2021 juni 01 Woordvoering Subsidie en Inkoop 31 mei 2021

Woordvoering Subsidie en Inkoop 31 mei 2021

Woordvoering Subsidie en Inkoop 31 mei 2021

Voorzitter, dank u wel voor het woord!         (1e termijn)

Is er een herijking voor het stimuleren van van lokale werkgelegenheid nodig?
Alle partijen en fractievoorzitters vragen hierom, zeker in deze periode van onzekerheden, stressfactoren en vragen; hoe ziet onze toekomst eruit.

Het punt staat op de agenda, we krijgen toegestuurd hoe de inkoopmatrix eruit ziet, maar ook hoe het werkt. Maar hoe kan de commissie, of zelfs de raad ook maar zien, of het wel nodig is, als we geen overzicht krijgen, aan wie wat gegund is? Actieve en passieve informatieplicht?

Onze fractie was al verheugd, dat alle partijen de zorgen deelden, maar 15 juli 2020 heeft de coalitie al vragen gesteld over hoe het ging met aanbestedingen begin jaar 2020, is dat nu weer de bedoeling voor de rest van dat jaar 2020 en 2021, voordat we met een oordeel kunnen komen?

  1. Kan de Wethouder ons dit schriftelijk snel doen toekomen, wie welke aanbestedingen en inkooptrajecten gegund hebben gekregen?

Maargoed, we hebben het nu ter bespreking, misschien moeten we samen, dit onderwerp in de volgende raadsvergadering nogmaals ter bespreking brengen. Eventueel een goede klap op geven! Want wat is nu echt het belangrijkste. De beste prijs/kwaliteit verhouding of juist ondernemers van Den Helder iets gunnen. Wij van Behoorlijk Bestuur zijn van mening dat beide gewoon goed kan. Maar dan moet het ook wel echt op de kaart gezet worden. We hoeven niet persé een stadje zoals Asterix en Obelix te worden, maar wij vinden het WEL belangrijk dat we aan alle ondernemers denken.

Toch hebben wij van onze fractie een aantal vragen die aan de hand van onze inkoopmatrix, misschien zeker besproken of uitgelegd moeten worden.

  1. in 2016 t/m 2018 zijn er een aantal re-integratie inkooptrajecten geweest, welke niet correct waren aanbesteed. Dit is nu hersteld? Waren dit langere contracten of is er opnieuw aanbesteed? Maar ook hoe zit het na 2018? Zijn er daarna een of meerdere inkooptrajecten niet correct aanbesteed, en niet alleen re-integratietrajecten? Desnoods mag dit ook schriftelijk toegezegd worden.

Mevrouw Pater heeft in 2011 en in 2012 zich hard gemaakt voor een 5% social return of investment. In vele stukken lezen we ook dat dit onder de aandacht is, soms niet.

  1. is het dan niet een idee om dat percentage hoger te maken. Of te laten fluctueren min/max naarmate een hogere gunningswaarde?
  2. Wethouder; Hoeveel aanbestedingen hebben die 5% eigenlijk niet gehaald, of hebben daar niet aan kunnen voldoen, ondanks dit een voorwaarde was?
  3. College: Hoe wordt het eigenlijk gecontroleerd/geevalueerd bij aanbestedingen en voorwaarden? Want een ondernemer kan op een goede lijst voor de regio komen, of niet. Hoe gaat dat in zijn werk, wie bepaalt wat?

Onze fractie stelt wel namelijk dat als je eenmaal in de ‘goede’ poule zit, je er makkelijk uitgekozen wordt voor een onderhandse aanbesteding. Dit hoeft niet altijd de beste te zijn, maar ook nieuwe, andere aanwas is dus moeilijker om er tussen te komen. Dus hoe bouwt een ondernemer dan een Past Performance op, als hij nooit gekozen wordt of kan worden? We snappen dat er in de middeleeuwen, zaken in een Taveerne werden besproken, maar die tijd is toch allang geweest.

Zoals wij het nu lezen, bepaald elke medewerker aan de hand van kaders en lijnen zijn eigen project. Onder toeziend oog van een Teamleider. Prachtige verantwoordelijkheid, passend ook in integraal management. Maar hoe houdt iedereen elkaar in de gaten dat we geen eilandjes worden?

  1. Zou een 2/4 ogen niet beter een 4/6 ogen principe moeten zijn?

Maar wat zijn wij blij dat dit punt op de agenda staat. Werkgelegenheid staat hoog op de ladder bij Behoorlijk Bestuur, in een dichtbij verleden zelfs een speciale raadsvergadering over gehad dat wij ons zorgen maakten over juist dit punt. Gelukkig weten we allemaal hoe de coalitie daar over denkt.

Tot zover voorzitter.

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER