2020 april 14 Vervolgvragen omtrent woonwagencentrum de Schooten, Wethouder.. kom gemaakte afspraken en toezeggingen met bewoners nu eens na!

Vervolgvragen omtrent woonwagencentrum de Schooten, Wethouder.. kom gemaakte afspraken en toezeggingen met bewoners nu eens na!

Vervolgvragen omtrent woonwagencentrum de Schooten, Wethouder.. kom gemaakte afspraken en toezeggingen met bewoners nu eens na!

✔️Vanmorgen hebben Behoorlijk Bestuur & PVV vervolgvragen omtrent het niet nakomen van gemaakte afspraken met woonwagencentrum de Schooten ingediend.
➡️In bijlage hebben wij tevens een vv document (wat staat voor vastgesteld verslag) toegevoegd.
Kom op Wethouder kom gemaakte afspraken en toezeggingen met bewoners nu eens na.
 
Artikel NHD:
Het meningsverschil tussen de bewoners van het woonwagencentrum in De Schooten en de gemeente Den Helder over een ingetrokken perceel, wordt nu via advocaten uitgevochten. Als dat niet helpt, stappen de bewoners naar de rechter, zegt hun woordvoerder.
Het geschil draait om een perceel dat de gemeente wilde verkopen aan iemand van buiten Den Helder. De bewoners kwamen daartegen in opstand. Zij verwijzen naar een afspraak waarin staat dat zij inspraak hebben in de toewijzing van percelen. De gemeente zegt die afspraak niet te kennen. Het perceel is niet meer verkocht aan de gegadigde.
 
Niet blij
Om verdere discussies te voorkomen, is de standplaats onttrokken aan het woonwagencentrum. Ook daar zijn de bewoners niet blij mee. ,,Er zijn jongeren die studeren en dus nog geen geld hebben voor een eigen woning’’, zegt woordvoerder Geert Reinders. Maar er komt een moment dat zij het geld wel hebben, weet hij. ,,Daarom willen wij dat het perceel behouden blijft.’’
Wat de gemeente betreft wordt het perceel niet teruggeven. Uit de antwoorden op de vragen van Behoorlijk Bestuur blijkt echter dat de deur niet potdicht is. Een onderzoek naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Den Helder, zou ertoe kunnen leiden dat het door de gemeente geschrapte perceel weer voor de bewoners van het woonwagencentrum beschikbaar komt. Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld maakt duidelijk dat de gemeente met de bewoners in overleg blijft: ,,Wij zijn, door tussenkomst van een advocaat, met de bewoners in overleg om te kijken hoe de zaken het beste opgelost kunnen worden.’’
 
Geen genoegen
Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag neemt geen genoegen met de verklaring van burgemeester en wethouders dat er geen document te vinden is waarin staat dat de bewoners inspraak hebben in het toewijzen van de percelen. In het verslag dat de gemeente heeft gevonden, staat die passage niet. Woordvoerster In ’t Veld: ,,Het zijn verslagen van dezelfde bijeenkomst. Het is voor de gemeente niet inzichtelijk te maken hoe in het dossier ’woonwagens G.P. Blankmanstraat’ een ander verslag terecht is gekomen dan het verslag dat de woonwagenbewoners via de heer Cruijff aan de gemeente hebben doen toekomen.’’
 
Voorlopig
Peter Cruijff, destijds als beleidsambtenaar betrokken bij gesprekken met de bewoners, zegt dat de gemeente een voorlopig verslag laat zien. ,,Ik heb de verslagen destijds geschreven. In het vastgestelde verslag staat dat de bewoners inspraak hebben. Zij mogen er niet de dupe van worden dat de gemeente dat verslag niet kan vinden.’’

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER