2022 november 30 Video: woordvoering Zorgen over korten bij uitkeringsgerechtigden

Video: woordvoering Zorgen over korten bij uitkeringsgerechtigden

Video: woordvoering Zorgen over korten bij uitkeringsgerechtigden

Gisteravond kwam de raadscommissie Maatschappelijk Ontwikkeling bijeenOnze commissieleden Netty Kolsteeg en Carla Brian namen hier aan deel.

Netty haar verslag staat hieronder⤵️

 

➡️Hierbij mijn korte nabeschouwing van de MO-vergadering van gisterenavond. Er hing overigens een prima sfeer in de vergaderruimte.
Wat betreft Regio Noordkop, daar is Behoorlijk Bestuur positief over, de enige vraag die restte was het verlopen termijn bij het Commissariaat. Gelukkig is er uitstel verleend tot 21 december a.s.
De vraag of een bestuurslid van de L.O.S. het beleidsplan/convenant kan komen toelichten wordt hopelijk gehonoreerd.
➡️Wat betreft het voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW/IOAZ: dit ging in feite alleen over het vaststellen van de toevoegingen in de Afstemmingsverordening. Wat mij persoonlijk betreft gaf de inhoud van dit stuk mij te denken.
Behoorlijk Bestuur is uiteraard voorstander van het participeren van uitkeringsgerechtigden aan het arbeidsproces, dit geeft structuur, meer vrijheid en onafhankelijkheid van de overheidsinstanties.
De gemeente kan door de participatiewet (Algemene bijstand) sancties opleggen indien cliënt niet voldoet aan de regels van de participatiewet/regels opgenomen in deze verordening.
➡️Het korten van een uitkering is volgens de participatiewet juridisch geen straf echter een “afstemming van de bijstand”, “een prikkel tot” dit heeft echter verstrekkende gevolgen voor de uitkeringsgerechtigden.
Opmerkelijk is dat hier volgens de participatiewet geen bescherming van de beslagvrije voet is, volgens mij heeft iedereen recht op een beslagvrije voet, om zodoende voldoende geld over te houden om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Dit gezegd hebbende houdt dit in dat de bijstandsgerechtigden, volgens de participatiewet, geen recht hebben op het kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften bij een sanctie waarbij zij 100% worden gekort. Als ik naar artikel 20 van de Grondwet, lid 1 kijk staat daar heel wat anders, namelijk dat “de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp der zorg van de overheid” De wethouder stelt wel vrolijk dat het gaat om slechts 2% van de uitkeringsgerechtigden, een stok achter de deur en gespreksbasis.
Maar Behoorlijk Bestuur vraagt zich af of het ontnemen van bestaanszekerheid en/of het onder de armoedegrens trekken van uitkeringsgerechtigden niet leidt tot het op straat zwerven/meer criminaliteit in de wijken en of het wat toevoegt aan de werklust.
Ook een goede vraag was om deze afstemmingsverordening in begrijpbaar Nederlands te vertalen en uitkeringsgerechtigden dit te geven, zodat men weet waar ze aan toe zijn. Ook een vraag was om een andere manier te gebruiken om mensen in het arbeidsproces te krijgen, in ieder geval anders dan sancties op te leggen.
Verder vraag ik me af of er bijstandsgerechtigden in de Adviesraad zitten, zoals bedoeld in de participatiewet.
Het was wel fijn te horen dat Rutte gehoor heeft gegeven aan de motie van Behoorlijk Bestuur in verband met het boetevrij ontvangen van giften tot €. 1200,00
➡️Wat de NPO betreft, is de gulheid van de overheid opmerkelijk, het zou mooi zijn als deze gulheid zich ook uit zou strekken tot de noodlijdende middenstand en burgers. Voor de rest een prima presentatie en wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten. Ook zijn wij heel benieuwd naar de door de wethouder geagendeerde presentatie over de thuiszitters.
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER