2022 november 05 Extra geld reserveren om geld bij Brussel los te peuteren voor belangrijke projecten in Den Helder? ’Nergens voor nodig’

Extra geld reserveren om geld bij Brussel los te peuteren voor belangrijke projecten in Den Helder? ’Nergens voor nodig’

Extra geld reserveren om geld bij Brussel los te peuteren voor belangrijke projecten in Den Helder? ’Nergens voor nodig’

Noordhollandsdagblad
Extra geld reserveren om geld bij Brussel los te peuteren voor belangrijke projecten in Den Helder? ’Nergens voor nodig’
Wethouder Chris de Koning moet in Den Haag en Brussel geld zien los te weken voor projecten in Den Helder.
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
Wethouder Chris de Koning moet in Den Haag en Brussel geld zien los te peuteren voor belangrijke projecten in Den Helder. Opmerkelijk genoeg zijn sommige raadsleden van de coalitie het met de oppositie eens dat daar geen 50.000 euro voor beschikbaar gesteld moet worden.
In het coalitieakkoord van VVD, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, CDA, PvdA, Stadspartij, D66 en GroenLinks staat: ’Een van de collegeleden krijgt als ambassadeur voor Den Helder de speciale rol om uit (structuur)fondsen van het Rijk en Brussel financiële steun voor de uitvoering te organiseren van de stedelijke vernieuwing. Den Helder staat immers voor een aantal ingrijpende herstructureringen zoals haven, werk, bereikbaarheid en klimaatuitdagingen’.
Het college heeft de raad vervolgens gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor het verwezenlijken van plannen uit het coalitieakkoord. Op dat lijstje staat het bedrag van 50.000 euro voor het ambassadeurschap. Het geld zou onder meer moeten worden besteed aan het uitwerken van een plan van aanpak.
 
✅Oppositiepartij Behoorlijk Bestuur ziet het nut niet in van extra budget voor het ambassadeurschap. ’Zeker met een college waarin meerdere landelijke regeringspartijen vertegenwoordigd zijn, zien wij het nut van extra budget voor ambassadeurschap niet. Deze partijen kunnen immers ruim gebruik maken van hun partijgenoten in zowel Den Haag als Brussel.’
 
Afwezig
De coalitie heeft negentien zetels. Van de 31 raadsleden waren bij de vergadering over de begroting 2023 vier afwezig, onder wie drie van de coalitie (Carlo Assorgia en Lucinda Hough van Beter voor Den Helder en Nancy List van de Seniorenpartij). Met de overgebleven zestien coalitiezetels had die 50.000 euro zonder moeite geaccordeerd kunnen worden. Dat gebeurde echter niet. Behoorlijk Bestuur kreeg niet alleen steun uit de oppositie, maar ook van raadsleden van coalitiepartijen VVD, CDA en Beter voor Den Helder.
Wethouder Chris de Koning vertegenwoordigt D66 in het college. Fractievoorzitter Jildau Meijer van D66 vindt het raar dat raadsleden van coalitiepartijen tegen budget voor het ambassadeurschap hebben gestemd, terwijl het ambassadeurschap in het coalitieakkoord is opgenomen. Zij denkt dat er mogelijk in de communicatie iets mis is gegaan en gaat de kwestie binnen de coalitie aankaarten.
© Foto RedMouse

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER