2021 februari 20 Gastschrijver Mart Coers: Schoof aan bij een VVD Q&A een bijeenkomst

Gastschrijver Mart Coers: Schoof aan bij een VVD Q&A een bijeenkomst

Gastschrijver Mart Coers: Schoof aan bij een VVD Q&A een bijeenkomst

Beste Politieke vrienden,

Gisteravond heb ik deelgenomen aan de Q&A bijeenkomst georganiseerd door de VVD. Niet omdat ik voortaan op de VVD wil stemmen, maar om te horen waar de gedrevenheid van de coalitie en de wethouder vandaan komt om zonder de achterban te informeren toch akkoord te gaan met het voor hen georkestreerde voorstel. Want volgens mij is hier sprake van een politiek machtsspel dat door de 4 plaatselijke partijenis georganiseerd.Stadspartij, Beter voor Den Helder, Gemeentebelangen en de Senioren Partij. Wat voor mij nog steeds onduidelijk is het waarom!!??

Want als ik lees wat de Cruciale rol van Willemsoord is, zoals verwoordt tijdens de raadsvergadering van 28 september 2020( Cruciale rol van Willemsoord in en voor Den Helder.

Eind 2017 is door de raad het beleidskader ‘Cultureel erfgoed: Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ vastgesteld, waarin Willemsoord en de Stelling van Den Helder als pijlers van identiteit van de stad worden gepositioneerd. Willemsoord, als hart van de Stelling, staat bijna symbool voor Den Helder. De marinehaven heeft jarenlang voor veel werkgelegenheid gezorgd, maar met de herbestemming van dit gebied heeft Willemsoord een nieuwe rol gekregen. De combinatie van Theater De Kampanje, musea, horecagelegenheden en historische schepen maakt Willemsoord tot hét culturele en toeristische hart van Den Helder. Ook evenementen als Sail zijn van groot belang voor het versterken van de identiteit van Den Helder. Willemsoord bv heeft een essentiële rol in het faciliteren en stimuleren van deze activiteiten en bedrijvigheid. Ter ondersteuning van dit alles spant Willemsoord bv zich in het publiek toegankelijke terrein in goede staat te onderhouden. Kortom; Willemsoord bv vervult een cruciale rol in het exploiteren en openstellen van het terrein Willemsoord ten behoeve van het algemeen belang.)

Kom ik nergens het stadhuis of stadskantoor tegen?? Wel lees ik een verwijzing naar de vraag in datzelfde algemeen belang aan StichtingNautische Monumenten (1991) om nautisch gerelateerde activiteiten teontwikkelen rond Gebouw 66 en 73, zoals later ook verwoord in de toelichting op het Bestemmingsplan Willemsoord 2012.

Als we dan met elkaar concluderen dat deze ontwikkelingen, weliswaar niet heel snel, hebben geleidtot een Museumhaven die zich heeft ontplooid tot eenvolwaardige haven met faciliteiten die nodig zijn om varend historisch erfgoed te restaureren en teonderhouden, met daarbij de diverse oude ambachten en eenscheepshelling. In Dok II zijn ook nautische activiteiten gestart. Tevens heeft de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder een collectievan inmiddels ongeveer veertig historische bedrijfsvaartuigen bijeengebracht, die zoals zij dat zelf noemen, het ‘nautischebehang’ rond het Willemsoordcomplex vormen.

Verder lees ik in het Raadsvoorstel scenario-onderzoek stadhuis Den Helder: Over draagvlak.

Hier belooft het college: We willen het gesprek aangaan met de gebruikers/werkers op Willemsoord die zich op enige wijze bezighouden met het uitdragen van de nautische historie van Willemsoord om te bezien hoe we de uitstraling kunnenversterken en daarmee bijdragen aan de totale beleving van Willemsoord als nautisch-historisch monument. Volgens mij moet dat gesprek nog plaats vinden.

Helaas kwamen de vertegenwoordigers van college en raad gisteravond niet verder dan het herhalen van datgene dat al in het raadsbesluit staat.

“Als structurele oplossing stellen wij voor om het stadhuis te realiseren in gebouw 66 en 72 op Willemsoord. Wijhechten veel waarde aan het feit dat de gebouwen en het gebied Willemsoord het maritieme karakter van degemeente symboliseert en wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame exploitatie van Willemsoord. Opdeze manier is er sprake van een win-win situatie. Ook biedt deze oplossing de mogelijkheid om de geheleorganisatie op één locatie te huisvesten, een belangrijke wens.Wel betekent deze oplossing dat het gestelde financiële plafond (van € 1,6 miljoen) net niet gehaald wordt.Gelet op het feit dat de huur ten gunste komt van de exploitatie van Willemsoord vinden wij dat gerechtvaardigd.”

Wel opvallend was de herhaalde uitspraak van de wethouder dat de VVD liever voor de stations variant had gekozen. Opvallend omdat deze variant helemaal niet onderzocht is. Ook niet genoemd in het coalitiebesluit.

Veelzeggend over de draagkracht binnen de eigen gelederen was deze; “Als de VVD geen afstand neemt van het plan om een stadhuis te vestigen op Willemsoord, zal de partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen door de kiezers worden afgestraft”. Ook de stelling van enkele VVD prominenten: ‘Een stadhuis op Willemsoord heeft niet in het verkiezingsprogramma van de VVD gestaan en is nooit op een ledenvergadering besproken. Op straat spreek ik veel mensen die tegen zijn. Het is een slecht en heel betreurenswaardig besluit. De leden hadden zich erover moeten uitspreken.’’ mag er zijn. Het zwakke verweer van onderhandelaar Kees Visser de huidige wethouder, dat de onderhandelaars met mandaat van het bestuur en de leden aan de coalitiebesprekingen hebben meegedaan slaat volgens mij de plank behoorlijk mis. Om te onderhandelen over het verkiezingsprogramma krijg je inderdaad een mandaat. Gaan de onderhandelingen verder dan dat dien je volgens mij de achterban te raadplegen.

De wethouder sprak ook over leegstand van de beide gebouwen, hij vergeet gemakshalve te vertellen dat die leegstand door hemzelf is veroorzaakt.Om de vestiging van een stadhuis op Willemsoord mogelijk te maken, heeft de gemeente de vergevorderde onderhandelingen tussen Willemsoord BV en Pride at Work BV over de verkoop van Gebouw 72 en de langdurige verhuur van Gebouw 66 eind oktober 2018 op eigen initiatief beëindigd (Helderse Courant 19-1-2019). Dus het is niet helemaal de waarheid die de wethouder verkondigd.

Overigens mijn waardering voor de inbreng van de jonge mensen uit onze stad. Heel duidelijk en goed verwoord was de wens om Willemsoord Nautisch te houden en geen stadhuis met backoffice te realiseren op deze plek.

Halter Bellevue is ook genoemd en politiek niet haalbaar gebleken??? Een kanttekening: Toen er beslist moest worden over de locatie van het stadhuis en het backoffice was Halter Bellevue wel beschikbaar. Het is mijn mening dat als daar voor gekozen was, dan was het stadshart een stuk groter geworden. Nu beperkt het stadshart zich tot Beatrixstraat en Rijkswerf Willemsoord, misschien een stukje Keizerstraat. Alles daar achter wordt waarschijnlijk achterstandsgebied. Waar geen enkele activiteit, anders dan wonen mogelijkwordt. ­Was er wel voor deze variant gekozen dan was het stadshart uitgebreid vanaf het station, de watertoren, het Julianapark tot aan de Bethelkerk en Koningsdwarsstraat. Dan was er voor de halve Spoorstraat en Koningstraat mogelijkheid tot het ontwikkelen van kleinschalige winkel- of bedrijven activiteiten. Nu is dat op geen enkele manier rendabel te maken. Daarbij komt dat het stoere nautische karakter van onze stad best uitgedrukt kan worden in het ontwerp van een dergelijk gebouw.

Ook andere meer centraal gelegen plaatsen zijn genoemd in diverse schriftelijke voorstellen en allemaal terzijde geschoven door deze combo van coalitie en college.

Het waarom is mij niet duidelijk geworden, of het moet zijn om de volgende redenen:

  1. Financieel gezond maken van een bedrijf dat zich in de komende jaren zal afsplitsen als de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder.
  2. Voor de horeca een vaste clientèle te regelen. De horeca is met gunstige voorwaarden door de gemeente naar Willemsoord gehaald. Vlak daarna kwam als een duveltje uit een doosje het plan voor een stadhuis dat zorgt voor een potentiële klandizie van ongeveer 350 mensen.

Aan de bijeenkomst hebben zo’n vijfentwintig personen meegedaan. Er waren veel VVD’ers bij maar ook Nieuwediepers die niet bij een partij zijn aangesloten.

  
 
 
 
 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER