2020 maart 13 Behoorlijk Bestuur: loopt basketbalclub Suns financiële risico’s als er sprake is van staatssteun gemeente?

Behoorlijk Bestuur: loopt basketbalclub Suns financiële risico’s als er sprake is van staatssteun gemeente?

Behoorlijk Bestuur: loopt basketbalclub Suns financiële risico’s als er sprake is van staatssteun gemeente?

Omdat de raadsinformatiebrief over de jaarrekening 2019 en diverse krantenartikelen hierover bij Behoorlijk Bestuur steeds meer vragen oproepen, heeft onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag vanmorgen schriftelijke vragen ingediend.

NHD schrijft hierover het volgende:

Behoorlijk Bestuur: loopt basketbalclub Suns financiële risico’s als er sprake is van staatssteun gemeente?

DEN HELDER

Welke financiële risico’s loopt basketbalclub Den Helder Suns als blijkt dat die organisatie ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen van de gemeente Den Helder?

Dat wil fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur weten van burgemeester en wethouders. Zij reageert op de melding van het college dat bij interne controle vier onrechtmatigheden zijn ontdekt over de verlenging van contracten en het verstrekken van subsidies.

De gemeente heeft bijvoorbeeld niet getoetst of de subsidie aan de Suns vorig jaar in strijd was met de regels over staatssteun. Suns krijgt per jaar zo’n 120.000 euro subsidie, onder meer om clinics op scholen te geven. Daarnaast lopen jongeren stage bij Suns of bij bedrijven die aan de basketbalclub gelieerd zijn. Hamerslag wil weten of alsnog is getoetst of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun en of Suns het geld terug moet betalen als daarvan sprake was.

Aan het licht

Deze subsidieverstrekking is een van de vier onrechtmatigheden die bij een interne controle op het stadhuis aan het licht zijn gekomen. In totaal gaat het om 1.230.000 euro. Als er voor meer dan 2 miljoen aan onrechtmatigheden wordt vastgesteld, geeft de accountant voor de jaarrekening 2019 geen goedkeurende verklaring af voor het onderdeel rechtmatigheid. De interne controles zijn nog niet afgerond. De accountant kan zelf ook onrechtmatigheden op het spoor komen.

Ook de manier waarop een samenwerking met de Kredietbank en een re-integratieproject in samenwerking met Stichting Herstelling tot stand zijn gekomen, is in strijd met de rechtmatigheidsregels. Dat geldt ook voor een proefproject met vijftien ex-verslaafden die een basisinkomen krijgen.

Verslagen

Wethouder Kees Visser van financiën zegt dat er elk jaar onrechtmatigheden worden geconstateerd. Daarom wil Behoorlijk Bestuur van het college alle verslagen hebben die interne controleurs sinds 2014 hebben geschreven in aanloop naar de jaarrekening. Dat geldt ook voor de rapporten van de accountant en alle bijlagen die daarbij horen.

Wethouder Visser zegt ook dat niet dramatisch moet worden gedaan over de onrechtmatigheden, omdat het gaat over minder dan 1 procent op een begroting van 200 miljoen euro. Fractievoorzitter Hamerslag: ,,Het siert het college dat de raad is geïnformeerd over de onrechtmatigheden. Maar wat mij stoort is dat er nogal luchtig over wordt gedaan

 

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

 

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER