2020 oktober 09 Behoorlijk Bestuur en D66 vinden dat wethouder Michiel Wouters er in het dossier Scholte een potje van maakt. BB overweegt een motie van wantrouwen

Behoorlijk Bestuur en D66 vinden dat wethouder Michiel Wouters er in het dossier Scholte een potje van maakt. BB overweegt een motie van wantrouwen

Behoorlijk Bestuur en D66 vinden dat wethouder Michiel Wouters er in het dossier Scholte een potje van maakt. BB overweegt een motie van wantrouwen

⛔ Vorige week stemde enkel Marinus Vermooten mee met onze motie, om de veiling stop te zetten. De rest van de raad stemde tegen.

Nu de rechter uitspraak heeft gedaan en BB in feite gelijk geeft zien wij in de krant de partijen draaien en in bochten wringend enkele absurde reacties geven.

Onze reactie daarop is:
1️⃣D66 het was bekend dat er al een claim lag
2️⃣Senioren Actief (muv M Vermooten) ga u schamen dat u zich niet verdiept heeft in deze materie
3️⃣Spdh noemt het ‘een kleine inschatting fout’ … Noem het maar klein! De kunst collectie is 20 mln waard, dit zou bij deze bulkveiling nagenoeg niets opgebracht hebben
4️⃣ Christen unie is slechts teleurgesteld in het advocaten kantoor van de gemeente, zelf nadenken is er bij deze club niet bij.
#fail terug naar 1 zetel

👍De reacties van Groen links en Marinus Vermooten zijn ronduit goed
⛔Reactie van het CDA voelt aan als een natte dweil

Zojuist in het NHD⤵️

Behoorlijk Bestuur en D66 vinden dat wethouder Michiel Wouters er in het dossier Scholte een potje van maakt. BB overweegt een motie van wantrouwen

Delano Weltevreden
Vandaag om 06:53
DEN HELDER
De kunstcollectie van Rob Scholte. Van de zevenentwintig aanwezige raadsleden stemden vierentwintig tegen de motie van Behoorlijk Bestuur om de veiling daarvan af te blazen tot in elk geval de behandeling van enkele zaken in hoger beroep. De rechter heeft de gemeente op de vingers getikt. Wat vinden de raadsleden daar nou van?

De voorzieningenrechter heeft een stokje gestoken voor de voorgenomen veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte. D66 vindt dat wethouder Michiel Wouters er een potje van maakt. Behoorlijk Bestuur overweegt een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen. De VVD wil met het college in gesprek over hoe het nu verder moet. Sommige fracties plaatsen vraagtekens bij de kwaliteit van de juridische adviezen waar de gemeente voor betaalt.

Voorstander
Henk Mosk (D66) stemde net als een groot deel van de gemeenteraad tegen de motie om de veiling af te blazen totdat er een uitspraak ligt in hoger beroep. ,,D66 was voorstander van het veilen van de kunst van Rob Scholte om een deel van het door hem verschuldigde bedrag terug te krijgen. Nu vraag ik mij af of het college niet op de hoogte was van het feit dat Scholtes advocatenkantoor eerder executoriaal beslag legde op de kunstwerken dan de gemeente. In die wetenschap zou ons standpunt wellicht anders zijn geweest. Wij waren in de veronderstelling dat de gemeente de eerste rechten had.’’

Zwak
,,Het is opvallend hoe zwak dit college optreedt in deze kwestie. Een groot deel van dit college pretendeerde dat men precies wist hoe om te gaan met Rob Scholte en hoe hij zakelijk tegemoet moest worden getreden toen men vanuit de oppositie het vorige college de les las. Maar ik hoor weinig meer van Tjitske Biersteker en Pieter Kos. De allesweter van destijds, en tevens toenmalig adviseur van Scholte, Michiel Wouters, acteert als wethouder uitermate zwak in dit dossier.’’

Problemen
Sylvia Hamerslag (BB): ,,Wij zagen al aankomen dat dit tot problemen zou kunnen leiden en zijn blij dat gerechtigheid heeft geschied. Het is erg dat de gemeenteraad toekijkt en niet ingrijpt. Rob Scholte heeft niet in alles gelijk, maar de manier waarop de wethouder deze zaak aanpakt, rammelt aan alle kanten. Wij overwegen daarom een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.’’

Te lang
Petra Bais (VVD): ,,Dit dossier loopt al veel te lang! De uitspraak is nog niet gepubliceerd dus daar kunnen we zelf nog geen beoordeling op geven. Maar wat we nu weten is dat de veiling is tegengehouden doordat het eerste claimrecht bij de advocaten ligt. Op zich best bijzonder dat advocaten een claim neerleggen op de eigendommen van hun eigen cliënt. De rechter heeft in ieder geval aangegeven dat de verkoop binnen redelijke termijn moet starten. Dit geeft enige voortgang in het dossier. De betaling van de openstaande factuur van Scholte aan de gemeente is niet van tafel. We vragen ons wel steeds meer af wanneer en hoe deze betaald gaat worden. We willen graag met het college in gesprek hoe nu verder in dit dossier.’’

Twijfels
Carla van Driesten (Senioren Actief): ,,Mijn collega Marinus Vermooten had al zijn twijfels. Ik had gedacht dat het allemaal goed was uitgezocht. Helaas. Dit is de zoveelste keer dat er iets mis gaat bij rechtszaken. Dit gaat onze gemeente weer veel kosten. Ik denk dat we moeten uitkijken naar nieuwe juristen.’’

Halt
Marinus Vermooten stemde als enige gemeenteraadslid met de fractie van BB mee om de veiling een halt toe te roepen: ,,Een Rob Scholte Museum had zeker een verrijking voor Den Helder betekend. Ik vind het zeer spijtig dat het gemeentebestuur en de overgrote meerderheid van de gemeenteraad onvoldoende hebben geprobeerd dit mogelijk te maken. Gevoelsmatig ben ik ook van mening dat de door Rob Scholte zorgvuldig opgebouwde kunstcollectie behouden moet blijven en niet door veilingverkoop uit het zicht moet verdwijnen.’’

Betaald
Vincent van den Born (PVV): ,,Een zeer verstandige uitspraak van de voorzieningenrechter. De schulden moeten natuurlijk wel betaald worden, daarom blijft het beslag ook van kracht. Dat vinden wij logisch. Verder is het goed dat Rob Scholte nu ook bij de verkoop moet worden betrokken. Wij hopen dat de gemeente ingaat op het verzoek van de advocaat van Scholte om tot overleg te komen.’’

Geen winnaars
Nancy List (Gemeentebelangen) vindt dat er in deze zaak geen winnaars of verliezers zijn: ,,De kunst mag nog steeds verkocht worden. Het enige verschil is dat de advocaten van de heer Scholte het initiatief mogen nemen en dat de gemeente met hem in overleg moet. De heer Scholte heeft deze zaak gewonnen, maar daarmee is het conflict niet opgelost. Deze procedures hebben onze inwoners al heel veel geld gekost en zullen waarschijnlijk nog meer kosten.’’

Niets veranderd
Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): ,,Er is volgens mij niets veranderd. Rob Scholte krijgt een stem in de verkoop van de kunstcollectie. Zijn advocaten hebben de oudste rechten om te verkopen. Als zij dat niet binnen afzienbare tijd doen, wordt het scenario van de gemeente weer uit de kast gehaald.’’

Spijtig
Harrie van Dongen (Stadspartij): ,,Zeer spijtig en ontzettend balen. Maar de rechter beslist gelukkig in dit land. Mogelijk is er een kleine inschattingsfout gemaakt, maar aan de zaak zelf verandert er niet veel.’’

Teleurgesteld
Hans van Donkelaar (CU): ,,Wij wijn teleurgesteld in de kwaliteit van onze juridische adviezen. Naar de rechter gaan is een laatste stap. Eerst probeer je de geschillen op andere manieren uit de weg te ruimen. Als je tot actie overgaat, moet dat goed doordacht zijn. Hiermee hebben we Rob Scholte tekortgedaan en dat mag niet gebeuren.’’

Triest
Marije Boessenkool (GroenLinks): ,,Wij vinden het triest dat de gemeente alwéér door de rechter op de vingers getikt wordt in dit dossier. Het baart ons zorgen dat de gemeente steeds beslissingen en besluiten neemt in deze zaak die juridisch niet blijken te kloppen. Tegelijkertijd betekent dit soort fouten een groot risico voor de gemeente, omdat er aanzienlijke financiële consequenties aan verbonden zijn. Dat het college deze risico’s steeds wegwuift en doet alsof er niets aan de hand is, vind ik ongepast. Ik hoop dat er snel een streep onder dit dossier gezet kan worden, deze hele zaak heeft al veel te veel tijd, geld en frustraties gekost. De gemeente moet, als het aan GroenLinks ligt, haar verlies maar nemen. Dat betekent nu uitvoeren wat de rechtbank heeft beslist en dan zo snel mogelijk zorgen dat er een streep onder deze zaak gezet wordt. Ook als dat betekent dat de gemeente niet het onderste uit de kan haalt en op sommige punten wellicht moet toegeven richting de heer Scholte. Afronden van dit dossier is belangrijk, de kosten lopen alleen maar hoger op.’’

Jammerlijk
Pieter Blank (PvdA): ,,Dit is een jammerlijke zaak die maar niet tot een einde lijkt te komen. Partijen moeten doen wat hen het beste lijkt. Ik hoop dat we zo langzamerhand echt een punt kunnen zetten achter deze zaak.’’

CDA onthoudt zich van commentaar totdat de voorzieningenrechter het vonnis heeft gepubliceerd.

Aan zet
De rekening van de advocaten van Scholte loopt in de tonnen. Omdat hij geen geld heeft om zijn rekeningen te betalen, hebben zijn advocaten executoriaal beslag gelegd op de collectie waar de gemeente Scholte conservatoir beslag op had gelegd. De advocaten hebben de oudste rechten om de collectie te verkopen, zegt de rechter. Zij moeten nu het initiatief nemen voor de verkoop. Als zij daar niet binnen redelijke termijn doen, is de gemeente weer aan zet.

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER