2020 april 09 Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

Motie “Paddenstoel” Oud V&D-gebouw

🚩Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag, somt moeiteloos de nodige redenen op om nog eens na te denken of het pand echt onder de sloophamer moet. Het oude V&D-restaurant zou een culturele bijdrage hebben geleverd aan Den Helder en is voor jaren (en nog steeds) beeldbepalend in het straatbeeld van het centrum. Bovendien zou De Paddenstoel een bijzondere architecturale waarde hebben.
➡️Volgens de fractie leven onder de Helderse samenleving meerdere meningen. “Daarom is het een gemiste kans om geen gehoor te geven aan kreten uit de samenleving om het pand te herplaatsen, te behouden dan wel te laten staan”, aldus Sylvia Hamerslag
Behoorlijk Bestuur wil ‘Paddestoel’ behouden voor Den Helder
 
🚩Behoorlijk Bestuur heeft een motie opgesteld mbt de Paddenstoel V&D gebouw
 
De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op XXmaand 2020;

gelezen de verstrekte sloopvergunning aan de Woningstichting Den Helder / Helder Vastgoed het volgende:

Constaterende dat:
• De Paddenstoel – oud V&D restaurant – een sociaal culturele bijdrage heeft geleverd aan Den Helder.
• De Paddenstoel voor jaren beeldbepalend is geweest voor het straatbeeld.
• De Paddenstoel een bijzondere architecturale waarde heeft landelijk gezien.
• De Paddenstoel in de samenleving meerdere kreten van behouden van dit gedeelte van het pand aanwezig zijn.
Overwegende dat:
• De paddenstoel in de stedenbouwkundig ontwikkeling van de Beatrixstraat op de huidige locatie niet geschikt is.
• Het pand – De Paddenstoel – beter tot zijn recht zou komen in een vrijuitzicht situatie.
• Het een gemiste kans zou zijn om geen gehoor te geven aan kreten uit de samenleving dit pand te herplaatsen / behouden/te laten staan.
• Het behouden/verplaatsen van de Paddenstoel een bijdrage kan zijn aan Citymarketing en het gevoel van eerbiedigheid aan culturele waardes.
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. In gesprek te gaan met woningstichting Den Helder over o.a.:
1) Wat de mogelijkheden zijn om de Paddenstoel te behouden op de huidige locatie
2) Te onderzoeken waar de Paddenstoel eventueel herplaatst zou kunnen.
3) Mogelijkheid te onderzoeken tot samenwerken met (Bestaande) Ondernemers.
4) Te onderzoeken wat en in welke hoedanigheid de gemeente Den Helder de woningstichting in deze zou kunnen ondersteunen.
2. Te onderonderzoeken welk budget er nodig is om de paddenstoel te demonteren en te transporteren als een geheel t.b.v. het behoud van de Paddenstoel.
3. Te onderzoeken welke landelijke en gemeentelijke subsidies hieraan bij kunnen dragen.
4. Bij positief advies, te ruimte te zoeken in de begroting van 2021 voor deze verplaatsing.
5. Mogelijkheden te onderzoeken voor een burgerpanel waarin burgers ideeën kunnen aandragen en welke locatie draagvlak heeft, waarin huidige locatie niet uitgesloten wordt.
6. Om het proces herinrichten Beatrixstraat niet te traineren de Paddenstoel tijdelijk op te laten slaan (in het gemeentedepot bijvoorbeeld).
7. Tijdens de behandeling van de kadernota met een voorstel te komen.
 
Namens de fractie(s) van:
Behoorlijk Bestuur
Sylvia Hamerslag

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER