2021 juni 29 Video: Woordvoering Algemene Beschouwingen 28 juni 2021 uitgesproken door Sylvia Hamerslag

Video: Woordvoering Algemene Beschouwingen 28 juni 2021 uitgesproken door Sylvia Hamerslag

Video: Woordvoering Algemene Beschouwingen 28 juni 2021 uitgesproken door Sylvia Hamerslag

Kadenota 28 juni 2021

Algemene beschouwingen Behoorlijk Bestuur v DH& Julianadorp

 
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp is deze periode naast onze eigen punten enorm druk geweest om het beleid en in onze ogen slechte keuzes van dit college en coalitie partijen nog enigszins te herstellen.

Foute Keuzes en verkeerde aanbestedingen die u als burger veel geld kosten …… Geld wat niet aan u als inwoner wordt besteed… Maar aan prestigieuze projecten. Gegund aan een kleine groep ‘bevriende’ partners en partijen

Wij hebben geconstateerd dat de begroting 2021 niet structureel sluitend is,…… want ja beste mensen zo goed als dat wethouder Visser claimt staat onze gemeente er niet voor….Zeker als we denken aan de risico’s die we nog lopen m.b.t. PoDH en diverse garantstellingen …om nog maar te zwijgen over de diverse schadeclaims die er lopen….

Voor het jaar 2022 wordt er bij de WMO begeleiding bijna 6 ton opgebracht. 
Voor de opvolgende 3 jaren is dit teruggebracht naar nul !!
Hoe dit zich verhoudt m.b.t. de vergrijzing en de hulpvraag van de bevolking??????

Schijnbaar gaat dit college ervan uit dat er na 2022 geen WMO begeleiding meer nodig is

De constatering uit de brief van de toezichthouder van 8 juni jl. staat feitelijk alweer op een hellend vlak!!!!
Zij schreven verheugd te zijn dat de begroting miv 2022 sluitend zal zijn.

Echter de kadernota die nu voor ons ligt is niet structureel sluitend maar mist 2,2 mlj
die wordt gedicht met alweer een greep uit de algemene reserve,

Dit college financiert structureel de tekorten op de begroting met incidenteel geld en zorgt dat onze schatkist in teert op de algemene reserve van 32mlj in 2018 naar 13mlj nu!!
Wij noemen dit potverteren!!!

.. u als inwoner betaald en een volgend college wordt straks met dit probleem opgezadeld 

…er  staat dat er op het onderdeel openbare verlichting achterstand is geconstateerd.”…. Dit schetst volgens ons in een notendop hoe de keuzes..genomen door deze coalitie in de praktijk voor u als inwoner uit pakt… wat schiet u er mee op ….of beter wat schiet u er mee in

Ook dit college is nu richting de verkiezingen van volgend jaar bezig met het afronden van projecten….waarover een sausje van behaalde succes wordt gegoten, want ja iedere wethouder wil nu eenmaal iets achterlaten waarvan hij vindt goed te hebben gedaan. Ik pik als voorbeeld de begraafplaats er even uit…. Deze ligt er momenteel echt prachtig bij, echter de ter aardestelling kost u nu wel meer,…o.a. door ambtelijke fouten zoals dat er met de paden geen rekening is gehouden wanneer de bekisting moet worden aan gebracht, resultaat het nieuwe pad moet telkens worden opengebroken om hierna weer hersteld te worden.

….Voorheen stonden er simpele grijze afvalcontainers en koste de afvalverwerking praktisch niets en nu… het kost meer en omdat je niet alles kwijt kan door de te kleine openingen van nieuwe afvalbakken is de dienstverlening is er juist op achteruit gegaan!

Het woningbouwproject rondom station Zuid stond laatst ter discussie Voor de realisatie van de bouwplannen wil de gemeente Den Helder inzetten op samenwerking met bewoners van de Schooten en andere belanghebbende partijen.

Ge-wel-dig dacht ik eindelijk is de bewoner aan bod en mogen zij meepraten over de plannen.
later hoor ik de wethouder echter zeggen “Je hebt nu eenmaal te maken met juridische kaders en bestaande plannen Het kan niet zo zijn dat wij de inwoners laten meepraten en dat vervolgens blijkt dat dit niet uitvoerbaar is.”
Dus de bewoner kan helemaal niet meepraten. Inspraak?…. Het is in feite alleen voor de bühne dit soort berichten.

Behoorlijk Bestuur is voor inspraak over zaken die met de leefbaarheid van de leefomgeving van onze inwoners te maken hebben.

Daarnaast zijn wij van mening dat de gemeente zaken als natuur, de groene long (zoals het Rehorstpark), erfgoed en cultuur dient te beschermen, deze zaken staan in onze ogen niet ter discussie voor herontwikkeling !!!….investeer in,…onderhoud en behoud wat je hebt en blijf daar verder van af.

Laatst werd er een Motie van afkeuring in gediend….Dat een wethouder in een zeer gevoelig dossier als het stadhuis Willemsoord heeft gelogen zou ieder raadslid zich moeten aantrekken. Uiteraard geldt dit voor alle dossiers
Maar zeker een dossier waarin de raad en samenleving zo verdeeld is .. Is dit “leugentje” Afkeurenswaardig te noemen

Afkeuring spreekt Behoorlijk Bestuur ook uit naar hoe insprekers van Damen Shipyardsen de Visafslag in de raad van 31 maart behandeld zijn….

Voorzitter ik rond af:
Hoe wil Behoorlijk Bestuur het straks anders doen?…  voor ons doet iedereen mee…… dus in onze ogen ook de degene die op een partij die in de oppositie zit hebben gestemd … daarom geen vooraf afgesproken deals zodat volksvertegenwoordigers er 4 jaar voor spek en bonen bij zitten… maar een raadsbreed akkoord met een kundig en betrokken zaken college….

En… heel belangrijk het debat terug in de raad.

Er komt nu pas wat licht tussen het huidige coalitie blok en dat is goed….De laatste tijd is het voelbaar en zichtbaar verbetert… Zo is hoe het 4 jaar zou moeten… Dus de gehele raad doet mee

Daarom willen wij behouden wat goed is, maar veranderden en verbeteren wat echt niet langer kan.

Dus simpel doen wat nodig is

de huidige coalitie mag overigens blij zijn met onze bijdrage in oppositie,
Het zijn immers de dwarsliggers die het spoor recht houden

Moties die we in ieder geval gaan indienen zijn:

  • Klokkentoren tuindorpschool
  • Odensehuis
  • Seniorenmiddag samen met senioren actief
  • Openbaar toilet samen met senioren actief
  • etc

Verder zullen wij aansluiten bij de diverse moties van andere partijen die in onze ogen de inwoners van onze gemeente ten goede zal komen

 

 

 

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER