2021 augustus 16 Schriftelijke Vragen over het functioneren van het Wijkgericht werken

Schriftelijke Vragen over het functioneren van het Wijkgericht werken

Schriftelijke Vragen over het functioneren van het Wijkgericht werken

Schriftelijke Vragen van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP over het functioneren van het Wijkgericht werken.

Den Helder, 16 augustus 2021

Geacht college,

Bijdragen aan een zorgzame samenleving.

Er wordt steeds meer gevraagd van inwoners: dat ze zaken zelf doen/regelen en/of voor elkaar zorgen. Wanneer er verbinding is, en mensen elkaar kennen, zullen mensen elkaar eerder helpen en controle houden op het welzijn van anderen. Behoor bestuur wil aan sluiten bij de behoeften die er zijn bij inwoners. Dit is inherent aan de werkwijze van een Behoorlijk Bestuur.

Inwoners weten meer, willen meer, maar hebben soms hulp van de gemeente nodig. Als ze die energie niet kwijt kunnen dan kan dit van positieve veranderingsdrang omslaan in frustratie.

Door nauw betrokken te zijn geweest bij diverse burgerinitiatieven, waaronder het recent in de krant benoemde initiatief in Nieuw Den Helder is Behoorlijk Bestuur gebleken, dat het fenomeen wijkgericht werken een voor bewoners onzichtbaar en vooral ook een ongrijpbaar begrip is.

Ook het feit dat er wijkconvenant+ geld beschikbaar is voor burgerinitiatieven van bewoners, tenslotte bestaat het gemeentelijke aandeel in het convenant+ gedeelte uit, geld bestemd voor bewoners, de Buurtaanpak en de leefbaarheidbudgetten voor de wijk.

Dit is voor de meeste bewoners een onbekend gegeven, laat staan dat de weg ernaar toe inzichtelijk is.

Het is ons gebleken dat het wijkgericht werken vrijwel ontoegankelijk blijkt voor bewoners, onze recente ervaringen zijn dat zij geen contact krijgen met het wijkgericht werken c.q. de wijkconciërge/wijkmanager en worden zonder enige pardon het bos in gestuurd door de gemeente. Sterker nog, in Nieuw Den Helder heeft het wijkgericht werken in de persoon van de wijkconciërge de samenwerking opgezegd en was het bewoner niet toegestaan zelf contact op te nemen met de gemeente.

Door de vasthoudendheid van de bewonersgroep en ondersteuning van ons fractielid Mevrouw N. Kolsteeg is het project uiteindelijk succesvol afgerond. Ook de rol van fondsenwerver MEE/De Wering is niet voldoende bekend bij bewoners. Terwijl dit een zeer belangrijk onderdeel is van een aan te vragen convenantbijdrage.

Ook een ander project, waarvoor buurtbewoners een compleet plan geschreven hebben en handtekeningen zijn opgehaald, is zonder enig contact/persoonlijk gesprek met iemand van het wijkgericht werken afgewezen.

Gezien het bovenstaande is Behoorlijk Bestuur van mening dat het wijkgericht werken niet afdoende functioneert en de bewoners en hun initiatieven geen recht doet en heeft de volgende vragen voor u.

 • Is het college met ons eens dat participatie en leefbaarheid een belangrijk onderdeel is van burgerparticipatie?
 • Is het college het met ons eens dat er meer moet worden gecommuniceerd met de bewoners over de mogelijkheden die wijkgericht werken te bieden heeft?

Zo nee, waarom niet?

 • Bent u het met ons eens dat In de categorie”samendoen” een aanvullende onderverdeling te maken tussen:
  • – inwoners en gemeente werken samen aan een initiatief van de gemeente
  • – inwoners starten een initiatief en de gemeente faciliteert dit.

Zo ja, hoe heeft u dit vorm gegeven? Zo nee, waarom niet?

 • Bent u het met ons een dat de bewonerscontacten dienen te verlopen via de wijkconciërges?

Zo nee; waarom niet?

 • Bent u het met ons eens dat de rolverdeling van de wijkconciërge/wijkmanager beter moet worden gecommuniceerd met bewoners?
 • Bent u het met ons eens dat Den Helder sociale wijkconciërges nodig heeft en niet alleen technische wijkconciërges?

Zo nee, waarom niet?

 • Graag zouden wij een lijst ontvangen van projecten die dit jaar en in 2020 door bewonersinitiatieven tot stand zijn gekomen?

Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor DH & JULIANADORP

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER