2021 september 05 Motie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3

Motie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3

Motie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3

✅Afgelopen week kwam naar buiten dat het RABOBANK gebouw te koop staat voor 5,2 miljoen ❗❤️
✅Mooi stadhuis vinden wij❤️

Samen met andere fracties dienen wij maandag 6 september een motie hierover in.

Motie stadhuis aan de Verkeerstorenweg 3

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 september 2021,

overwegende dat:
met het op de markt komen van het Rabobank-gebouw aan de Verkeerstorenweg 3 voor een vraagprijs van 5,2 miljoen euro en het voorstel 2021-036075 waarin het college verzoekt om 1,9 miljoen euro extra  ter beschikking te stellen voor het realiseren van een stadhuis op Willemsoord, ermet betrekking tot de huisvesting van het stadhuis een nieuwe situatieis ontstaan;

van mening zijnde dat:

 1. het in het voorstel 2021-036075 genoemde alternatief hierdoor miljoenen euro’s goedkoper kan uitvallen;
 2. er nog veel vragen zijn en onduidelijkheid bestaat over allerlei bijkomende zaken die het budget van het stadhuis raken;
 3. onduidelijkheid over zaken waar het college ook nog geen duidelijkheid over kán geven, omdat veel onderdelen hiervan zich nog in de onderzoek en/of onderhandelingsfase met derden bevinden;
 4. er door het te koop staan van het Rabobank-gebouwer nu een gelegenheid is ontstaanom spreekwoordelijk “eieren voor ons geld te kiezen”;

Alles wordt duurder werd in de commissievergadering van 31 augustus gesteld door de wethouder. Correct opgemerkt en omdat alles duurder wordt, heb je daar geld voor nodig. Een (groot) gedeelte van dat geld kunnen we nu vinden door het stadhuis goedkoper te gaan realiseren.

 1. het Rabobank-gebouw aan Verkeerstorenweg 3 een prima pand is om de gemeentelijke backoffice te huisvesten;

constaterende dat:

 1. het in het raadsvoorstel genoemde alternatief “het niet doorlaten gaan van de bouw op Willemsoord” in feite een prima voorstel van dit college is;
 2. wethouder Wouters in de commissie van 31 augustus stelde dat er geen opdracht ligt om een alternatief te onderzoeken;
 3. onze ambtenaren nu al aan de Verkeerstorenweg naar tevredenheid gehuisvest zijn;
 4. huisvesting aan de Verkeerstorenweg niet de problemen c.q. vraagstukken van huisvesting op Willemsoord kent; zoals bereikbaarheid, ontbreken van een openbaarvervoer verbinding, tekort aan parkeerplaatsen etc.;

om aan deze vraagstukken/knelpunten, maar ook die nog gaan komen een einde te maken, willen onderstaande fracties, dat het alternatief “stadhuis in het Rabobank-gebouw” grondig onderzocht wordt. Onder meer omdat onze ambtenaren daar al gehuisvest zijn en naar blijkt naar tevredenheid;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 1. een onderzoek te starten naar de haalbaarheid en de financiële consequenties van huisvesting van de gemeentelijke organisatie (kantoorgedeelte / backoffice) aan de Verkeerstorenweg 3;
 2. in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek huisvesting Verkeerstorenweg 3,
  het gunningproces/bouw/aanbesteding etc. Stadhuis Willemsoord “on hold” te zetten.

Namens de fracties;
Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp, GroenLinks, D66, SeniorenActief eo, PVV

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER