2022 november 09 Video: woordvoering Maatschappelijk Ontwikkeling>WMO verordening

Video: woordvoering Maatschappelijk Ontwikkeling>WMO verordening

Video: woordvoering Maatschappelijk Ontwikkeling>WMO verordening

Gisteravond werd tijdens de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling de WMO verordening besproken.
Dit ging o.a over de motie om de bijdrage WMO taxi te repareren.
✅Ruim 2 jaar geleden, juni 2020 waren wij falikant tegen het invoeren van deze bijdrage.
Gelukkig wordt deze nu middels een aangenomen motie weer afgeschaft.

Ons commissielid Netty Kolsteeg, schreef een verslag over de vergadering⤵️

Dit was een bijzonder korte vergadering, de VVD had technische vragen gesteld over het zwembad en deze werden beantwoord door weth. Wouters, niet allemaal, sommige antwoorden zullen schriftelijk worden verstrekt.

Het viel mij al op dat er niet veel mensen waren die vragen/commentaar hadden op de wijzigingen in de verordening MO.

Behoorlijk Bestuur was in deze het buitenbeentje met een A4’tje vol vragen en opmerkingen, want bij al deze wijzigingen kun je je afvragen, wat is er daadwwerkelijk in het belang van de burger?

Opmerkelijk was, dat de wethouder op geen enkele vraag/opmerking een reactie/antwoord had, volgens de wethouder waren dit allemaal “technische” vragen en die kon hij niet beantwoorden, die kennis heeft hij niet. We hadden al schriftelijk technische vragen ingediend waar we wat summiere antwoorden op hadden gehad, o.a. een ongevraagde uitleg wat het woord indicatie betekent, een vraag die wij niet gesteld hebben, buiten het feit dat het bij ons zeer wel bekend is wat dit woord betekent, bestaat er ook zoiets als Google.

De voorzitter stelde vast dat de antwoorden op onze vragen vóór de eerstkomende raadsvergadering moeten zijn beantwoord. Dus voor ons pas een “hamerpunt” als de antwoorden binnen zijn.

Opmerkelijk was, dat de aangepaste/toegevoegde artikelen zijn aangepast/toegevoegd om e.e.a. juridisch af te dichten, kennelijk wordt de commissie dan geacht niet te veel of geen vragen te stellen en direct alles als hamerpunt te beoordelen. Ik weet niet wie dit bedacht heeft en wie dit bepaalt, echter als dit zo zou zijn hoeven wij als commissie ook niet bij elkaar te komen, kan dit gewoon als kennisgeving worden gestuurd naar de fracties.

Ingestuurde technische vragen vooraf⤵️
Vraag: Hoogte Pgb, Is het al duidelijk hoeveel meldingen inzake WMO zijn binnengekomen bij de wijksteunpunten? Vooral hoeveel mensen hierdoor snel hulp hebben gekregen.
Antwoord: Dit weten we nog niet precies. Wel is bekend dat er mensen met een WMO vraag zijn binnen gekomen bij een van de wijksteunpunten waarbij de aanvraag soepel is verlopen door de ondersteuning van een vrijwilliger.
Vraag: Hoeveel bewoners bezoeken de wijksteunpunten per week?
Antwoord: We weten niet hoeveel inwoners per week de wijksteunpunten bezoeken. We zien wel dat er aanloop is richting wijkconciërge, de wijkagent en de vrijwilligers. Daarbij merken we ook dat de mensen die werken in het wijksteunpunt goed doorverwijzen naar de professionals wanneer nodig.
Vraag: Begeleiding, processtappen tussen melding en toekennen: welke instelling (en) indiceren voor begeleiding? Is dat dezelfde instelling die aanvullende hulp biedt?
Antwoord: De consulenten van de gemeente indiceren begeleiding. Indiceren houdt in dat een inwoner bijvoorbeeld begeleiding toegekend krijgt omdat het onderzoek van de consulent dit aantoont. Nadat er is geïndiceerd kijkt de consulent welke aanbieder het beste de inwoner kan helpen. Voorbeelden hiervan zijn Esdégé-Reigersdaal en Omring.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER