2022 juni 22 Woordvoering: over WMO en wijksteunpunten

Woordvoering: over WMO en wijksteunpunten

Woordvoering: over WMO en wijksteunpunten

Woordvoering tijdens commissie Maatschappelijk Ontwikkeling.

Voorzitter, Dank voor de presentatie. Ik begrijp dat dit door u liever met een RIB afgedaan werd,want we zijn nu op achterstanden bij. Dan lijkt het mij juist een mooi moment om te
reflecteren, maar ook juist naar de toekomst, dit willen we en mag echt niet meer.
Het ging bij WMO aanvragen mis, over de hele linie als gevolg, waar ik eigenlijk niets van
terug zie. En dan krijgen wij nu een mini-presentatie met 5 pagina’s.
Gisteren is aangegeven dat u een RIB, deze zou week versturen, over wijkgericht werken. Wij
hebben deze nog niet ontvangen, maar dit is wel de laatste commissie voor de vakantie, op

30 augustus pas gaan wij weer verder. Waarom verstuurd u deze informatie niet één week eerder, het is letterlijk een onderdeel van WMO- wachttijden.

De wijksteunpunten zijn nu 3 maanden open,
wij willen graag weten,
  • Hoe gaat het?
  • Heeft u nog iets nodig?
  • Wat zijn de eerste geluiden?
  • Hoe hoog zijn de kosten?
  • Hoeveel gebruikers zijn er?
Maar vooral, wat vinden de inwoners van deze wijksteunpunten?

Lastige vragen moesten tot vandaag wachten, maar vindt het college het lastig om ons te informeren qua wmo vraagt Behoorlijk Bestuur zich af?

Ditzelfde geldt voor de WMO-taxi. Er komt dus een RIB waarin de raad geïnformeerd gaat worden.
Deze week zal het onderzoek ook binnenkomen, ook dit was een gevolg van de
WMO-achterstanden.
Maar letterlijk wordt een Motie niet uitgevoerd en wordt nu dus
afgedaan met een RIB, die we zelfs ook nog moeten krijgen.

Wanneer gaat u nu die motie wmo-taxi uitvoeren?

Op 1 april heeft u aangegeven op processen te sturen in het 2e kwartaal, als de
achterstanden weg waren. Is dit al gelukt? Hoe ver zijn we er in? Ook om met name de
wachtlijsten terug te dringen, is de telefonische bereikbaarheid korter. Is dit inmiddels alweer terug veranderd?
 
Wat overigens wel opvalt is, dat de wijksteunpunten op dezelfde momenten open zijn. Zijn
dit dan dezelfde mensen die de hulpvraag behandelen, want dan lijkt het een sigaar uit
eigen doos? Een beller is sneller, dus gaat die wel naar het steunpunt toe dan? Is het een
idee om naar alle openingstijden te kijken en afstemmen?
Aan herindicaties zijn we niet toegekomen, ook deze gaan dit jaar gebeuren.
U verwacht daar nogal wat van? U gaf 1 april ook al aan daarop aan het voorsorteren te zijn.
Kunt u ons hierover inlichten hierover? Maar ook, hoe zit het nu met de mensen die te laat zijn. Wat zijn daar de gevolgen van geweest, of kunnen nog gevolgen zijn?
 
Voorzitter, krapte op de arbeidsmarkt en ziekte. Dit waren ook grote problemen. Nu zijn we
bij, hebben we externen ingehuurd, ervaren krachten. Maar voor de toekomst, met de
eventuele risico’s die we gisteren benoemd hebben, wat is nu het plan van aanpak. U wilde
wachten tot het 3e kwartaal, maar een risico daar is misschien wederom Covid. Hoe staat u
juist tegenover Trainees? Juist wel dus nu al mensen opleiden, desnoods in de breedte,
zodat ze meer kunnen.
Investeren juist in de toekomst, want anders hebben we straks
hetzelfde probleem. Andere manier van ruimtevraag. Wacht u hier niet te lang mee tot het te laat is?
 
Voorzitter, als laatste opmerking hoorde ik het college toevallig gisteren zeggen dat we het
met elkaar moeten ontwikkelen. Maar enige vorm van zelfreflectie en toekomstplannen
missen wij dus wel, dus wordt het ons wel moeilijk gemaakt zo.
We moeten niet wegschuiven ‘we
hadden geen tijd’ ‘het is te druk’ er komt namelijk wat aan ook, zo’n 21% stijging geloof ik.
Wat gaan we hier aan en mee doen? Zijn wij hierop goed voorbereid?
 
Regionoordkop schreef hier verder over, ⤵️
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER