2018 februari 08 BB mede-indiener “Motie tegen coffeeshop in Zuidstraat”

BB mede-indiener “Motie tegen coffeeshop in Zuidstraat”

BB mede-indiener “Motie tegen coffeeshop in Zuidstraat”

Bron: Den Helder Actueel

Den Helder – Een aantal fracties komt maandag, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, met een motie die definitief een streep moet zetten door de vestiging van een coffeeshop in de Zuidstraat. Ze roepen het college op de benodigde omgevingsvergunning niet te verlenen.

In de motie stellen de fracties dat de vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat 75-76 niet voldoet aan drie van de vijf benoemde criteria. Een coffeeshop mag in Den Helder namelijk niet in de buurt van cafés, niet in kwetsbare buurten en niet in woongebieden die ruimtelijk/fysiek gevoelig zijn voor coffeeshopgerelateerde overlastrisico’s. Ook is onvoldoende rekening gehouden met de parkeeroverlast en het verkeersgedrag van klanten van de coffeeshops.

Verder stelt de motie dat de toegangsweg tot Den Helder en Texel zich niet leent voor de aanwezigheid van coffeeshops, vanwege de aanzuigende werking En gelet op de reacties is geen vooroverleg geweest met omwonenden en derhalve bestaat er geen enkel draagvlak bij betrokkenen en dat door de gevolgde procedure ook niet meer zal zijn te bereiken.

De motie wordt ingediend door de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en de Vrije Socialisten. Dat zijn samen tien van de 31 raadsleden. Volgens Tjitske Biersteker zijn er vanuit andere fracties al wel ‘sympathiebetuigingen’, maar nog geen concrete toezeggingen om de motie te steunen.

Downloadlink motie: Motie CU BB VS GL FV BvDH over coffeeshop zuidstraat

Lees eerder artikel klik op onderstaande link:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/02/01/inloop-avond-omwonenden-coffeeshop-aan-zuidstraat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/13/gemeenteraad-helder-10-juli-2017-verplaatsing-coffeeshops/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2014/09/02/behoorlijk-bestuur-verzoekt-om-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

Klik op de links voor Download:

presentatie van 16 januari 2017DOC-20170713-WA0007

Raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Rapportage-Koningstraat

Wat is uw mening hierover? Klik hier of op onderstaand plaatje. 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER