2021 augustus 24 Schriftelijke vragen omtrent Coffeeshops

Schriftelijke vragen omtrent Coffeeshops

Schriftelijke vragen omtrent Coffeeshops

Omdat het al langere tijd rondom de verplaatsing van de Coffeeshops in de Koningstraatoorverdovend stil is, heeft onze fractievoorzitter hierover vragen voor het college van B&W opgesteld

Den Helder, 23 augustus 2021

Geachte College,

Het is al geruime tijd erg stil rondom het verplaatsen van de 3 coffeeshops, nu één van de drie van de ondernemers naar De Schooten is verhuisd vroegen wij ons af hoe het er met de twee overige Coffeeshops voor staat.

Zoals bekend  was het  Behoorlijk Bestuur die bijna 7 jaar geleden in september 2014 naar aanleiding van veel geluiden van overlast aangedragen door de buurtbewoners van de Koningstraat en omgeving, die een motie indiende met een verzoek om een leefbaarheidsonderzoek te starten naar de oorzaak van deze overlast.

In de rapportage daaruitvolgend kwamen enkele contateringen en adviezen.
Zo werd geconstateerd dat de cluster van 3 Coffeeshops bij elkaar een aanzuigende werking tot overlast gaf. Dit was terug te herleiden naar drie Coffeeshops dichtbij bij elkaar gelegen in de Koningstraat toendertijd de straat in het uitgaansgebied van ons centrum, met daaraan grenzend aan een woonwijk. Advies uit het rapport was o.a deze 3 Coffeeshops elders en ver van elkaar vandaan te huishuisvesten, tevens werden daar enkele criteria aan verbonden.

Hierna heeft onze partij zich volop én met succes ingezet om de plaatsing/huisvesting van één van de Coffeeshops naar de Zuidstraat te voorkomen.

Wij hebben mbt de twee overgebleven Coffeeshops  de volgende vragen.

 1. Kan u ons een actuele status geven over de stand van zaken rondom de verplaatsing van de twee Coffeeshops?
  > is er zicht op verplaatsing, wanneer en waarnaar toe?
  >hoever staan mogelijke onderhandelingen?
  >zijn er toezeggingen gedaan?
  >Zo ja welke?
 1. Bent u bereid zich aan de afspraak te houden en onderstaande afgesproken 5 criteria te blijven hanteren.
  Zo nee, waarom niet?

Criteria
Herplaatsing Coffeeshops

 1. Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter
 2. Aanwezigheid sociale controle
 3. Niet in de buurt van cafés
 4. Niet in kwetsbare gebieden, buurten en plekken
 5. Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk / fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde overlastrisico’s

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER