2024 mei 22 Video’s, Volledige woordvoering!: Motie Buslijnen en haltes 21 mei 2024

Video’s, Volledige woordvoering!: Motie Buslijnen en haltes 21 mei 2024

Video’s, Volledige woordvoering!: Motie Buslijnen en haltes 21 mei 2024

 
Het vervoersplan stond helaas niet op de agenda….! En dat vinden wij jammer, want als je als burger iets wil, sta je eigenlijk heel gauw buitenspel….!
Wij hebben in de raadscommissie een heel verhaal gehoord over dat 60% van de busreizigers naar het station en naar Schagen willen.
💔En de overige 40%, staat er bij en wordt in de steek gelaten….!
Het bevreemd ons dat het college aangeeft dat ze beseffen dat het vervoersplan, verstrekkende gevolgen heeft voor reizigers maar wel achter dit plan zijn gaan staan….!
De realisatie van DE haltevoorzieningen KAN pas in het VIERDE kwartaal beginnen.
En er staat in het stuk, hopelijk kunnen de haltes begin 2025 worden opgeleverd.
Met deze werkwijze is het min of meer mogelijk dat op twee locaties geen haltevoorzieningen aanwezig is en een aantal andere locaties onvoldoende toegankelijk.
❗Dit laatste is voor ons onacceptabel.
❗Verder vinden wij het ook vreemd dat wij de belofte naar de kiezers. Niet zien terugkomen in de stukken. Dat er een halte zou komen bij het stadhuis op Willemsoord. Die zien wij er ook niet komen.

❗Wij hebben de indruk dat we het college niet om een boodschap kunnen sturen….! Want er waren duidelijke wensen die we hebben…

En wij missen dat zij voor ons als inwoners zijn opgekomen…!
Zij scharen zich achter de 60% die dan met het openbaar vervoer naar het station en Schagen willen…. Maar laten de overige 40% in de kou staan….
Het is mbt de Buslijnen heel simpel, gewoon behouden wat je hebt en aanvullen wat je nog nodig hebt…..!
Ik vind het erg dat de raad de oren laat hangen naar de provincie….! En dat er te makkelijk achter wordt verscholen van,
wij hebben hier geen zeggenschap over….! Het gaat puur om het signaal en ons standpunt kenbaar maken aan de provincie……!
Wij brachten de motie wel in stemming. Dat zijn we ook verplicht naar alle ondertekenaars van onze petitie
Teken onze petitie deze blijft openstaan.
Wij geven niet op⤵️

Hieronder vindt u onze volledige woordvoering ⤵️

De motie heeft betrekking op het krediet wat op de agenda staat.
Maar onze woordvoering vertolkt ook onze mening over de bushaltes en debuslijnen die wegvallen… 
 
Dat vervoersplan staat helaas niet op de agenda….! En dat vinden wij jammer, want als je als burger iets wil, sta je eigenlijk heel gauw gewoon buitenspel….! 
 
Wij hebben in de commissieeen heel verhaal gehoordover dat 60% van de busreizigers naar het station en naar Schagen willen. 
En de overige 40%, staat er bij en wordt inde steek gelaten….! 
 
Dan staat er in het stuk he volgende: Toegankelijk openbaarvervoer is voormensen met en zonder een (tijdelijke) beperking een belangrijke voorwaarde om zich veilig en zonder belemmeringen te kunnen verplaatsen….!  En…. deel te nemen aan de maatschappij. Bushaltes maken hier in Den Helder een groot deel van uit…. 
 
Hiermee geeft het college duidelijk de noodzaak aan, van het hebben van een goed OV.
Het bevreemd ons dat zij aangeven dat ze beseffen dat het
vervoersplan, verstrekkende gevolgen heeft voor reizigers maar wel achter ditplan zijn gaan staan….! 
 
Dan staat er ook een stukje over in dat dit stuk niet voor referendum in aanmerking komt.Want het is een financieel stuk.
Dat hebben we al eerder meegemaakt met het stadhuis.
Dat het een financieel stuk is en dan is niet referendabel….! 
 
Maar wederom heeft dit wel gevolgen voor de maatschappij/samenleving. Voor de mensen die straks mis gaan grijpen…! 
 
Gelukkig zei de gedeputeerde zelf dat het doel van het vervoersplan is dat, iedereen mee kan doen….! 
 
✅Maar…. dit rijmt niet met betrekking tot Julianadorp. 
Buslijn 30 voortaan maar één keer per uur tussen Julianadorp en Den Helder rijdt.
En het is jammer dat niet de noodzaak daarvan ingezien wordt.
 
✅De Schooten, de route van buslijn 34, langs het zorgcentra, Schooten Plaza, de haltes Hendrik
Baskeweg, Harpoenierstraat en
Walvisvaardersweg, Baljuwstraat. 
Deze haltes worden straks opgeheven…! 
Daar zijn wij geen voorstander van….. ❗
 
✅De halte Timorlaan ter hoogte van zorginstelling ten Anker op te heffen. Deze willen wij juist graag behouden…! 
 
Het college vindt het prima dat de senioren naar station Zuid worden gebracht. Het college zegt na te denken over een oplossing.
Maar hoe duur wordt die oplossing dan?
 
De realisatie van DE haltevoorzieningen KAN pas in het VIERDE kwartaal beginnen.
En er staat in het stuk, hopelijk kunnen de haltes begin 2025 worden opgeleverd.
Met deze werkwijze is het min of meer mogelijk dat op twee locaties geen haltevoorzieningen aanwezig is….. 
En een aantal andere locaties
onvoldoende toegankelijk.
❗Dit laatste is absoluutvoor ons onacceptabel.
 
❗Verder vinden wij het ook vreemd dat wij de belofte naar de kiezers.. Niet zien terugkomen in de stukken.  Dat er een halte zou komen bij het stadhuis op Willemsoord.Die zien wij ook niet komen.
 
❗Wij hebben de indruk dat we het college niet om een boodschap kunnen sturen….! Want er waren duidelijke wensen die we hebben… 
En wij missen dat zij voor ons als inwoners zijn opgekomen…! 
 
Zij scharen zich achter de 60% die dan met het openbaar vervoer naar het station en Schagen willen…. Maar laten de overige 40% in de kou staan…. 
 
interruptie voor de wethouder. Want zij zegt dat ze daar geen invloed op hebben. Maar is het niet zo dat zij aanwezig is geweest bij dat vervoersoverleg eerder dit jaar? En wat was dan het ingenomen standpunt van Den Helder?
 
En die oplossingen wie gaat dat dan betalen….?  Want nu is het zo dat het onder de provincie valt en bij de Connexxion valt. Iedere aanpassing of iedere oplossing die er nu bedacht wordt, of uit de hoge hoed wordt getoverd,
Daar mag de raad geld beschikbaar voor stellen.
Dus dat wordt weer betaald met gemeenschap geld. Terwijl dat pot geld zit al in die buslijnen.
 
💙❤️Het is mbt de Buslijnen heel simpel, gewoon behouden wat je hebt en aanvullen wat je nog nodig hebt…..! 
 
💙❤️Ik vind het erg dat de raad de oren laat hangen naar de provincie….! 
En dat er te makkelijk achter wordt verscholen van,
wij hebben hier geen zeggenschap over….!  Het gaat puur om het signaal en kenbaar te maken aan de provincie…. 
Dat is ons verhaal….! 
Dus wij brengen de motie  wel in stemming. Dat zijn we ook verplicht naar al die ondertekenaars die de petitie hebben ondertekend.
 
Motie:
Krediet voorstel toegankelijk maken van bushaltes in Den Helder & OV Vervoersplan juli 2024
 
Den Helder 21 mei 2024
 
Deze motie hoort bij Krediet voorstel toegankelijk maken van bushaltes in Den Helder,  Kenmerk: 2024-015139
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
De provincie en CONNEXXION kenbaar te maken dat wat Gemeente Den Helder betreft:
 
Met betrekking tot het krediet Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het toegankelijk maken van bushaltes in Den Helder,  Kenmerk: 2024-015139:
 
1.1 Het oude vervoersplan behouden blijft totdat duidelijk is hoeveel subsidie om de aanpassingen die het nieuwe vervoersplan met zich meebrengt, er vanuit de  provincie gegeven wordt, 
1.2  Totdat de benodigde bushaltes niet zijn gerealiseerd de oude routes en haltes  in stand wordt gehouden.
 
Met betrekking tot het nieuwe OV Vervoersplan juli 2024:
2.1  De bestaande bushalte bij DHA terminal weer in gebruik te nemen en niet akkoord te gaan met de voorgestelde nieuwe halte.
2.2 Op de bestaande lijn de halte Timorlaan ter hoogte van Ten Anker in gebruik te houden.
2.3  Buslijn 30 Den Helder Julianadorp 2x per uur te laten rijden

2.4 De huidige route van buslijn 34 langs het zorgcentrum, zorgverleners en winkelcentrum Schooten Plaza: de haltes Hendrik Baskeweg, Harpoenierstraat en Walvisvaardersweg, Baljuwstraat behouden blijft.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp
S.Hamerslag

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER