2021 mei 22 BLOG: Herstel de lokale Democratie !

BLOG: Herstel de lokale Democratie !

BLOG: Herstel de lokale Democratie !

Binnen een volwassen democratie hoort oppositie, dat geldt voor de landelijke politiek maar ook voor een gemeente, groot of klein. Wat mij opvalt binnen de Helderse gemeenteraad is het venijn waarmee men elkaar benadert. Intermenselijk contact tussen leden van de oppositie en de coalitie is bijna niet mogelijk. Hatelijkheden vliegen over en weer en luisteren naar elkaar doet men alleen om er negativiteit uit te halen, of elkaar vliegen af te vangen.

Het wordt tijd voor vernieuwing in de raad, mensen die elkaar respecteren en naar elkaar kunnen en willen luisteren. De verhoudingen tussen coalitie en oppositie moet worden teruggebracht naar normale proporties; het willen luisteren naar en leren van elkaar. Ieder raadslid zit in de gemeenteraad op persoonlijke titel en niet bij de gratie van een overeenkomst tussen coalitie en college. Dus ieder lid kan en mag tegen een collegevoorstel stemmen. 

Het college is een afspiegeling van de coalitie. Dat betekent dat er door de coalitiepartijen naar evenredigheid van het aantal zetels wethouders worden aangesteld. Voorts wordt het college door de raad geïnstrueerd over het coalitieakkoord en opgedragen dit naar beste kunnen uit te voeren. Daarmee zou de kous af moeten zijn en dient de raad zich te ontfermen over zijn controlerende taken.

De bestuurlijke taakverdeling in de gemeente is sinds 2002 gebaseerd op het duale stelsel. Dualisme betekent dat de gemeenteraad een andere taak heeft dan het college van burgemeester en wethouders. Het college vormt het dagelijks bestuur van de stad en de gemeenteraad dient het college te controleren. Idealiter hoort daarbij dat de raad – ook de coalitiepartijen – zich kritisch en onafhankelijk opstellen tegenover het college.

Maar onderdeel van de politiek bent ook u, de inwoner van onze mooie stad. Alles om u heen heeft te maken met politiek. Over alles in uw omgeving is ooit een politieke beslissing genomen. Over de inrichting van de stad, de wijk, de straat en het huis waar u in woont. Over al die zaken heeft u of hebben uw voorgangers een stem uitgebracht. Dat heeft u gedaan, of in ieder geval kunnen doen, door te gaan stemmen.

Om de groeiende kloof tussen politiek en burger te dichten, zouden wij moeten kiezen voor een radicale koerswijziging: van top-down naar bottom-up, waarbij we burgers meer directe invloed geven, teneinde inwoners opnieuw bij de politiek te betrekken en samen iets van de grond af op te bouwen. Dat geeft vertrouwen in plaats van wantrouwen in de politiek en vertrouwen is wat wij nodig om bij grote vraagstukken vooruitgang te boeken.

Men kan daarbij kiezen voor de politiek van de beste ideeën. Kiezen voor politiek van onderop met een burgeragenda, in plaats van een traditioneel politiek coalitieakkoord. Raadsakkoorden passen bij deze tijd. Iedereen in de gemeenteraad kan meedoen, ook de kleine partijen. Versnippering is lokaal, provinciaal en landelijk een trend. Versnippering is een zegen als je er op een nieuwe manier naar kijkt; ombudspolitiek overstijgt het bekende links of rechts denken en is wars van de hokjes en etiketten zoals bij traditionele partijen het geval is.

Graag zou Behoorlijk Bestuur samen met andere partijen de vastgelopen lokale democratie omvormen. Dat willen we doen we door gebruik te maken van de kennis, inzichten en vaardigheden van onze inwoners, door deze inwoners op tal van onderwerpen mee laten beslissen. Politici die er voor de inwoners zijn in plaats van andersom. Maar bovenal  is er verandering nodig in de houding van raads- en collegeleden. Vergader met elkaar en probeer elkaars motivatie te respecteren. Gebruik daarbij ook de instrumenten die er zijn en ga overleg niet uit de weg. Waarom worden er raadsvergaderingen afgezegd wegens gebrek aan onderwerpen, om de eerstvolgende vergadering zo vol te proppen dat er geen spreektijd overblijft om belangrijke onderwerpen naar behoren te behandelen?

Gebeurt dit uit angst voor oppositie? Wordt hier gestuurd in de democratie? En wordt op deze wijze opbouwende kritiek voorkomen voordat die de kop op kan steken? Als dit met vooropgezette bedoelingen gebeurt dan is het nog erger met onze lokale democratie gesteld dan gedacht. Tijd voor verandering!

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER