2020 september 14 Gastschrijver en oprichter van BB, Roel Prins over ENERGIE

Gastschrijver en oprichter van BB, Roel Prins over ENERGIE

Gastschrijver en oprichter van BB, Roel Prins over ENERGIE

Een Knallend Succes

Eens zijn de grondbeginselen van Behoorlijk Bestuur vastgelegd. Deze grondbeginselen beschrijven eisen die aan het bestuur door de overheid worden gesteld. U kunt deze beginselen via Google vinden. Omdat ik twijfelde of de lokale overheid deze beginselen toepaste heb ik met enkele meeliggers de lokale partij voor Behoorlijk Bestuur opgericht. Deze broodnodige partij bestaat gelukkig nog steeds. Behoorlijk Bestuur heeft mijn volle steun.

Het is de landelijke overheid die kampioen is in het schenden van de beginselen. De lokale overheid die braaf in het kielzog van de landelijke overheid mee vaart is daarom medeplichtig.

Er valt in dit opzicht veel te verhalen over de aanpak van Covid, over de behandeling van de boeren, over de stikstof aanpak, over immigratie, over de blinddoek die vrouwe Justitia niet meer draagt.

Ik wil het hier hebben over energievoorziening. Dit omdat ik op dit gebied geen leek ben.

Geheel zonder bewijsvoering voor de noodzaak is in onze wereld de oorlog tegen CO2 begonnen. Ons wordt wijs gemaakt dat CO2 een giftig gas is dat de atmosfeer in een broeikas verandert waardoor er verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat hiervoor ieder bewijs ontbreekt wordt niet van belang geacht. Dat CO2 de met zonlicht en water het leven in stand houdt wordt ook niet van belang geacht.

Maar, zoals dat dan gaat bij dit soort religieuze paniek verhalen, men biedt een oplossing aan. Een oplossing die is bedacht aan de klimaattafels, waar slechts zij die bij voorbaat het eens waren met de oplossing, welkom waren. U en ik zijn daar niet vertegenwoordigd. Waarom ook ? Per slot van rekening zijn u en ik alleen geschikt om het geld voor de oplossing te leveren. Dat u en ik daardoor aan de bedelstaf kunnen geraken wordt ook al niet van belang geacht. In tegendeel, er wordt beweerd dat wij allen er op vooruit gaan. Immers het klimaat wordt gered.

Enkele jaren geleden schreef ik een open brief naar de gemeenteraad en het college van B&W. In die brief zette ik vraagtekens bij het besluit van de raad om Den Helder energie neutraal te maken. Zowel raad als college weigerden mijn brief te beantwoorden. Dat had een reden. Zij hadden, en hebben nog steeds, geen benul van de antwoorden. Ik onderhield daarop een korte email wisseling met Schuiling. Dit eindigde met de bewering van Schuiling dat er iets tegen de klimaat verandering moest worden gedaan en dat we dan later wel zien of het helpt. Dat wij met zijn allen hiervoor krom moeten liggen leek Schuiling niet te deren. Helaas kom ik deze redenatie ook nu tegen.

En zo werd in ons land de verbouwing gestart. Het land en de Noordzee moet volgeplempt worden met windmolens en zonnepanelen. Dat is bijzonder. Windmolens en zonnepanelen leveren energie op momenten die hen uitkomt. En dat is veelal wanneer het ons niet uitkomt. En daarom moeten er gemiddeld 3 keer meer molens en zonnepanelen worden gebouwd dan wij gemiddeld nodig hebben. Wat dat aanricht in os land en op zee, daar wordt niet om gemaald.

Wanneer u enig idee wilt hebben wat dit betekent adviseer ik u het gratis van het internet te downloaden boekje Without The Hot Air te lezen. Dat boekje geeft een idee over welke groot orden het gaat. Dat sedert de intocht van de zakrekenmachine en het verwaterde onderwijs het begrip groot orde van getallen in de Tweede Kamer niet meer zo leeft is een handicap.

Die windmolens en zonnepanelen worden aangeprezen met de hoeveelheden huishoudens die van elektriciteit kunnen worden voorzien. Dat deze huishoudens slechts een fractie van de totale energievraag beslaan wordt gemakshalve vergeten.

Omdat al die windmolens en zonnepanelen elektriciteit leveren op  momenten dat wij dat niet nodig hebben heeft men opslag bedacht. De via elektriciteit aangevoerde energie wordt opgeslagen in waterstof Die waterstof moet wel eerst worden aangemaakt. Dat daarbij veel van de energie verloren gaat wordt ook niet van belang geacht.

En zo ontstaan de plannen voor een waterstof fabriek. Wanneer u de eigenschappen van waterstof googeld dan valt u op dat deze stof bijzondere eigenschappen heeft. Het heeft bvb een lage energiedichtheid en wanneer u met uw waterstof auto een redelijke actieradius behoeft dan staat het vat onder uw auto al gauw onder 750 bar druk. Waterstof heeft een bijzondere bijnaam. Die bijnaam is “knalgas”. Even op U-Tube een filmpje van de ramp met de Zeppelin Hindenburg in 1938 bekijken levert ook al informatie op.

Het verbranden van waterstof levert water op. Waterdamp staat bekend als een effectiever broeikasgas dan CO2. De logica ontgaat mij daarom.

Den Helder is, zonder te weten, of te willen weten, wat het streven naar energie neutraal betekent, doende met zonnecellen en windmolens. Daarbij moet een waterstoffabriek komen. Dat is goed voor Den Helder en de lokale economie. Het wordt een knallend succes, zo schreef de directrice van het havenbedrijf. Het biedt werkgelegenheid, zo oreerde de wethouder van de ondernemers partij.

Aan behoorlijk bestuur wordt niet gedaan. Ons wordt niet verteld dat van het gas af onnodig en schadelijk is, dat windmolens en zonnecellen de energieprijs opdrijven, dat de waterstof productie kostbaar is, dat een kleine groep er schaamteloos aan verdient en……dat de werkgelegenheid via de belastingafdracht door de werkers zelf wordt betaald. Dat de subsidie waarop dit alles draait door ons allen via de belastingen wordt opgebracht.

Misschien is het meest trieste de uitsluiting van kernenergie. In de USA, Engeland en China zijn hoopvolle ontwikkelingen gaande die daadwerkelijk innovatief zijn. Zo is er de Thorium centrale die compact kan zijn en die ook kernafval uit conventionele kerncentrales kan stoken. Met windmolens en zonnepanelen blijven wij hopeloos achter.

Roel Prins

12 september 2020

Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp strijd tegen het gasverbod

Wij zijn van mening dat de kosten van het gasverbod op het bordje van de burger komt te liggen. zonder dat daar een goed en betaalbaar alternatief voor ligt… het is als het ware tot een verdienmodel geworden. Steeds meer gemeentes haken hierop af… enkel Den Helder blijft daar in achter….
We moeten van de kuddegedrag af…. BB voelt veel voor het nader onderzoeken van Kern energie en dan niet zoals vroeger met veel radioactief afval wat gedumpt werd in zee…dat beeld klopt al lang niet meer en moeten we echt van af. Kernenergie is goedkoop en schoon… dat is wind,zonne-energie en waterstof niet

Wij zullen doorgaan met de belangen van de inwoners van onze gemeente sterk te blijven vertegenwoordigen en staan voor een klantvriendelijke, klantgerichte en effectieve ambtelijke organisatie. Wij gaan voor een goed onderhouden, opgeruimde, prettige én veilige leefomgeving. Uiteraard vanuit een deugdelijk en verantwoord financieel beleid, dus geen grote uitgaven die we ons niet kunnen veroorloven. Verder staan wij voor inspraak en draagvlak aan de voorkant, wij vinden dat de inwoners van onze gemeente betrokken moeten worden bij beleidvorming, uitvoering en evaluatie (eventueel i.c.m. een raadgevend/raadplegend referendum).
Behoorlijk Bestuur is tegen het GASVERBOD.

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER