2023 januari 11 Video: woordvoering Uitvoering van onze motie LED verlichting

Video: woordvoering Uitvoering van onze motie LED verlichting

Video: woordvoering Uitvoering van onze motie LED verlichting

Gisteravond stond de uitvoering van onze motie LED verlichting, op de agenda van de raadscommissie.
Motie LED Verlichting FC Den Helder
De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;
gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);
Constaterende dat:
-de lichtmasten op het terrein van FC Den Helder verplicht voorzien zijn van gasontladingslampen;
-dit echter geen duurzame keuze is;
voetbal vereniging Castricum Vitesse 22 op initiatief van de gemeente Castricum een onderzoek heeft uitgevoerd;
-deze voetbalclub zich bevindt in een vergelijkbare situatie als FC Den Helder, namelijk midden in Natura 2000 gebied;
n.a.v. de uitkomst van dit onderzoek Vitesse 22 is overgestapt op Led verlichting;
-de energielasten van FC Den Helder momenteel €. 2000,- per maand bedragen;
Van mening zijnde dat:
-de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd in Castricum gebruikt kunnen worden als onderbouwing van de overstap naar LED verlichting;
-gezien de hoge energielasten van FC Den Helder, overgaan op Led verlichting direct een flinke besparing oplevert;
-een investering van € 30.000,- met 12 maanden terug verdiend is;
er vanuit het college m.b.t. verduurzaming een proactieve houding verwacht mag worden;
wachten op uitkomsten en wensen van andere sportvelden enkel maar de kosten doen oplopen;
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
-in januari 2023 een voorstel aan de raad aan te bieden waarmee FC Den Helder in staat wordt gesteld over te gaan op LED-verlichting.

Tevens heeft onze fractie voorafgaand aan de commissie onderstaande technische vragen ingediend:
Beste raads- en commissieleden,
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft technische vragen gesteld voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 10 januari 2023 over het Voorstel tot het vervangen van traditionele verlichting voor ledverlichting. De vragen en antwoorden treft u hieronder aan.
➡️Er staat dat 17,5% wordt betaald door de SPUK-regeling, waar komt de rest van het geld vandaan, is dit het geoormerkte “klimaat” geld van de Provincie?
✅Dekking vindt plaats binnen het programma Energieneutraal. In de gemeentebegroting is structureel een bedrag van € 400.000 opgenomen voor het programma Energieneutraal. Dit bedrag is In 2022 aangevuld met incidenteel extra rijksmiddelen (Uitvoeringsmiddelen klimaat – 356K) .
➡️Er wordt gesproken over een beschikbaar investeringskrediet ad. €.150.000,= ex. BTW. Volgens mij hoeft de gemeente c.q. de overheid zelf geen BTW te betalen over door haar direct aangekochte goederen, hoe zit dit precies?
✅Over sport betaalt de gemeente wel BTW. Deze wordt gecompenseerd via de SPUK-sport regeling . Dus daar zit als het ware de BTW compensatie in.
➡️Ik begrijp dat er nog gelegenheid tot aanvragen van SPUK-gelden is tussen januari en maart dit jaar, lopen er nog meer aanvragen? Wie behandeld dit binnen de gemeente?
✅Er zijn meerdere SPUK uitkeringen. De aanvraag waarop in deze vraag wordt gedoeld is de brede SPUK, waarbinnen het Rijk meerdere programma’s op het gebied van sport, welzijn en sociale basis samen heeft gevoegd tot één uitkering. Deze brede SPUK regeling is een andere dan de SPUK-sport. De SPUK-sport is de regeling die bedoeld is ter compensatie van de BTW. Die regeling is van toepassing op dit advies.
Met vriendelijke groet,
Bestuursadviseur

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER