2021 mei 28 Tegenstanders van het stadhuisplan brengen de Alternatieve Stadhuiskrant uit. ’We willen laten zien wat er mogelijk is met Willemsoord’

Tegenstanders van het stadhuisplan brengen de Alternatieve Stadhuiskrant uit. ’We willen laten zien wat er mogelijk is met Willemsoord’

Tegenstanders van het stadhuisplan brengen de Alternatieve Stadhuiskrant uit. ’We willen laten zien wat er mogelijk is met Willemsoord’

 

✅U kan de alternatieve stadhuiskrant hier download 

Zojuist in het NHD⤵️
Tegenstanders van het stadhuisplan brengen de Alternatieve Stadhuiskrant uit. ’We willen laten zien wat er mogelijk is met Willemsoord’
 
Delano Weltevreden
DEN HELDER

Het is hen een doorn in het oog, de Stadhuiskrant van ontwikkelbedrijf Zeestad. Zij vinden het pure reclame zonder een kritische noot. Daarom geven tegenstanders van het stadhuisplan nu de Alternatieve Stadhuiskrant uit. Komende week valt hij in een oplage van 25.000 op de deurmat van Helderse huishoudens.

,,Met de Alternatieve Stadhuiskrant wordt het tegengeluid gebundeld’’, Zit Behoorlijk Bestuur achter de Alternatieve Stadhuiskrant? Nee, zegt het raadslid. ,,De krant is uitgegeven door een collectief van verontruste burgers, stichtingen en bedrijven die Willemsoord een warm hart toedragen. Zij hebben er de tijd en het geld er voor over hebben om een ander geluid in de publiciteit te brengen. Twee raadsleden hebben er een artikel in geschreven. Een artikel is van mijn hand, het andere is van stadshistoricus Marinus Vermooten. Daarnaast zijn er bijdragen van Daan Meijer, Peter Reenders, Victor Roggeveen, Daan Groot, Martien Rietveld, Eef van den Broek, Bond Heemschut, Loes Vermeer, Paul Schaap, Jan Veenendaal, Henny Abbenes en Joop Swarte.’’

Schoppen
Waarom de Alternatieve Stadhuiskrant nodig is? ,,Niet om tegen het stadhuisplan te schoppen’’, zegt Van Esdonk. ,,We willen de inwoners van Den Helder laten zien wat er mogelijk is met en op het mooie Willemsoord. Dat er alternatieven zijn om op een goede manier met dat unieke complex om te gaan.’’
De kosten voor de Alternatieve Stadhuiskrant zijn gedragen door de schrijvers, zegt Van Esdonk. ,,Iedereen die een stuk wilde schrijven moest meebetalen.’’

Bijdrage BB aan de alternatieve stadhuiskrant:

Den Helder, hoofdstad van de Noordzee

Den Helder is een stad met een bijzondere ligging: aan drie kanten omsloten door water en dat heeft voor- en nadelen. Een gunstig effect van al dat water op ons klimaat is dat de temperatuur effecten worden  gedempt, zodat we milde zomers en winters hebben. Een economisch nadeel is dat de stad nauwelijks achterland heeft door de ligging op een landtong. Hierdoor drijft de lokale economie op de nautische kurk die we zelf hebben gemaakt en in stand moeten zien te houden. Ook onze middenstand teert vooral op de eigen inwoners en hun consumptieve bestedingen; er bestaat weinig klandizie uit andere gemeentes.

Het gezicht van de inwoners van onze stad is dus altijd op het water gericht geweest, dat was al zo in vroeger tijden en naar verwachting blijft dat ook zo. Van oudsher was er de visserij en walvisvaart, de beloodsing en bevoorrading van de handelsvaart op de Oost en ook de Marine is hier al ruim twee eeuwen aanwezig. Den Helder is de thuishaven van de Nederlandse Vloot. De laatste decennia is daar de offshore industrie bijgekomen. Door al deze ontwikkelingen is er ook nautische industrie ontstaan, want schepen hebben onderhoud nodig. Door die eeuwenoude gerichtheid op de zee hebben we ook nautisch erfgoed, dat op Willemsoord te bewonderen valt in het Marine Museum, het Reddingmuseum en de Museumhaven met zijn varende nautische monumenten, traditionele scheepshelling en houtwerkplaats. Die nautische activiteiten vormen een onmisbare kurk voor de economie, laten we daar dan ook zuinig op zijn.

De mensen en bedrijven die in de nautische sector werkzaam zijn, zijn van onschatbare waarde voor de stad. Helaas is de werkgelegenheid bij de Koninklijke Marine sinds de val van de muur (1989) sterk gekrompen; van 27.000 naar ongeveer 9.000 mensen. Dat is een enorme aanslag op ons inwonersaantal geweest, dat is teruggelopen van 64.000 midden jaren tachtig tot 56.000 nu. Ook de visserij heeft een lelijke knauw gekregen. Niet alleen het aantal schepen is verminderd maar ook het aantal mensen werkzaam in de visserij is gereduceerd. Daarbij denk ik ook aan de visafslag, want ook daar is de capaciteit verminderd. Kortom minder werkgelegenheid!

In de offshore is het lange tijd goed gegaan, maar ook daar is de klad ingekomen en niet alleen door externe omstandigheden. Het heeft wel geresulteerd in een vermindering van arbeidsplaatsen. Laten we hopen dat het tijdelijk is en dat de initiatieven tot verduurzaming weer voor een opbloei zorgt.

De Museumhaven biedt onderdak aan tal van nautische stichtingen en de haven heeft een grote aantrekkingskracht op het toerisme. Oude ambachten leven daar voort en er worden juist werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden voor jongeren gecreëerd. Daarnaast hebben niet alleen de jachthavens profijt van het bezette ligplaatsen maar ook de lokale middenstand en horeca profiteert daarvan. Deze nautische toeristen zorgen immers voor extra omzet.

Zoals gezegd, de Helderse economie drijft zwaar op de nautische kurk! Het is dan ook van belang om daar voorzichtig mee om te gaan, deze in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Ieder initiatief daartoe moet worden omarmd, terwijl bestaande activiteiten bescherming behoeven. Aan de omvang van de Koninklijke Marine kunnen we niets doen, wel kunnen we aansturen op een constructieve samenwerking met private gebruikers van de Helderse haven. De visserij heeft het zwaar maar de aanpak om dit te verbeteren zal toch voornamelijk uit Den Haag moeten komen. De nautische industrie en offshore verdienen aandacht en overleg. Na de “Gateway Review” is daar nog wel winst te behalen.

Bij de Museumhaven zijn er wel mogelijkheden om bij te dragen aan de instandhouding en vergroting van de werkgelegenheid. In het nautisch kwartier gebeuren unieke dingen. Veel kennis van hout, zeil en stoom is daar nog voorhanden. Er is een rederij die onder zeil vaart, wat zeer bijzonder is in deze tijd. Den Helder is de enige haven in Nederland waar ligplaatsen en onderhoud aan historische schepen op één plek verenigd zijn. De Museumhaven is landelijk en internationaal bekend, daar mogen we best trots op zijn. Bezoek komt echt van over de hele wereld vandaan en er zijn aanvragen voor lezingen hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Laat dit zo blijven en laten we daar niet aan gaan tornen. Handhaaf en koester de Museumhaven en het nautisch kwartier op Willemsoord. Zorg voor voldoende gelegenheid om te bezichtigen, toerisme brengt geld op bij middenstand en horeca. Handhaaf daar de werkgelegenheid  van de nautische industrie en stichtingen. Mensen en bedrijven die daar werkzaam zijn verdienen daar geld wat de lokale economie in gaat en ten goede komt aan de stad. De synergie die er nu is tussen horeca, schouwburg (stadshal) en nautisch kwartier is helemaal goed en wordt door velen gesteund. Dat moet zo blijven en daarom moeten we er met zijn allen voor zorgen dat er geen ander ruimtebeslag op Willemsoord komt, zodat er voldoende ruimte blijft voor groei van de nautische ontwikkelingen. Lever geen permanente werkgelegenheid in door verplaatsing van bestaande niet-nautische organisaties naar Willemsoord. We moeten onze eigen economie in stand  houden, want van het achterland hebben we weinig te verwachten.

Kortom: stop met het nekken van de bekende kip met de gouden eieren. En zorg dat we met zijn allen trots kunnen zijn op de hoofdstad van de Noordzee met een uniek nautisch kwartier en Museumhaven in volle bloei en groei.

Dwarsliggers houden het spoor recht
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER