2021 juni 07 Woordvoering tbv de kadernota behandeld in de commissie 7 juni 2021

Woordvoering tbv de kadernota behandeld in de commissie 7 juni 2021

Woordvoering tbv de kadernota behandeld in de commissie 7 juni 2021

Voorzitter,

Behoorlijk Bestuur is van mening dat het graaien uit de spaarpot om de lopende kosten te betalen niet onbeperkt kan worden gedaan.

Op is op, en we zijn nu zijn allen dicht bij de grens gekomen dat de spaarpot niet leger kan.
Bij de minste of geringste tegenslag kunnen we niet meer aan onze verplichtingen voldoen.

Hoe tegenstrijdig is het feestelijk beeld dat naar buiten wordt gebracht dat het zo goed gaat.
De wethouder laat blijken in de krant dat hij blij is met een overschot van 56000 in 2022.

De wethouder vergeet in zijn feeststemming, erbij te vermelden hoe hij aan het overschot komt.
Dit heeft hij uit onze spaarpot gehaald, onze reserves.

De wethouder mag dan wel blij zijn met het resultaat. Maar de inwoner is er toch armer door geworden. De vraag moet daarom zijn of wij als inwoners er blij mee zijn.

Grote uitgaven komen op ons af. Ik noem de gevolgen van Covid, de Groenvoorziening claim. De rechtzaak Scholte , zwembad fouten.

Ook het permanente geld toestoppen in allerlei vormen, aan de verlieslijdende verbonden partijen, hangt als een molensteen om de nek.

We hebben een wethouder die ons als inwoners van Den Helder opzadelt met extra schulden in de heilige overtuiging dat dit beter voor Den Helder is.

Voorzitter de rekening zal echt komen. Deze rekening mogen wij in de toekomst betalen.

En met deze rekening zullen wij als inwoners niet blij zijn.
Het geld vliegt alle kanten op.

Behoorlijk Bestuur vraagt zich af:  gaat het wel echt de goede kant op en doen we het wel zo goed. En geven we het uit aan de goede zaken

Ik noem een aantal voorbeelden van bijzondere bedragen, een groot bedrag, een klein bedrag en geen bedrag.

Het grote bedrag is een bedrag voor een onderzoek waar onderzocht gaat worden hoe Port of Den Helder meer geld kan overhouden. Dit onderzoek kost 500.000

Voorzitter: Ik heb een gratis advies. Waarmee je direct 500.000 kan overhouden. U weet wel welke. 

Nog een advies is, verlaag de salariskosten van de top en andere onnodige overhead. Lukt dat niet, laat de gemeente het dan weer oppakken als gemeentelijk havenbedrijf. Maar laat de inwoner van Den Helder niet jaar in jaar uit, betalen voor het niet presteren van de Port of Den Helder

Een ander opvallend voorbeeld. De algemene begraafplaats.

Waarom zijn de kosten voor een huur van een graf 3.5 keer zo veel als op de Rooms Katholieke begraafplaats terwijl de locaties naast elkaar liggen. Bij voorbeeld 20 jaar huur 1000 euro  en ongeveer 3500 bij de  algemene begraafplaats.

Ondanks dat de huur van het graf 3.5 keer zo hoog is, wordt er in de kadernota structureel 11.000 euro extra per jaar voor het legen van bakken op de algemene begraafplaats.  gevraagd. Waarom kost dit 11.000 extra. Hoe zijn de bakken hiervoor geleegd?

Ook voor de kosten van het begraven van mensen die geen verzekering hebben wordt 30.000 extra per jaar gevraagd.

Zijn dan de mensen voorheen zonder verzekering niet begraven ? Over hoeveel personen hebben we het.  Is cremeren niet goedkoper?

U kunt over de algemene begraafplaats schriftelijke vragen verwachten.

Het laatste voorbeeld, waar je bijvoorbeeld niks over hoort en leest in de kadernota is de veiligheid voor de fietsers op de rotondes. Nog steeds is het onduidelijk op welke rotondes de fietsers voorrang hebben en op welke niet.

Terwijl we hebben afgesproken dat zij voorrang zouden krijgen op iedere rotonde. Behoorlijk Bestuur wil graag weten hoe ver zijn we hier mee?

Wat Behoorlijk Bestuur ook niet kan vinden maar wel een goede zaak vindt is het Odense huis. Waar u een motie over kunt verwachten.

Voorzitter een niet sluitende begroting. Het weerstandsvermogen tot een minimum laten dalen waardoor je de toekomst met de financiële ellende opzadelt, baart ons grote zorgen. De grote claims die op ons afkomen.

Behoorlijk Bestuur stemt daarom tegen de kadernota.

Tot zover Voorzitter

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER