2024 mei 28 Video’s, woordvoering: project recreatiewoningen Donkere Duinen

Video’s, woordvoering: project recreatiewoningen Donkere Duinen

Video’s, woordvoering: project recreatiewoningen Donkere Duinen

💯% kijkerstip,…. korte video’s
Afgelopen maandag 27 mei hield ons commissielid Ron van Wamel woordvoering over project recreatiewoningen Donkere Duinen. Hij valt over het feit dat er voor deze exploitatie een afwijkende procedure wordt gevolgd, kort gezegd er zijn onderlingen afspraken gemaakt en deze zijn voor ons niet 100% inzichtelijk.

Video Deel1️⃣
Voorzitter, het is veel in de media geweest, heb ik gelezen, 35 woningen, recreatiewoningen in een stukje natuur.
Echter door de bomen zie ik het bos niet eens meer…..
Ik zie het als een wanstaltig stukje politiek wat opgevoerd wordt, door het weglaten van het exploitatieplan……

‘Alleen als de gemeente eigenaar is van de grond hoeft er geen exploitatieplan te komen….!’
Anderzijds is het een privaatrechtelijke
overeenkomst die ze hebben afgesloten, oftewel een anterieure overeenkomst. Dat kan alleen als alle grondeigenaren in dit gebied een anterieure overeenkomst hebben…..

❗Maar wat staat er in die overeenkomst? Welke afspraken zijn er dan met de projectontwikkelaar gemaakt….? die blijft achterwege.
Die zie ik niet….!
Dat gaat over kosten, maar het kan ook gaan om wanneer zij dus gaan afwijken van het plan van de infrastructuur
bijvoorbeeld…. Dus dat is voor ons wel een heikelpunt….! 

video Deel2️⃣
Verder bordurend over de infrastructuur… in 2021 is omgevingsvisie… Deelvisie Den Helder Donkere Duinen vastgesteld….
De Helderse Vallei.Had wat ingediend en dit gingover de overgang van het campinggebied tot aande Donkere Duinen zelf. Daarin maakten zij zich zorgen, dat dit wel een natuurlijke overgang zou zijn.Zeker als het gaat om Natura 2000 gebied….

En u heeft als college daarin aangegeven en de alinea ook gewijzigd…. dat dit een goede overgang zou zijn…. Dus geen hekwerk, maar een bossage tot aan het daadwerkelijke bosrijke gebied, de Donkere Duinen.
Zodat het recreatiepark niet een open karakter heeft vanuit het bos.
Of andersom vanuit het park dat je zo het bos in kan kijken. Dus dat het wel omgeven wordt en makkelijker op gaat in de natuur…. En niet een open terrein gaat wordt. Ik zou graag willen weten of de college hierop kan toezien…?

Dit is ook een van de dingen waardoor we dus grip kunnen krijgen op de initiatieven van deprojectontwikkelaar.
Die dus in zo’n overeenkomst worden afgesloten.
Alleen die zien wij niet…! 

Video Deel3️⃣
Tweede instantie:
U geeft aan dat de anterieure overeenkomst niet inzichtelijk is voor de inwoners…!
Die hoeft u niet te laten zien….!
Is dit een reden om dan geen
exploitatieplan op te voeren…. ?
Want.. Dit riekt natuurlijk naar Ik zeg niet dat het een misdaad is, dat klinkt een beetje overtrokken.
❗Maar de inwoners die pikken dit natuurlijk niet. Dit kan natuurlijk niet…!
Als het college hier een projectontwikkelaar krijgt en er achterkamertjespolitiek wordt gedreven….!
Dhr Visser;.. Van de orde voorzitter.

Dhr van Wamel:..Er worden echt
afspraken gemaakt…

Video Interrupties
Deel4️⃣
Voorzitter:.. Meneer Van Warmel, moment. Dit zijn aannames die we hier in deze commissie natuurlijk niet doen.
En ik denk dat de heer Visser hier ook aan ons aan probeert te herinneren.
Ik ga de heer Visser het woord geven voor deze interruptie op tweede instantie. Gaat uw gang

Dhr. Visser:…Ja, dank u wel voorzitter. Verbaasd over de suggestie die gewekt wordt door Behoorlijk Bestuur. Met het woord behoorlijkin uw partijnaam.
Een aantal aantijgingen richting de ontwikkelaar enrichting de gemeente dat het riekt naar de misdaad. Dat gaat ons heel erg ver.Maar u heeft zelf al ingegrepen voorzitter.
De enige reden die wij in eerste instantie aangegeven hebben waarom we juist zo blij zou zijn met deze initiatiefnemer. Omdat deze initiatiefnemer in de financiële consequentie in het stuk aangeeft alles voor eigen rekening en risico te nemen.
En dat dat de reden is om niet met een
exploitatieplan te komen.En alles wat u daarbij haalt is onzin.

Voorzitter:… Nou dat is dan ook weer
Niet waar het om gaat is in de nieuwe omgevingswet worden dit soortzaken ook geregeld.

Video Deel5️⃣
Dhr van Wamel :
Het wekt wel wat wantrouwen op…
Als er dus wel afspraken worden gemaakt. En wat meneer Visser zegt dat alle volledige verantwoordelijkheid ligt bij de projectontwikkelaar.
Ik moet het nog zien hoe het moment dat de projectontwikkelaar gaat afwijken van het plan wat hier ligt

Video Deel6️⃣
Dhr. Niggendijker:… Voorzitter, interruptie….In de eerste zin van de heer Van Wamel heeft hij het over wantrouwen… Ik heb daar toch moeite mee…. Want er wordt toch weer iets neergezet als zijnde dat het toch handje klap of iets anders is geweest. Ik vind echt dat het kan niet in deze commissie.

Voorzitter:.. Een verzoek aan de heer
Van Wamel om de woordkeus zodanig te kiezen dat wijmet respect omgaan met alle regels die wij ook overigens in het manifest hebben afgesproken….

Dhr. Van Wamel Dank u wel. Laat ik het anders stellen. Er zijn vele manieren om dat te benaderen. Hoe houden wij dan grip op deze projectontwikkelaar… ?
En wat zijn de gevolgen… ?
En niet alleen voor hem, wanneer wij dus wel voor kosten gaan staan?

En.. Daar aan de andere kant, ben ik toch heel benieuwd naar welke afspraken u dan heeft. met de projectontwikkelaar…. Zijn die op een of andere wijze dan inzichtelijk… ?

 
Video Deel7️⃣
De Wethouder:… Het is zo dat er wel een samenvatting. van de overeenkomst inzichtelijk is. Dus die kan wel verstrekt worden. Maar het zijn echt de gemaakte afspraken met elkaar en daarnaast een stukje kostenverhaal.

Voorzitter:.. interruptie van de heer
Visser gaat uw gang

Dhr. Visser:.. Ja, voorzitter. De vraag even als aanvulling op de vraag van Behoorlijk Bestuur. Het gaat hier toch gewoon over gevoelige bedrijfsinformatie die uiteindelijk ook bij
concurrenten terecht kan komen wat
je niet wil. En dat het daarom op deze manier behandeld wordt?

Wethouder:… Dat klopt inderdaad.
En daarom spreken we ook over een samenvatting.

Dhr. Van Wamel:.Het beantwoordt wel mijn vraag… Dan alleen dat wat meneer Visser nu aangeeft dat gevoelige bedrijfsinformatie gaat. Dat kan zijn…
Als een andere projectontwikkelaar komt en die wil het op een andere wijze.. is die dan ook gehouden aan een exportatieplan? Of wordt dan weer gekeken van nee, u kunt ook op een anterieure overeenkomst komen.
Waar ligt dat dan? Volgens mij hanteren we één manier van werken.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER