2021 december 18 Géén stadhuis op Willemsoord

Géén stadhuis op Willemsoord

Géén stadhuis op Willemsoord

Wij zijn voor⤵️
✅Onderhoud en behouden historisch erfgoed
✅Een nautische invulling voor gebouwen 66 en 72
✅Blijven op Kooypunt
 
Wij zijn tegen⤵️
⛔Een stadhuis op Willemsoord.
⛔Verhuizen van Kooypunt
⛔Extra verkeersdrukte en parkeerlast op en rondom Willemsoord
 
Willemsoord kan in de constructie die wij voor ogen hebben, een evenementen terrein blijven, ambtenaren parkeren er dan namelijk niet hun auto. Verder ontstaat er geen extra verkeersdrukte op een toch al zwaar belaste omgeving en Texel route.
❤️💙We hoeven niet te verhuizen van Kooypunt, deze locatie is beter bereikbaar voor ambtenaren van buiten de stad dan Willemsoord.
❤️💙Aankoop Kooypunt kan gedekt worden uit de reguliere huisvestingslast van 1,6 miljoen per jaar, die we anders aan Willemsoord zouden moeten betalen voor het huren van door onszelf gerenoveerde gebouwen.
❤️💙De voorgaande besturen zijn stelselmatig in gebreken gebleven mbt onderhoud aan panden op Willemsoord, investeren in gebouwen 66 en 72 zien wij als het inlossen van een inspanningsplicht richting ons cultureel erfgoed.
 
18-12-2021 ⇒ regio voorpagina in het NHD⤵️
WILLEMSOORD Aan stopzetten bouw stadhuis hangt een fiks prijskaartje
Delano Weltevreden
Als de bouw van het stadhuis na de gemeenteraadsverkiezingen wordt stilgelegd, moet de gemeente aannemer Friso BV ruim elf miljoen euro betalen. Als het bouwbedrijf ook een claim indient wegens imagoschade, kan het bedrag hoger uitvallen.
 
DEN HELDER Dat antwoordt het college op vragen van deze krant.
Op Willemsoord worden de gebouwen 72 en 66 momenteel omgebouwd tot stadhuis. Diverse oppositiepartijen zijn tegen de vestiging van het stadhuis op de voormalige marinewerf. Behoorlijk Bestuur verwacht bij de komende gemeenteraadsverkiezingen als winnaar uit de bus te komen. Als de partij in het college komt, wordt het stadhuis niet op Willemsoord gevestigd, heeft lijsttrekker Sylvia Hamerslag gezegd.
De stekker halverwege de bouw om politieke redenen eruit trekken is mogelijk, maar er hangt wel een prijskaartje aan, blijkt uit de uitleg van de gemeente. Ruim 11 miljoen euro, exclusief btw.
Woordvoerster Joyce in ’t Veld verwijst naar het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012). In dat door de overheid vastgesteld besluit staan de spelregels waar bouwers en opdrachtgevers zich aan moeten houden. Woordvoerster In ’t Veld: ,,Daarin staat dat de aannemer recht heeft op de volledige aanneemsom (inclusief winst), vermeerderd met de kosten die de aannemer ten gevolge van het stopzetten en niet afronden moet maken en verminderd met de kosten die worden bespaard omdat het werk wordt beëindigd.’’
Opgeteld
Zij rekent globaal voor waar het op neer komt: ,,De aanneemsom is ongeveer 20 miljoen euro. Daar moeten de kosten bij worden opgeteld voor stopzetten, dat is ongeveer een half miljoen euro exclusief btw. Voor de rekensom wordt uitgegaan van een vlotte collegevorming na de verkiezingen. Tegen die tijd moet 50 tot 70 procent nog worden ingekocht. Dat zijn de kosten die ten gevolge van de beëindiging worden bespaard. Hiervoor wordt gerekend met 60 procent directe kosten, het gemiddelde van 50 en 70 procent. Dan kom je op zo’n 9,5 miljoen euro die in mindering moet worden gebracht op de 20,5 miljoen euro. Dat is dus ongeveer 11 miljoen euro, exclusief btw. Zo’n 55 procent van de aanneemsom.’’
Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur zegt dat stoppen met de bouw niet noodzakelijk is. ,,De verbouwing kan doorgaan. Maar aan het eind komt er geen stadhuis in. De gebouwen moeten een functie krijgen die past bij het nautische karakter van Willemsoord. Dat kan bijvoorbeeld een museum zijn. Of oude ambachten.’’
Decennia
De gemeente en Willemsoord zijn overeengekomen dat de gemeente de twee panden de komende decennia huurt. Als er geen stadhuis in wordt gevestigd, moet de huur worden opgebracht door de nieuwe ’bewoners’, zegt Hamerslag.

BB, GL en D66 vinden dat de gemeente het pand van de Rabo op Kooypunt moet kopen. Daar is momenteel een deel van de ambtelijke organisatie gehuisvest. Het gebouw staat te koop voor ruim vijf miljoen euro. Het stadhuis aan de Kerkgracht is geen optie, zegt Woningstichting. Hamerslag gaat ervan uit dat er voldoende ruimte is op Kooypunt om een stuk aan te bouwen. ,,Dan is het eigendom terwijl je op Willemsoord vele miljoenen meer investeert en nog steeds huurder bent.’’

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER