2021 februari 01 Gastschrijver Mart Coers: De (ouderen)zorg moet op de schop

Gastschrijver Mart Coers: De (ouderen)zorg moet op de schop

Gastschrijver Mart Coers: De (ouderen)zorg moet op de schop

De (ouderen)zorg moet op de schop, nu Nederland in snel tempo vergrijst.

Het zorgstelsel moet anders.

Voor de kwetsbare ouderen is het nu al crisis. Er is meer vraag naar zorg, het wordt vaak problematisch om thuis te blijven wonen. Dat komt nu steeds meer aan de oppervlakte. Er wachten 14.000 zieke ouderen op een plek in het verpleeghuis. Mensen liggen te lang in een ziekenhuisbed omdat er geen plek is waar zij kunnen herstellen. We moeten nu, dit jaar, gaan nadenken hoe we de zorg beter organiseren.

Een eenvoudiger zorgstelsel

Tegelijkertijd moet de zorg wel beter worden, want die is nu verre van optimaal. Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen krijgen soms tien verschillende zorgverleners over de vloer. Zelf de zorg regelen, en daarbij makkelijk de weg vinden “is helaas nog geen realiteit.

Politiek gevoelig is vooral het advies dat het huidige zorgstelsel niet geschikt is om goede zorg te garanderen voor ouderen die thuiswonen. Wij willen een ‘eenvoudiger’ stelsel en willen de huidige rolverdeling tussen verzekeraars, gemeenten en overheid helemaal los laten. Er zou idealiter één pot geld moeten komen voor alle (ouderen)zorg.

De overheid moet de zorgverzekeringen weer in handen nemen. Geef de zorg in handen van één instantie, zodat er ook een aanspreekpunt is. Laat de minister voor die instantie verantwoordelijk zijn, met de Tweede Kamer als controleur. Nu moeten tientallen zorgverzekeraars in de gaten worden gehouden.Terug naar de overheid, dat scheelt. De premie kan dan verlaagd worden. Geef iedereen een all-riskverzekeringspolis met gelijke voorwaarden.Maar daarvoor is nu nog geen politiek en maatschappelijk draagvlak, en de omschakeling zelf ook duur is.

Een tussenoplossing ligt verscholen in de nieuwe omgevingswet. Hierbij kan door het instellen van “wijkgerichtwerken” op lokaal niveau wel één pot geld komen, waar verzekeraars en gemeenten samen de zorg voor thuiswonende ouderen uit financieren. Sowieso vinden wij dat verzekeraars moeten ophouden met het laten concurreren van thuiszorgaanbieders. Twee à drie verschillende aanbieders per wijk is het maximum, en organisaties moeten worden geënthousiasmeerd om meer te gaan samenwerken.

Gebruik de handvatten die de nieuwe omgevingswet biedt voor bewoners en gemeenten is mijn advies. 
 
 
 
 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootse partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER