2022 augustus 31 Helders college aan zet bij subsidieverordening voor de Regio Deal

Helders college aan zet bij subsidieverordening voor de Regio Deal

Helders college aan zet bij subsidieverordening voor de Regio Deal

Het ging hier met name over de rol van de gemeenteraden.
Hier stelde wij ons, bij monde van Sjoerd Oudijk juist kritisch op.

Volgens hem kan het college straks gewoon haar gang gaan en subsidies verstrekken voor activiteiten die nu nog helemaal niet bekend zijn

RegioNoordkop Schreef hierover⤵️

Helders college aan zet bij subsidieverordening voor de Regio Deal

Den Helder – De dirigenten van de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland, een door het Rijk en de provincie ondersteund stimuleringsprogramma voor de lokale economie, hebben de Helderse gemeenteraad een verordening voorgelegd waarmee het college subsidies kan verstrekken aan ondernemers die zich bezighouden met waterstof. In de Raadscommissie Bestuur en Middelen, waar dinsdagavond het voorstel werd besproken, stond de (ontbrekende) rol van de raad en de buurgemeenten centraal.

Over het hele land bestaan er ongeveer dertig Regio Deals. In de Noordkop focust deze zich op de ontwikkeling van maritieme en offshore activiteiten. Programmamanager Mark Boerée vertelde de commissie, net als afgelopen januari, dat de economische impuls van de Regio Deal inmiddels op gang komt. De technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van drones, gaan volgens Boerée zo snel dat bestaande wet- en regelgeving de vooruitgang in de weg gaat staan: “Een ondernemer die wil vliegen met een waterstofdrone wordt geconfronteerd met het feit dat hij volgens de wet een gevaarlijke stof vervoert”, zo gaf hij als voorbeeld.

De organisatie rondom de Regio Deal moet, naar het lijkt, nog steeds haar definitieve vorm krijgen. Buiten dat de raadscommissie dinsdagavond een tussenrapportage kreeg voorgeschoteld moest er namelijk ook gesproken worden over de subsidieverordening. Het blijkt namelijk dat er geen wettelijke grondslag bestond voor het verlenen van subsidies en de organisatie wil dit wel doen om ondernemers die met waterstof aan de gang gaan te stimuleren. Met een raadsvoorstel moet dit worden bewerkstelligd en het voorstel van het college is dat zij zelf hierover mogen beslissen, dit om te voorkomen dat iedere ondernemer moet wachten totdat er plek is op de agenda van de gemeenteraad.

De rol van de gemeenteraden
Het overgrote deel van de commissie was het hiermee eens: Laat het college maar beslissen. Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur niet, volgens hem kan het college straks gewoon haar gang gaan en subsidies verstrekken voor activiteiten die nu nog helemaal niet bekend zijn bij de gemeente. Verschillende partijen gaven aan graag betrokken te worden bij de besluitvorming. Wethouder Chris de Koning, van wie het dinsdag de eerste werkdag was, gaf aan de raad te zullen blijven informeren.

Commissielid Henk Mosk gaf de wethouder, die van zijn eigen partij D66 afkomstig is, mee dat er in de geleverde rapportage wel heel veel ambtelijke tijd gaat zitten. Dit terwijl het stuk weinig concreet en onoverzichtelijk is. De kritiek op de wijze van rapporteren werd breed gedragen.

Commissielid Ron Meijering van Samen Actief vroeg zich af wat de rol van de andere gemeenten eigenlijk is in het geheel. De Regio Deal, hoewel gefinancierd door het Rijk, de Provincie en de gemeente Den Helder, is namelijk een initiatief waarbij ook de gemeenten Texel, Schagen en Hollands Kroon betrokken zijn. Volgens Boerée klopt het dat het soms op een ‘Helders feestje’ lijkt. De maritieme ontwikkelingen vinden immers ondanks hun regionale impact voor een groot deel plaats in Den Helder. Daarnaast is Den Helder penvoerder en kassier en hebben de andere gemeenten dus op papier niks in te brengen. Ex-wethouder Theo Meskers vervulde volgens de programmamanager tot voor kort een rol via het regionale samenwerkingsprogramma ‘De Kop Werkt!’, maar zowel het dienstverband van Meskers als dat samenwerkingsverband zijn inmiddels beëindigd. Wethouder De Koning gaf aan te willen onderzoeken of er iets gedaan kan worden aan dit gegeven, dat hij omschreef als een ‘democratisch deficit’.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons