2021 juli 16 Gemeente moet meer standplaatsen voor woonwagens realiseren

Gemeente moet meer standplaatsen voor woonwagens realiseren

Gemeente moet meer standplaatsen voor woonwagens realiseren

✅Behoorlijk Bestuur is zeer betrokken bij de woonwagen bewoners binnen onze gemeente
✅Woonwagencentra behoren tot ons immaterieel erfgoed
✅We hebben daarom diverse keren verzocht om een vast contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie die de belangen van de bewoners specifiek behartigt.
 
Vandaag in het NHD (Arie Booy) ⤵️
WONEN Rijksbeleid druppelt door naar niveau van gemeentelijke politiek
Het aantal woonwagenlocaties in de Noordkop is bescheiden vergeleken met het zuiden van het land, maar er dient ook in deze regio meer ruimte te komen voor het bewonen van woonwagens. Het gaat om rijksbeleid dat doordruppelt naar het niveau van de gemeentelijke politiek.
 
DEN HELDER In de volksmond worden de enclaves met woonwagens nog kampen genoemd, maar dat doet onvoldoelde recht aan de wijzigingen die zich in de loop der decennia ook op dit vlak hebben voorgedaan. In de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen staan volgens de meest recente tellingen nu 47 woonwagens. Texel heeft geen wagen die permament bewoond wordt.
Bewoners van woonwagens noemden zich trots ’reizigers’. Tot in de jaren zeventig kwam het wel voor dat zij hun woonwagen vrij van belemmeringen maakten en naar elders trokken. Volgens cijfers van de overheid hebben woonwagenbewoners zich echter steeds meer gesetteld. De woning staat nog op wielen, maar lijkt in niets meer op de pipowagen van weleer.
,,Je kunt er niet omheen, als woonwagenbewoner word je toch met de nek aangekeken door een groot deel van de maatschappij”, zei Thomas van Wanrooij eerder in deze krant. Hij was een van de eerste bewoners van kamp Kreileroord. ,,Ik wil maar zeggen: ze mijden je, maar weten niks van je.”
 
Verspreid
Net als Kreileroord liggen de locaties verspreid door de wijde regio; vaak aan de rand van de bebouwing of daar buiten. Zoals aan de Tolkerdijk in Schagen dat tussen de landbouwvelden ligt. In De Schooten van Den Helder zijn vanuit de woonwagens wel de rijtjeshuizen aan de overzijde van de straat zichtbaar. In totaal gaat het om zeven woonwagenlocaties voor nog geen vijftig woningen. De bewoners zijn sterk op elkaar gericht; lopen bij elkaar binnen en trekken met elkaar op als er een bedreiging is. Zoals vorig jaar toen de gemeente Den Helder een standplaats wilde verkopen aan een buitenstaander.
 
Wegpesten
Dat plan ging niet door, maar de affaire deed woordvoerder Geert Reinders wel verzuchten: ,,Ze willen ons wegpesten.” Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was er sinds in 1999 de landelijke Woonwagenwet werd afgeschaft inderdaad sprake van een uitsterfbeleid. In 2018 verwees het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Nederlandse beleid naar de prullenmand. Woonwagenbewoners, hebben het recht om te leven naar hun eigen culturele waarden en normen. De politiek/ambtelijke pendule zwaait daarom nu weer de andere kant op.
Wie de websites van Hollands Kroon, Schagen en Den Helder er op naslaat, vindt geen treffers als gezocht wordt op beleid voor woonwagens. Indien bestuurlijke zwaargewichten als Nationle Ombudsman Reinier van Zutphen en minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken hun zin krijgen, gaat dat snel veranderen. Ombusdman Van Zutphen stelt in zijn laatste rapportage: ,,Gemeenten hebben de afgelopen jaren te weinig standplaatsen aangelegd.”
Volgens onderzoekers is het aantal standplaatsen sinds de jaren zestig ’gigantisch afgenomen’. Er wordt nu een tekort aan plekken ervaren door de bewoners van woonwagens. Onlangs kwam de nieuwste inventarisatie beschikbaar waaruit de lokale cijfers in dit artikel ontleend zijn. Er is de afgelopen jaren sprake van een stabilisatie van het aantal standplaatsen. Minister Ollongren vindt dat er nieuwe plekken moeten komen. ’Ik blijf gemeenten stimuleren om de komende tijd stappen te zetten in het realiseren van meer standplaatsen’, schrijft ze aan de Tweede Kamer.
Gemeenten hebben de afgelopen jaren te weinig standplaatsen aangelegd

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER