2021 januari 08 Gastschrijver Mart Coers: Gemeenteraad vs Omgevingswet

Gastschrijver Mart Coers: Gemeenteraad vs Omgevingswet

Gastschrijver Mart Coers: Gemeenteraad vs Omgevingswet

Beste politieke vrienden,
Wat mij opvalt bij onze gemeenteraad is de positie die de coalitie voor zichzelf inneemt. Als ik de berichten mag geloven en de zoom vergaderingen analyseer is er bijna niet met de coalitie van gedachten te wisselen over de ingenomen standpunten, ook de positie van het college ten opzichte van de coalitie in de politieke arena is wat mij betreft een vrij gesloten blok. Het lijkt sterk op wat de wetenschap Monisme noemt:
“Er is sprake van monisme als de band tussen kabinet en coalitie sterk is. De coalitie is dan als het ware een verlengstuk van het college. In dat geval kunnen de oppositiepartijen weinig weerstand bieden. “
 

Veel mensen in de politiek streven ernaar hun macht te vergroten met alle mogelijke middelen. In Den Helder is dat niet anders. Vooral door te gaan netwerken wordt er getracht de eigen positie te versterken om vervolgens de zo verkregen macht te gebruiken op anderen. Volgens ‘insiders’ is macht over anderen verslavend en als men eenmaal macht heeft is het verleidelijk om die steeds verder uit te bouwen. Ook is het moeilijk om eenmaal verworven macht weer af te staan.

 

Een ander probleem is dat een gevoel van macht het morele denken beïnvloedt. Dat wil niet zeggen dat mensen met macht amoreel zijn. In feite zijn ze juist strenger in het toepassen van regels. Echter, ze zijn vooral strenger voor anderen. Als het om hun eigen gedrag gaat vinden ze het overtreden van regels minder erg. Mensen met macht zijn dus in zekere zin hypocriet; streng voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf.

 

Dit laat onverlet dat de gehele gemeenteraad verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de haar opgelegde taken. Eén van die taken is het implementeren van de nieuw omgevingswet. Het college schermt er mee omdat het nieuw te bouwen gemeentehuis op Willemsoord na het activeren legitiem zou zijn. Ik denk dat wij als inwoners van Den Helder te weinig inzage hebben over de inhoud van de omgevingswet. De raad speelt hierin een belangrijke rol. Om die rol zo goed mogelijk te vervullen, kan de raad gebruikmaken van strategieën om de stappen van invoering te doorlopen.

 

➡️Strategie A – Begin bij de bestaande regels, visies en kaders Vraag het college van B&W wat de stand van zaken is en wat de gemeente nog minimaal moet doen voordat de Omgevingswet wordt ingevoerd. Let hierbij vooral op de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven.

 

➡️Strategie B – Begin bij de nieuwe situatie. Wat maakt de nieuwe wet mogelijk wat voorheen niet kon? Bespreek de ambities met de ambtelijke organisatie en het college van B&W, en vraag elkaar: wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten?

 

➡️Strategie C – Begin bij initiatiefnemers. Bedenk hoe de Omgevingswet initiatiefnemers in de samenleving kan helpen bij de aanpak van hun projecten. Werk als gemeente m ee aan pilots en bepaal hoe de raad hierbij betrok blijft

 

➡️Strategie D – Begin bij wensen uit de samenleving Luister eerst naar de wensen van inwoners, ondernemers en bestuurlijke en regionale partners. Laat de wensen leidend zijn bij het maken van keuzes en toepassing van de wet.

 

De Omgevingswet geeft de raad meer mogelijkheden om te sturen. Maar alleen als de raad zich daar bewust van is én de handvatten weet beet te pakken. Het zou prettig zijn als de raad zou communiceren met de bewoners over welke strategie er is gekozen en waarom.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER