat deze hier en daar wat punten op
verscherpt wordt, dus wat beter uitgeschreven. En wat ik heb begrepen, wordt er eigenlijk niks uitgehaald.
Terwijl het eerste gesprek was wel zo van, welke twee punten wil je eruit en welke twee punten zou je willen toevoegen.
 
Nou, toen, het eerste gesprek hebbenwij al aangegeven dat wij met betrekking tot Dijkzoneplan, wij daar een referendum voor willen uit laten schrijven. Wij vinden namelijk dat géén van de politieke partijen genoeg mandaat heeft om dit soort, deze belangrijke beslissing van een hele nieuwe buurt op te tuigen, te bouwen aan,… op,.. tegen… onze geliefde dijk.
Want die dijk, die gaat ons allemaal aan.
En als je weet dat maar 44% van de kiesgerechtigden hebben in 2022 gestemd. Heeft eigenlijk géén van de partijen die er nu zitten hier voldoende mandaat over om te zeggen van dit willen onze inwoners.
En wij willen, net als met een stadhuis, dat zijn eigenlijk punten bij uitstek waarvoor je een referendum zou uit moeten schrijven. En de vraag aan de inwoners neerleggen,… wilt u dit wel of wilt u dit niet?
Want dan heb je in ieder geval opgehaald. Bij die inwoners.
 
En waar wij ook nogal moeite mee hebben,… ernstige moeite,.. is wanneer je tekent… voor Dijkzoneplan. Dan houdt dat alle vijf de fases, fasen van het dijkzoneplan.
Dus het is niet zo dat alleen maar Dijkzoneplan ter hoogte van de Postbrug, zeg maar het oude Huize tijdsverdrijf en dan waar de garage heeft gestaan.
Het is voor alle fasen en dat is eigenlijk vanaf de Veerhaven tot en met het Dorus Rijkenshofjes… Als je nu tekent, teken je voor het hele plan.
 
En dat doen ze ook bewust, zodat dit plan doorgezet kan worden en niet onderhevig is van politieke wisselingen.
Nou,… daarmee help je natuurlijk volledig…!!!… de democratie om zeep.
En daar zijn wij faliekant op tegen..!!
Dit is niet de democratie die wij voor ogen hebben. Want de club die er nu zit, de clubs, het is een coalitie, nou ja, met uitzondering van GroenLinks,.. is een coalitie van verliezers.
En dat… Die nu bepalen,.. dit gaan wij doen en dit zetten wij door voor de komende tientallen jaren.!!
Dat vind ik echt,😡… daar ben ik falikant op tegen. Dat gaat mij tegen mijn hele natuur in, want dit is niet een democratie. Daarbij vinden wij dat:.. de huidige inwoners worden uitgekocht, eigenlijk uit hun huizen gejaagd…!!!
Met een mooie som geld.
 
.. En mooie beloftes…. Om hun huis van de hand te doen… Zodat daar huizen gebouwd kunnen worden voor nieuwkomers. Dus de nieuwe inwoners met veel geld. Alles is gericht op de inwoners die nog moeten gaan komen.😡
Dus daar vinden wij iets van. Als je kijkt naar Nieuw Den Helder. Dat hele plan daar, waar al die flats verwijderd zijn.
Bij de Meidoornstraat… En richting FC Den Helder. Als je kijkt naar Station Zuid. En je kijkt naar Dijkzoneplan.
Dan is het allemaal gericht op nieuwe inwoners met een dikke portemonnee.
En dit gaat ten kosten, zo zien wij dat, van onze huidige inwoners en hun kinderen…!!!
Want er zijn geen flats meer, staat er meer, zoals het voorheen was, had je heel veel wooneenheden met die van die flats uit de Meidoornstraat .
Die zijn er niet meer…. En daar wordt een soort van Noordwijk aan Zee gebouwd.
 
En je ziet het ook aan die dure kapitale Vakantiewoningen bij Donkere Duinen.
Je ziet het bij Station Zuid. Die kunst die daar neergezet wordt, dat schroeft. Dat voert die exploitatiekosten omhoog. Dus komen daar ook alleen maar duurdere huizen te staan. De inwoners die nu aan de dijk wonen.
Die worden weggejaagd!!.. zodat ze plaats kunnen maken voor andere mensen. Met een dikkere portemonnee.
Die nog hierheen moeten komen. En ik denk dat je dan als bestuur en als coalitie echt volledig de plank misslaat.
Want je hoort je in te zetten voor de huidige inwoners en hun kinderen die ook straks nog een woning willen..
 
Dus mbt Dijkzone plan. Daar wilde wij graag een referendum voor uit schrijven… Zij willen dit gewoon
Opnemen in hun in hun coalitieakkoord
Dit willen ze stand houden en dat je daar mee akkoord gaat. Dat is wat dat betreft.
Voor ons een No Go.
 
Het 2e punt is een hotel op Willemsoord... En daarmee doe je eigenlijk de hoteliers die er nu zijn, te kort de bezetting van de bedden is nog niet eens volledig. Er zijn genoeg bedden om hier te logeren. Er is geen noodzaak, nut en noodzaak voor een nieuw hotel.
 
Wij zijn het er niet mee eens en wij hebben gezegd tegen Beter voor Den Helder om dit uit het coalitieakkoord te halen en hier de raad over te laten beslissen.
Als er dan nog partijen zijn in de raad die hier wel een meerderheid voor vinden, dan is het een democratie.Maar dit ga je niet dicht timmeren in een coalitieakkoord, terwijl daar in mijn ogen niet een meerderheid voor te vinden is.

Hierna ging het over de omvaarroute. Daar was ook een vraag over. Wij zien daar het nut en noodzaak niet meer voor een omvaarroute. En dat gaat ten koste van de museumhaven en ook van de jachthaven. Dus daar kwamen we niet op één lijn.

En wij hebben vorige keer aangegeven dat wij minder onze oren willen laten hangen naar de regio.

En die aanzuigende werking die sowieso gaat komen wanneer je hier huisvesting voor arbeidsmigranten vanuit de regio en wanneer je containerwoningen,.. ankerplaatsen,.. Aso-woningen,.. hoe je ze ook maar wil noemen gaat realiseren voor overlastgevers, moeilijk plaatsbaren vanuit de regio kan je er ook geheid op aannemen dat er nog meer problemen gevallen vanuit de regio deze kant op komen. Daar zijn wij op tegen.
 
Kijk,… wanneer het je eigen inwoners zijn die eventjes wat meer begeleiding nodig hebben dan is het een ander verhaal. Maar wij staan ook op het standpunt dat wij nu het probleem willen gaan oplossen wat de woningstichting veroorzaakt.

Want die zet die probleemgevallen op straat en zoek het maar uit.
En die krijgen geen woningen meer. En daar zou je meer aan moeten gaan sturen. Je zou meer met woningstichting in gesprek moeten gaan om daar eenoplossing voor te vinden. En niet zomaar lukraak nu een dorpje/wijk/buurt ergens neerzetten met zoveel opvangplekken voor moeilijk plaatsbaren. Ik denk dat dat niet de bedoeling is.

Ik heb ook nog iets gezegd over de Nollen. Wat ons betreft gaat er geen cent meer naar de Nollen. Eigenlijk de bevoorrechte positie die dit museum in neemt is volledig doorgeschoten.
En valt ook niet meer uit te leggen aan onze inwoners. De kunst bij het station is wat ons betreft gewoon de druppel.
Het station Zuid. En voert wederom de prijs voor de woningen op. En waardoor dit dus eigenlijk op het bordje van de nieuwe huiseigenaren komt te liggen. Dus daar zijn wij geen voorstander van.
En het zou de Nollen sieren wanneer je deze kunst in bruikleen geef en daar neerzet.
Kijk,… de Nollen zit aan de noordkant. En als de Nollen en het goed bedenkt, dan kunnen ze ook zeggen van we zetten de kunstwerken bij die nieuwe buurt van station Zuid. Daarmee kan iedereen al zien van… oh, we zitten nu in het Nollen gebied… dat zorgt voor meer aanloop, heeft een aanzuigende werking naar meer bezoekers naar het museum van de Nollen ….. Dat hadden ze moeten doen. En dat had ze moeten bedingen.
En dan worden die woningen niet zo duur als dat het nu is.
Dus daar zijn wij ook op tegen.
Gewoon geen cent meer naar naar de Nollen!… Wij kunnen het in ieder geval niet meer uitleggen aan de inwoners.
 
De vraag met betrekking tot de financiën…. Ja, dat is wat ons een vuistregel…!!
Dat is `wat schiet de inwoners hiermee op? ‘… zeg maar.
Elke investering en uitgave die wij doen.
Voor de Dijkwartier, Kleine Werf, De omvaarroute, waren de punten die er nu in zaten, wat ik begreep van Beter voor Den Helder hebben zij voor deze punten hebben ze nu een meerderheid.
Dus Dijkwartier, Kleine Werf en omvaarroute…. Daar hebben zij nu een meerderheid voor.
Nou,… ik betwijfel dat ten zeerste.
En dit zijn ook de heikelijke punten waar nu eigenlijk problemen over zijn.
Maar goed,.. we zijn goed uit elkaar gegaan. En het was wel een positief en fijn gesprek. Maar onze standpunten liggen gewoon te ver uit elkaar om dichter tot elkaar te komen
En ik vind het heel jammer, dat bepaalde dingen er niet uit worden gehaald
❗En ik voel er heel weinig voor om te tekenen bij het kruisje
En dan maar te wachten op wat voor kruimels er dan naar onze kant toe komen. Daar voel ik helemaal niks voor.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER