2023 januari 14 Politiek Den Helder laat zich uit over het opstappen van wethouder de Koning.

Politiek Den Helder laat zich uit over het opstappen van wethouder de Koning.

Politiek Den Helder laat zich uit over het opstappen van wethouder de Koning.

Helaas is de schade daar, zowel Den Helder als de wethouder loopt nu imagoschade op.
  • Deze motie was niet onze keuze.
  • Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp is namelijk van mening dat de partij en/of wethouder waarom het ging, ipv eigenaarschap voor de gemeenteraad en het gehele college te creëren hierin zelf de handschoen had moeten en kunnen oppakken
  • Het is niet dat wij een nieuwe wethouder geen tijd gunde om zich in te werken. Wij vonden deze wethouder niet voldoende matchen met het dossier Port of Den Helder.
  • Wij hebben tijdens de schorsingen van de laatste raadsvergadering van 2022, D66 meerdere keren verzocht met iets te komen, zodat deze vreselijke motie en situatie niet zou ontstaan. Helaas werd hier geen gehoor aan gegeven.
Dit doet het vertrouwen in de politiek niet goed, wij betreuren dit 
In de media wordt hier uiteraar over geschreven
Politiek Den Helder laat zich uit over het opstappen van wethouder de Koning.
Bijzonder dat D66 stelt dat het die avond om het hele college ging. Dat was namelijk nu net waar het in onze niet om moest gaan.
Een heel college eigenaar maken terwijl het juist om één wethouder ging.
  • De D66 wethouder was er vaker niet dan wel, dat op een zo belangrijk dossier als Port of Den Helder en liet regelmatig andere wethouders de hete kooltjes uit het vuur halen, daar hadden wij grote moeite mee.
Vandaag in het NHD
Helderse wethouder De Koning ’kan met opgeheven hoofd vertrekken’. Maar hij heeft ’meerdere misstappen begaan’
Delano Weltevreden
DEN HELDER
De politieke reacties op het onmiddellijke vertrek van havenwethouder Chris de Koning (D66) zijn divers.
Hij heeft de functie iets meer dan vier maanden bekleed. Als havenwethouder kreeg hij forse kritiek van oppositie én coalitie. Zij verweten hem dat hij de raad niet tijdig, onvolledig en verkeerd informeerde.
Net voor het kerstreces was er opnieuw kritiek. De wethouder was afwezig. Op D66 na stemden alle aanwezige fracties voor een motie van afkeuring. Woensdag diende De Koning zijn ontslag in.
Fractievoorzitter Dina Polonius van oppositiepartij ChristenUnie: ,,We zagen het niet aankomen en waren verrast. Wij betreuren het, maar respecteren zijn beslissing.’’
Betreuren
Kees Bazen van oppositiepartij Fractie Bazen: ,,Wij hadden graag gezien dat zaken op een andere wijze door de coalitie waren opgelost.’’
Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder, de grootste coalitiepartij: ,,Hij leek een aardige kerel. Eigenlijk heeft hij te kort gezeten om een oordeel over hem te hebben.’’
Henriëtte Weerstand-Slot van coalitiepartij VVD: ,,Wij betreuren hoe het proces is verlopen, maar hebben respect voor zijn besluit.’’
Coalitiepartner Seniorenpartij ’gaat ervan uit dat Chris de Koning een weloverwogen besluit heeft genomen’, zegt Nancy List.
Jan de Leeuw van coalitiepartij PvdA: ,,Natuurlijk is het vervelend als een wethouder zich genoodzaakt voelt om na een korte periode ontslag aan te vragen.’’
Harmen Krul van coalitiepartij CDA: ,,Wij betreuren het dat het zo gelopen is en respecteren het besluit van Chris.’’
Gitzwarte dag
Harrie van Dongen (coalitie, Stadspartij) noemt 11 januari 2023 ’een gitzwarte dag voor de Helderse politiek’. Wethouder De Koning heeft volgens hem geen grote fouten gemaakt, heeft niet willens en wetens de boel belazerd en heeft Den Helder zeker geen schade berokkend, vindt Van Dongen.
De Koning was volgens hem ’super enthousiast, wat onwennig en ongelukkig in zijn communicatie’. ,,Maar dit verhaal is door bepaalde mensen zo opgeblazen dat de wethouder geen andere uitweg meer zag en opstapte.’’
Van Dongen vindt dat de Helderse politiek collectief heeft gefaald met de kritiek op de wethouder. Volgens Van Dongen kan De Koning ’met opgeheven hoofd afscheid nemen van onze stad.’
Oppositiepartij PVV had een motie van wantrouwen op z’n plaats gevonden: ,,Wij vinden het bijzonder belangrijk dat een wethouder de raad altijd optimaal en tijdig informeert’’, zegt Vincent van den Born. ,,Wethouder De Koning heeft helaas ernstige communicatiefouten gemaakt. Voor ons was duidelijk dat het havendossier niet bij hem past.’’
Fractie Pastoor trok regelmatig aan de bel over de communicatie van de wethouder met de raad. Michel Pastoor: ,,Twaalf partijen hebben hun handtekening gezet onder de motie van afkeuring. Je kunt zeggen dat de mens Chris de Koning dat niet verdient. Maar je kunt ook kijken naar waar het eigenlijk om draait: de inhoud, leiderschap en vertrouwen. Op die punten heeft hij meerdere misstappen begaan.’’

Volgens Pastoor heeft De Koning een keus gemaakt die in zijn ogen het beste is voor de gemeente. ,,Daarmee verdient hij echt alle waardering en respect.’’

✅Oppositiepartij Behoorlijk Bestuur zegt bij monde van Sylvia Hamerslag: ,,Het is niet dat wij een nieuwe wethouder geen tijd gunden om zich in te werken. Wij vonden deze wethouder niet voldoende matchen met het zware dossier Port of Den Helder.’’
✅,,Tijdens de schorsingen van de laatste raadsvergadering heb ik D66 meerdere malen verzocht om hem de ruimte te geven zich terug te trekken. Daarna kon D66 met een andere wethouderskandidaat komen. Daar is geen gehoor aan gegeven. In het presidium (het overleg van fractievoorzitters, red.) is de druk opgevoerd om die avond met een motie te komen. Nu is het kwaad geschied. Den Helder én de wethouder lopen imagoschade op.’’
Volgens toenmalig fractievoorzitter Jildau Meijer van D66 geeft Hamerslag een verkeerde voorstelling van zaken: ,,Ze heeft ons niet gevraagd, maar gezégd wat we moesten doen. Niemand was het met haar eens, omdat het terugtrekken van de wethouder niet aan de orde was. Het ging op die avond vooral over het college en de communicatie met de gemeenteraad.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER