2020 december 17 Ombudspolitiek in de praktijk, “het kastje naar de muur’’   

Ombudspolitiek in de praktijk, “het kastje naar de muur’’   

Ombudspolitiek in de praktijk, “het kastje naar de muur’’   

“het kastje naar de muur’’                                           
Als burger heb je regelmatig te maken met de gemeentelijke organisatie maar ook met maatschappelijke instellingen die al of niet in opdracht van de gemeente bepaalde taken uitvoeren, dit zijn tevens vaak subsidiepartners van deze gemeente.

Als volksvertegenwoordiger die echt midden in de samenleving staat weten mensen mij regelmatig te vinden, spreken mij aan op straat, maar ook via sociale media, mail of telefoon delen zij hun mening.
Dit kan gaan om een klacht, uiting van zorg, probleem of knelpunt en gaat meestal met veel emotie gepaard: zoekend, verwijtend en dikwijls tijdens heftige discussies,… ikzelf zie dit als cadeautjes in prikkeldraad. Oplossingsgericht als ik ben kwam ik er al snel achter dat de oorzaak van de geuite frustratie vaak ligt in een ketenfout.

Een ketenfout is een fout die van het ene systeem/organisatie/instelling  doorsijpelt in het andere systeem. Daarnaast kan een grotendeels geautomatiseerd overheidssysteem voor burgers grote problemen veroorzaken. Regelmatig belanden burgers ten einde raad dan bij de Ombudsman.

Dit was voor mij aanleiding om vanuit onze lokale partij Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp een meldpunt in te stellen en een aantal vragen bij de inwoners van mijn gemeente neer te leggen.

We herkennen allemaal wel het gevoel van “het kastje naar de muur’’

  • Hoe kunnen we volgens u dit herstellen dan wel voorkomen?
  • Waar loopt u m.b.t. de gemeentelijke en maatschappelijke organisaties tegen aan?
  • Heeft u alles al geprobeerd en krijgt u nadat u de juiste routes hebt doorlopen nog steeds niet de hulp waar u recht op hebt?

Waar gaan bij ons de bellen rinkelen:

  • Er lijkt een hardnekkig verschil te zijn tussen de beleving van de instanties en de werkelijkheid van de burger;
  • De burger meldt zich meerdere malen met hetzelfde verzoek;
  • kastje-naar-de-muurgevoel;
  • Er zijn problemen met meerdere registraties tegelijk;
  • Na correctie komt het oude probleem weer terug.


Uw klacht kan gaan over uitvoering in de volgende beleidsterreinen:

WET & REGELGEVING
HANDHAVING & VERGUNNINGEN
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
SOCIAAL DOMEIN & WMO
OPENBARE RUIMTE & WIJKGERICHT WERKEN
BURGERPARTICIPATIE & BURGERINITIATIEVEN

 

Uiteraard besefte ik dat we als politieke partij geen uitvoerende instantie zijn, mijn taak als volksvertegenwoordiger ligt dan in het feit, de door burgers aangedragen input te verzamelen, problemen in kaart te brengen, onder de aandacht te brengen en voorts mijn stinkende best te doen de lokale dienstverlening te verbeteren. 

Hoe dan? …hoor ik je in gedachte vragen:
Ik begin altijd met het advies aan degene die met een klacht komt, om in ieder geval deze ook bij de instantie of organisatie zelf  neer te leggen… Soms helpt het om een gesprek te organiseren met bv het wijkteam, ambtenaar of zelfs een wethouder, maar komt het voor dat er qua beleid iets structureel moet veranderen of bijgesteld moet worden, dan stellen wij als lokale partij schriftelijke vragen en of dienen amendementen en moties in.

Je kan als  dienstverlenende overheid wel denken dat je het goed doet, maar is dit in de uitvoering wel zo?, waarom zit er zo vaak een verschil tussen dat wat de overheid ‘denkt’ en wat de burger feitelijk ervaart.

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER