2018 april 09 Reactie BB op beantwoording iz isolatie woningen WSDH

Reactie BB op beantwoording iz isolatie woningen WSDH

Reactie BB op beantwoording iz isolatie woningen WSDH

In het kader van het verduurzamen van Den Helder heeft de Woningstichting besloten sommige huizen te isoleren.  Op zichzelf is dat een goed plan, Echter het betreft onder andere huizen in rijtjes waarvan er reeds een aantal zijn verkocht.

Het isolatieproject betreft alleen de woningstichtingspercelen.  Ook dat is nog geen probleem maar doordat het dak aanzienlijk wordt verhoogd en er ook andere wijzigingen worden aangebracht is het verschil duidelijk te zien. De uiterlijke afwijkingen zijn zodanig dat de welstandscommissie een negatief advies heeft gegeven. De bewoners die particulier eigenaar zijn kunnen voor €25.000,-  (€27.000,- voor een hoekhuis) met de isolatie meedoen. Sommige eigenaren willen die schuld niet aan gaan.

Mede gelet op het hoge bedrag in relatie tot de waarde van het huis hebben de particuliere eigenaren protest aangetekend. Omdat als zij niet mee doen hun huis goed te herkennen is en de waarde daardoor ook zal verminderen. Zowel Woningstichting als de gemeente hebben als reactie gegeven dat dit nu eenmaal de consequentie is van het streven naar duurzaamheid. Het college van Burgemeester en wethouders heeft ook het advies van de welstandscommissie naast zich neergelegd en heeft een vergunning aan de woningstichting af gegeven.

Behoorlijk Bestuur heeft hier vragen over gesteld. Ook hier was het antwoord dat dit nu eenmaal de consequentie was van het streven naar duurzaamheid. Echter heeft het college wel aangegeven dat wordt onderzocht of er in dit soort gevallen een gemeentelijke lening voor de particuliere eigenaren kan worden verstrekt. Wij gaan er van uit dat deze leningen zeer gunstige voorwaarden zullen hebben.

Behoorlijk Bestuur vindt dat de gemeente (het college) in dit soort gevallen de vergunning pas kan afgeven als ook de belangen van alle eigenaren goed zijn geborgd.  Behoorlijk Bestuur vindt ook dat een advies van de welstandscommissie te gemakkelijk wordt genegeerd in Den Helder. Dat is in dit geval weer bevestigd.

De welstandsnota wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. De welstandscommissie past de regels uit de nota in de praktijk toe. Behoorlijk Bestuur vindt dus dat het “contrair gaan “ (het negeren) bij een advies van de welstandscommissie aan de raad moet worden gemeld met de argumenten daarvoor. Zo hebben raadsleden ook een beeld bij wat er op dit gebied door het college wordt gedaan. Het gaat om het aanzien van de stad iets waar de gemeenteraad bij uitstek over moet beslissen.

8 april 2018

Michiel Wouters

 

In download link vindt u de schriftelijke vragen en de beantwoording daarvan door het college

RV18.0021 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Renovatie woningen door Woningstichting Den Helder

Schriftelijke vragen BB isolatie woningen WSDH

uitgelichte afbeelding Andy de Ronde

Schriftelijke isolatie woningen WSDH

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER