2021 augustus 23 Schriftelijke vragen omtrent leefbaarheid van de Visbuurt

Schriftelijke vragen omtrent leefbaarheid van de Visbuurt

Schriftelijke vragen omtrent leefbaarheid van de Visbuurt

Onze fractie heeft nauw contact met diverse buurtbewoners uit de Visbuurt, maakt regelmatig een rondgang door deze buurt en schuift er tevens één fractielid aan bij het veiligheidsoverleg in de buurt. Wij constateren al langere tijd dat de buurt er qua leefbaarheid op achteruit gaat. Hierom hebben wij enkele punten die wij bij het college van B&W onder de aandacht hebben gebracht.

In de Visbuurt zijn er in onze ogen te veel panden die opgekocht worden en dan in de verhuur gaan al of niet opgedeeld in meerdere kamers. Nu heeft de gemeenteraad een zelfbewoningsplicht aan genomen, ook hierover hebben wij in de uitvoering enkele vragen.

 1. Deze zelfbewoningsplicht, geldt deze enkel voor panden gekocht na het in gaan van deze plicht?
 2. Hoe en welke instrumenten heeft de gemeente in het kader van deze zelfbewoningplicht richting bestaande panden die momenteel in handen zijn van wat wij in de volksmond als ‘huisjesmelkers’ noemen?
 3. Wie is er verantwoordelijk wanneer er in desbetreffende panden crimineel handelingen worden verricht?
 4. Wie is er verantwoordelijk wanneer huurders van desbetreffende panden voor overmatig overlast in de buurt zorgt?
 5. Bent u op de hoogte dat oa in de Vis, Vijzel en Beukenkampstraat drugsdealers wonen waar voor het aan en afvoer van de drugshandel veel verkeer van auto’s en scooters ontstaat.
  Deze met hoge snelheid door de buurt en diverse straten rijden en, dit voor de vele kleine kinderen die de buurt rijk is zeer gevaarlijke situaties doet ontstaan?
  >Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
  >Zo nee, waarom niet? En nu u hier van hoort, wat gaat u hier aan doen om ongevallen en overlast verder te voorkomen?
 6. Bij vraag 3/4/5 is de enige optie meld misdaad anoniem? Wat kunnen inwoners/instanties ondernemen. Hoeveel meldingen zijn er, is er genoeg aandacht voor? Wat doet de gemeente preventief behalve het is onder de aandacht.
 7. Wat is rol het GGZ bij vermoedens van crimineel gedrag van één van hun cliënten, bijvoorbeeld bij het verbouwen en of dealen van wiet?
  >heeft u cijfers hierover?
  >bij vermoedens, bij wie kunnen bezorgde buurtbewoners terecht?

Foutparkeren: Handhaving kan natuurlijk een instrument zijn, echter vragen wij ons af of we dan het doel wel kunnen bewerkstelligen. In onze ogen is handhaving een prima middel mits er gehandhaafd wordt op waar een alternatief voorhanden is. Bijvoorbeeld handhaven op foutparkeren is rechtsgeldig, maar wanneer bewoners geen alternatief hebben zal er na beboeting toch weer gauw fout geparkeerd worden.
Het viel het ons op dat met minimale middelen en ingrepen het parkeer probleem in de buurt tijdelijk dan wel structureel (deels)op te lossen zijn door middel van bijvoorbeeld,

 1. Na inventarisatie, vinden wij diverse plekken in de buurt die geschikt zijn, middels steekvakken geparkeerd zou kunnen worden. Hiervoor hoeft dikwijls de straat niet open maar kan er door belijning al veel parkeerwinst behaald worden.
  >bent u bereidt om de buurt te inventariseren en hierover met een plan te komen?
  Zo nee, waarom niet?

Herinrichting en verkeerscirculatie kan bv door bebording al een flinke verbetering teweeg brengen.

 1. Bent u bereid om de buurt te inventariseren en hierover met een plan te komen?
  >Zo nee, waarom niet?
 2. In het verleden heeft de buurt nav een burgerinspraak aan gegeven vóór een éénrichting-inrichting te zijn. (Ook dit zou meer mogelijkheden tot parkeren zou creëren).Uw organisatie heeft dit echter afgeserveerd omdat de tweerichting inrichting een snelheid beperkende werking zou hebben.
  >bent u bereidt om op de beslissing van uw afdeling verkeer terug te komen en de wens van de buurtbewoners nogmaals te inventariseren en in te willigen?
  >zo nee, waarom niet?
  >Zo nee, mogen wij hieruit concluderen dat uw inspraak in feite een schijn instrument voor de burger is?

Hardrijden, in diverse straten wordt vaak hard gereden door scooters, brommers en auto’s.
Wij kunnen u beeldmateriaal sturen die wij via ons meldpunt hierover binnen hebben gekregen, waarvan ook u net als wij zal schrikken.

 1. Wat bent u bereid te doen aan deze overlast en onveilige situatie in deze dichtbevolkte vooroorlogse woonwijk?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor DH & Julianadorp

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER