2023 januari 17 Video: woordvoering Over startnotitie Havenvisie

Video: woordvoering Over startnotitie Havenvisie

Video: woordvoering Over startnotitie Havenvisie

Afgelopen maandag stond de startnotitie Haven visie op de agenda van de raadscommissie.
Onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag hield hier woordvoering over.
Woordvoering:
Wat de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp betreft volgen wij nu de omgekeerde route.
De afgelopen periode heeft de raad namelijk voor de haven al veel geld beschikbaar gesteld en is deze toegekend aan de organisatie die Port of Den Helder heet.
Dit had in onze ogen aan de hand van een Havenvisie gemoeten en niet andersom, zoals nu geval is.
De startnotie zelf staat naar onze mening direct al vol aannames, zoals het verzilveren van kansen, “inkomsten uit wind op zee en de waterstof economie”.
Dit is een ambitie die niet haalbaar is, deze rol is namelijk al toebedeeld aan andere havens en is als het ware een gelopen race.
Onze geografische ligging en in onze ogen een te late lobby zijn hier debet aan geweest.
Ik wil een rapport aanhalen van een onderzoek van de universiteit Leiden, dit onderzoek geeft duidelijk weer dat het Wadden gebied, aan het verdichten is en dat de eilanden zich feitelijk naar het land verplaatsen.

De ambitie om een grote haven te worden is wat ons betreft daarom ook niet haalbaar.

Wij roepen het college op om haalbare en realistische doelen te stellen.
Op bladzijde 2 van de startnotitie staat een opsomming.
Waaronder die van de samenwerking met het maritiem cluster/bedrijfsleven.

Wij zien hier een flinke uitdaging voor de havenwethouder, want na 3 bestuursperiode van havenwethouders van VVD, CDA, VVD is gebleken dat deze samenwerking flink onder druk is komen te staan. Deze samenwerking zal dus eerst hersteld dienen te worden.

Een ander punt wat wordt aangehaald gaat over ecologie, natuur en klimaat als uitdaging.
Exact wat wij eerder aanhaalde, al zouden wij onze ambitie hoog houden zijn deze ivm de opgelegde stikstofbeperkingen al niet haalbaar te noemen.
Kortom wat betreft deze in onze ogen te hoge ambities:
We kunnen niks, we gaan niks en het wordt niks.
Verder zullen wij graag als raad, input aan het onderzoek en aan het roer willen en blijven staan.
Input over opstellen van o.a de onderzoek vragen en het doel van het rapport.

Stijn Vos van Regio Noordkop schreef hierover⤵️
✅Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur nam wel nog een klein uitstapje naar het verleden, met de opmerking dat het gesprek over de havenvisie eigenlijk nu al te laat komt. Er is immers eind vorig jaar al veel geld vrijgemaakt voor het havenbedrijf. Geld dat Hamerslag liever in de kas had gehouden. Ze is pessimistisch over de vraag wat de haven Den Helder in de toekomst nog gaat opleveren. Wind op zee en waterstof is volgens haar een gelopen race. De ambities moeten worden bijgesteld. Vorige havenwethouders hebben de verhouding met het bedrijfsleven volgens haar tevens verstoord.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER