2021 augustus 09 Schriftelijke vragen over veiligheid Omvaarroute vs stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen over veiligheid Omvaarroute vs stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen over veiligheid Omvaarroute vs stadhuis Willemsoord

Geacht college,

Naast eerder geschetste situatie over de brandveiligheid toekomstig Stadhuis Willemsoord, die middels de krant dit weekend naar buiten is gekomen maakt Behoorlijk Bestuur zich tevens zorgen over de omvaarroute voor de beroepsvaart door de Boerenverdrietsluis. Deze kegelschepen zullen gevaarlijke stoffen vervoeren en langs de bebouwde Zuidstraat, in de wacht liggend voor de Boerenverdrietsluis, door de Boerenverdrietsluis de jachthaven in en 2x perdag bij stil tij de Zeedoksluis naar het Marsdiep hun doorgang moeten vinden.

Zij passeren hiermee tevens het toekomstige stadhuis, aangezien dit niet een bestaande situatie is en u hiermee ambtenaren feitelijk in een plofzone doet huisvesten hebben wij hierover de volgende vragen, aan u het verzoek deze uitvoerig en goed onderbouwd te beantwoorden;

 1. Bent u zich bewust van dit risico?
  > Zo nee, waarom niet?
  >Nu, u dat wel bent, wat gaat u met dit gegeven doen?
 2. Hebt u dit risico ter onderzoek meegeven aan de experts van veiligheidsregio?
  >Zo ja, wat zijn de bevindingen hierover en welk advies geven zij
  >Zo nee, waarom niet en wanneer gaat laat u dit onderzoek wel uitvoeren?
 3. Ook hierin willen wij graag een uitgebreide uitleg hoe u verkeringstechnisch dit gaat ondervangen.
 4. In de krant gaf u aan dat de vergunning inmiddels verleend is.
  Wij waren in de veronderstelling dat de veiligheidregio een gebruiksvergunning verleend bij de oplevering van een gebouw, mits deze voldoet aan alle eisen, niet alleen het bouwbesluit maar ook kapstokartikelen uit dat besluit. Indien geen gebruiksvergunning wordt verleend mag het gebouw niet in gebruik worden genomen.

  >Hoe kunt u zich gezien dit gegeven toch gemotiveerd voelen om het advies van de veiligheidsregio naast zich neer te leggen?

  >Hiermee positioneerd u zich in een uitzonderingspositie.
  Bent u het met onze bevindingen hierin eens?
  Zo ja, in welke mate?
  Zo nee, waarom niet?

 5. Nu het complete ontwerp blijkbaar niet helemaal compleet is! zou het niet beter zijn om eerst een compleet overzicht te verkrijgen, de aanbesteding uit te stellen en het budget te heroverwegen? mogelijk dat dit proces leidt tot voorschrijdend inzicht in dit desastreuze dossier.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER