2017 juli 15 Herontwikkeling Koningstraat e.o. presentatie Verplaatsing coffeeshops 16 januari 2017

Herontwikkeling Koningstraat e.o. presentatie Verplaatsing coffeeshops 16 januari 2017

Herontwikkeling Koningstraat e.o. presentatie Verplaatsing coffeeshops 16 januari 2017

Hieronder vindt u in download de presentatie welke begin 2017 in de raadscommissie Bestuur & Middelen is gehouden mbt o.a  verplaatsing van de coffeeshops.

U kan zien dat de raad voorgeschoteld werd  om een aantal criteria te hanteren.
Hoe anders was de stemming in de raadsvergadering van 10 juli jl, welke u tevens terug kan zien in een YouTube in het artikel over deze vergadering.

Behoorlijk Bestuur zal zich blijven inzetten om hieronder gestelde criteria in acht te blijven nemen

Aanpak herplaatsing coffeeshops
Ruimtelijke verkenning uitgevoerd in Den Helder

Uitgangspunten herplaatsing – Binnen gemeentegrenzen (niet zijnde Koningstraat) – Niet clusteren, maar spreiden – Zodanig dat het risico op verplaatsing overlastproblematiek wordt beperkt

Ambitie / doelstelling – Kwaliteitsverbetering / uitstraling

Criteria
Herplaatsing

  1. Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter

  2.  Aanwezigheid sociale controle

  3. Niet in de buurt van cafés

  4. Niet in kwetsbare gebieden, buurten en plekken

  5. Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk / fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde overlastrisico’s

Lees eerder artikel klik op onderstaande link:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/13/gemeenteraad-helder-10-juli-2017-verplaatsing-coffeeshops/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2014/09/02/behoorlijk-bestuur-verzoekt-om-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

Klik op de links voor Download:

presentatie van 16 januari 2017DOC-20170713-WA0007

Raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Rapportage-Koningstraat

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER