2021 september 13 Woordvoering: Motie onderzoek/aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord     

Woordvoering: Motie onderzoek/aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord     

Woordvoering: Motie onderzoek/aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord     

Woordvoering door BB over onze motie onderzoek/aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord                                                                     6 september 2021

Woordvoering BB over onze motie motie onderzoek/aankoop Rabobank & 1,9 miljoen extra budget stadhuis Willemsoord, BB haalt oa onderstaande punten aan:

Even een reactie richting het CDA mbt  hun woordvoering in de commissie: de coalitie heeft dus feitelijk een blanco cheque uitgeschreven in februari 2019

U wenst alles in één gebouw: dat is uw keuze is uw mening, maar wij hebben een ander mening!! En Handhaving kan wat ons betreft in het centrum blijven

Afschrijven over 40 jaar? onzin we worden hiermee voor de gek gehouden.
20 jaar is reëel en als het goedkoop moet doe het dan over 100 jaar                                             

Willemsoord is niet energie neutraal te maken. Dat lukt namelijk niet met gebouwen uit begin 1800

Afwachten tot uitkomsten  van onderzoek en beroepsprocedures die lopen: het zou netjes zijn om net als firma  Tuin bij het postkantoor doet te wachten op de uitspraak van de rechter. Dat is goed handelsgebruik.  
Bovendien moeten directeur en RvC zich realiseren dat als er prematuur getekend wordt er ook een hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaat.

Tijdens de behandeling in de commissie kwam enkel een tekst over het goedkoper worden van de kosten van de lening…   dit klopt natuurlijk niet, want er moet meer geld uitgegeven worden en de lening zelf gaat omhoog, ….dus wordt het duurder!

Ik vergelijk dit met een uitverkoopje, ..je denkt…ik heb geld bespaart!!??!!
Neen …natuurlijk niet je hebt juist geld uitgegeven!

Corona was nooit een goed excuus als de oppositie dat aanroerde, maar wordt nu steeds door de coalitie van stal gehaald om aan te kaarten dat alles duurder is…  Bullshit  er is gewoon nooit een goede raming voor het plan stadhuis Willemsoord gemaakt        
  ….en we zien u al dat er dingen bijkomen die de kosten opdrijven.       
Allemaal zaken waar wij als oppositie voor gewaarschuwd hebben maar toen was het niet relevant voor deze wethouder.

Alles wordt duurder. 
U vraagt extra geld voor het stadhuis, ondertussen is alles bij elkaar zomaar 40 Mljn, maar ook andere zaken worden duurder.

Goed koopmanschap houdt in zuinig om te springen met geld.   
Dus besparingen op het stadhuis die nu door aankoop RABO-bank  mogelijk zijn geeft de financiële armslag om andere zaken die ook duurder worden te kunnen financieren.                                      

Bij het kiezen voor een andere locatie dan Willemsoord vervallen ook de perikelen/problemen en kosten mbt de bereikbaarheid van W’oord en neemt de frustratie van het drukke verkeer naar Texel weg!!!                        

Bovendien verhuizen naar de RABO hoeft niet meer, we zitten er immers al, ook weer een besparing.   EN  ook op de inrichtingskosten kunt U vorstelijk besparen.

Los van dit alles moet Willemsoord in onze ogen zijn zaken op orde stellenen en net als ieder ander bedrijf een fatsoenlijke begroting indienen waarin tevens  het onderhoud wordt opgenomen. En niet iedere keer aan het eind van het jaar komen zeuren om extra geld omdat het onderhoud nog moet gebeuren.

Verbonden partijen kunnen zo lekker risicoloos ondernemen, immers de gemeente springt wel weer bij als we geld te kort komen.

U als college geeft zelf in begrotingswijziging 2021-036075 aan:

  1. “Een alternatief is het niet laten doorgaan van de bouw”. Geweldig idee  volgens ons en u maakt de wethouder van Financiën blij, want die krijgt ruimte voor de rest van de begroting.
  2. Duurzaamheid … eisen zijn sterk gericht up duurzaamheid (ik zou er op terugkomen) welnu dit is volgens alle experts onmogelijk in een zo gedateerd, enkel steens pand.

Wethouder Wouters zou tijdig terugkomen en e.e.a. uitleggen. Wat een lachertje, vanmiddag om 14.00 een paar opmerkingen en een gekunsteld stukje met kosten die het extra moeten koste als we veranderen naar de RABO. En dan toevallig ongeveer 30 miljoen. Zelf komen wij niet verder dan 7,77 Mljn.

Afronding: Voorzitter laten we het stadhuis nu eens positief benaderen en de burger waar voor zijn geld geven en toch zuinigheid betrachten.        “Bang for the buck” zeggen ze in de States.

Voor minder kosten een prima kantoor waar we nota bene al in gehuisvest zijn op dit moment….       Een gebouw waar onze ambtenaren tevreden over zijn.  De rest van het gebouw kan ook in gebruik genomen worden, of we kunnen de Kerkgracht verwerven, immers Woningstichting  moet dit afstoten want die mogen geen bedrijfspanden exploiteren.

Desnoods een ander gebouw huren of bouwen indien nodig en dit alles goedkoper dan het megalomane plan op Willemsoord…

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER