2021 april 07 MOTIE mbt giften zonder korting op bijstand uitkering unaniem aangenomen!

MOTIE mbt giften zonder korting op bijstand uitkering unaniem aangenomen!

MOTIE mbt giften zonder korting op bijstand uitkering unaniem aangenomen!

Gisteravond is onze motie mbt giften in de bijstand unaniem aangenomen!
Per jaar mag iemand in een uitkering
tot €1200, –  aannemen zonder gekort te worden

Motie Giften zonder korting van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER JULIANADORP

 

 

 

Hierna volgde onderstaande Raadsinformatie brief:

Betreft: Motie ‘Giften zonder korting’
Aan de leden van de Gemeenteraad

In uw raadsvergadering van 6 april 2021 heeft u, naar aanleiding van de aangenomen motie ‘giften zonder
korting’, het college de opdracht gegeven uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om bij
uitkeringsgerechtigden giften van derden, niet zijnde gemeenten, bedrijven of instellingen, tot een bepaald
maximumbedrag van € 1.200,- buiten beschouwing te laten bij het bepalen van de hoogte van de uitkeringen
en/of bijzondere bijstand.

We hebben besloten deze motie over te nemen in die zin dat we onze beleidsregel vrijlating giften en
schadevergoedingen zodanig aanpassen dat een gift/giften niet tot de middelen wordt/worden gerekend tot
een bedrag van € 1.200,00 per jaar. In onze huidige beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen, in
werking getreden op 1 januari 2021, was bepaald dat een gift ter hoogte van € 900,00 (bedrag 2021) werd
vrijgelaten. In de gewijzigde beleidsregel wordt dit bedrag opgehoogd tot € 1.200,00 per jaar.
Na publicatie van de gewijzigde beleidsregel vrijlating giften en schadevergoedingen, treedt het bedrag van
€ 1.200,00 in werking.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER