2021 juli 08 Video: Woordvoering Motie Klokkentoren Tuindorpschool en verklaring over de energietransitie

Video: Woordvoering Motie Klokkentoren Tuindorpschool en verklaring over de energietransitie

Video: Woordvoering Motie Klokkentoren Tuindorpschool en verklaring over de energietransitie

Onze fractie is al langer nauw betrokken bij de vrijwilligers die de klokkentoren van de Tuindorpschool renoveren/restaureren en het historische uurwerk repareren. Nadat wij in maart dit jaar schriftelijke vragen hebben ingediend zijn wij aan de hand van de beantwoording toch tot een motie gekomen. Deze motie is nagenoeg unaniem aangenomen (muv de VVD en Mevr. Wisgerhof van de stadspartij)

Motie Klokkentoren Tuindorpschool

De gemeenteraad van den helder in vergadering bijeen op 7 juli 2021;

Naar aanleiding van de beantwoording van het college dd 2 maart 2021 op onze schriftelijke vragen betreffende

 Klokkentoren Tuindorpschool heeft onze fractie doen besluiten onderstaande motie op te stellen.

Zoals in de media vermeld heeft een groep vrijwilligers zich op geworpen om de oude klokkentoren en het mechanisme weer werkend te krijgen. De Tuindorpschool uit 1931 gebouwd in de Amsterdamse stijl is met oog voor detail en respect voor de architectonische waarde gerenoveerd zodat deze als onderwijshuisvesting aan de hedendaagse wensen voldoen. Bij de afronding van de renovatie in 2016 bleek er geen budget over te zijn om het pleisterwerk, lekkend dak van de klokkentoren te herstellen en het uurwerk mechanisme te repareren. Stichting Tuindorp/Geleerdenbuurt belangen heeft zich toentertijd opgeworpen om middels fondsen en donaties de kosten op zich te nemen.

Omdat de klokkentoren momenteel onderdeel uitmaakt van de huisvesting voor het onderwijs wat er gegeven wordt is het lastig dan wel ondoenlijk om fondsen aan te schrijven, huisvesting onderwijs is immers een gemeentelijke taak. Deze  motie houdt in dat de klokkentoren figuurlijk losgekoppeld wordt van het schoolgebouw. Zodat de stichting een aanvraag kan doen op subsidie bij de provincie en o.a. het restauratiefonds.

Constaterende dat;

 • het schoolgebouw en klokkentoren een duidelijk landmerk is binnen onze gemeente;
 • na afronding van de reparatie gebleken is dat deze als eenmalig wordt aangemerkt;
 • structureel onderhoud aan de toren, door de Tuindorpschool/Meerwerf en de gemeente NIET als onderdeel van het schoolgebouw ziet;
 • het belangrijk is dat structureel onderhoud het behoud van de klokkentoren ten goede komt;
 • de kerktoren en de pastorie in de Lorentzstraat wel toegevoegd is aan de lijst van beeldbepalende gebouwen;

Van mening zijnde dat:

 • Ondanks dat de klokkentoren Tuindorpschool momenteel niet als historisch pand wordt aangeduid,de Tuindorpschool en daarmee de Klokkentoren wel beeldbepalend is;
 • wanneer wij als gemeente deze toren voor de toekomst wensen te behouden er in onderhoud geïnvesteerd zal moeten;
 • Door het toekennen van het predicaat beschermd stadsgezicht en daarmee het behoud van de school met toren voor de toekomst een eerste stap zou zijn;
 • Dat de school en de klokkentoren in de toekomst zeker op de monumentenlijst zal komen te staan;

Draagt het college op om;

 • De mogelijkheden te onderzoeken om de Tuindorpschool als gemeentelijk monument aan te wijzen;
 • En de financieringsmogelijkheden hierin mee te nemen;
 • Richting de begrotingsraad met een voorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag;

Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER