2021 juli 27 Raadslid BB is voorgedragen voor de commissie PoDH

Raadslid BB is voorgedragen voor de commissie PoDH

Raadslid BB is voorgedragen voor de commissie PoDH

 
 
 
Vijf raadsleden voorgedragen voor de commissie die het onderzoek naar Port of Den Helder moet begeleiden. Publiek is niet welkom bij de vergaderingen van de commissie
Directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder heeft dringend geld nodig voor een aantal projecten.
 
© Archieffoto Peter van Aalst
Delano Weltevreden
DEN HELDER
De vergaderingen van de commissie renovatie stadhuis waren openbaar, de commissie die het onderzoek naar Port of Den Helder begeleidt, vergadert achter gesloten deuren. Dat blijkt uit de verordening waar de gemeenteraad zich woensdag over buigt.
De renovatiecommissie was in 2016 aangesteld om de renovatie van het toenmalige stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg te begeleiden. Tot een renovatie is het echter nooit gekomen. De openbare aanbesteding leverde één inschrijving op. Het bedrijf uit Warmenhuizen wilde een half miljoen euro meer dan de gemeenteraad bereid was voor de renovatie te betalen.
 
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De commissie besluit na elke vergadering welke informatie met de buitenwacht gedeeld kan worden.
Ook het onderzoek naar Port of Den Helder wordt aanbesteed, blijkt uit de verordening. De raad wordt voorgesteld vijf leden te benoemen, drie van de coalitie en twee van de oppositie. Van de coalitiepartijen zijn het Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder), Harmen Krul (CDA) en Pieter Blank (PvdA). Van de oppositiefracties moeten Vincent van den Born (PVV) en een Fractielid van (Behoorlijk Bestuur) in de commissie zitting nemen.
 
Tegenvallen
Het havenbedrijf heeft geld nodig om een aantal projecten uit te voeren. Omdat de inkomsten uit de haven tegenvallen en het maar niet lukt om grond te verkopen, kan PODH de klussen niet uit eigen middelen betalen en klopt het havenbedrijf bij de gemeente aan. De raad wil echter eerst weten hoe de bedrijfsvoering in elkaar zit voordat een besluit wordt genomen over een verzoek van ruim 5.6 miljoen euro voor de komende twee jaar.
De commissie moet namens de gemeenteraad de onderzoeksopdracht formuleren. Het kader krijgen zij mee: de vragen moeten zich richten op de thema’s visie, structuur, personeel, financiën en marketingstrategie.
Wat de visie van het havenbedrijf betreft moet onder meer worden onderzocht hoe de visie van de gemeente en het havenbedrijf zich heeft ontwikkeld vanaf het moment dat nog sprake was van een gemeentelijk havenbedrijf. En hoe die visie er voor de komende jaren uitziet. De concurrentiepositie ten opzichte van andere Noordzeehavens moet ook worden onderzocht. De realiteit van de actuele visie moet worden onderbouwd met feitelijke gegevens.
 
Privatisering
Namens de raad moet de commissie ook onderzoeken in hoeverre de verwachtingen die hebben geleid tot privatisering van het gemeentelijk havenbedrijf zijn uitgekomen en of de argumenten nog steeds valide zijn. Dat valt onder het thema structuur.
De ontwikkeling van de personele kosten vanaf het moment dat het havenbedrijf nog onder de gemeente viel, moet ook tegen het licht worden gehouden. Daaronder vallen ook de kosten van inhuur. ook moet worden onderzocht hoe de huidige formatie zich verhoudt tot de huidige taken en exploitatie van PODH.
Voor de raad moet daarnaast op een rijtje worden gezet hoeveel gemeentelijk geld er sinds de privatisering naar het havenbedrijf is gegaan. Het in te huren onderzoeksbureau moet de raad ook vertellen hoe reëel de huidige meerjarenbegroting (inclusief investeringsbegroting) is gelet op de huidige omstandigheden en de verwachte ontwikkelingen. De raad wil ook inzicht in de risico’s die het havenbedrijf loopt en hoe de directie die wil beheersen.
Tenslotte wil de raad weten welke marketing- en communicatiestrategie het havenbedrijf hanteert. Ook welke marketingacties zijn ondernomen, wat zij hebben opgeleverd en wat de reële verwachtingen voor de komende jaren zijn.
 
Rapport
Eigenlijk zou het verzoek van het havenbedrijf voor het bedrag van ruim 5.6 miljoen euro dit najaar moeten worden behandeld, bij de begrotingsbehandeling. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. De raad wil het rapport wel ’deze bestuursperiode’ hebben. Die loopt volgend jaar maart af, dan worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER