2023 januari 26 Al zeker zes ton uitgegeven aan de voorbereiding van De Kleine Werf op Willemsoord

Al zeker zes ton uitgegeven aan de voorbereiding van De Kleine Werf op Willemsoord

Al zeker zes ton uitgegeven aan de voorbereiding van De Kleine Werf op Willemsoord

💯% Leestip
❗Van 30 december t/m 9 februari kan er bezwaar worden gemaakt
 
Over de beantwoording van onze schriftelijke vragen schreef het NHD onderstaand artikel⤵️
Al zeker zes ton uitgegeven aan de voorbereiding van De Kleine Werf op Willemsoord
Delano Weltevreden
DEN HELDER
Ontwikkelbedrijf Zeestad heeft al ongeveer 600.000 euro uitgegeven aan voorbereidingskosten voor het plan De Kleine Werf op Willemsoord. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van Behoorlijk Bestuur (BB).
Die circa zes ton was de stand van zaken op 1 januari 2023. Hoeveel tot nu toe is uitgegeven meldt het college niet. De kosten die Zeestad voor het plan maakt, worden niet doorberekend aan de ondernemers die daar aan de slag gaan als De Kleine Werf is ontwikkeld, zegt het stadsbestuur. De gemeente verkoopt de grond voor een marktconforme prijs aan de ontwikkelaar. ’Die marktprijs staat los van de kostprijs’, antwoordt het college aan de fractie.
Lees ook: De angel wordt uit de horecavisie voor Den Helder gehaald. ’De Kleine Werf staat er veel te prominent in’
De Kleine Werf is een omstreden plan. Het plan omvat 95 hotelkamers, congreszalen, een restaurant, een skybar en wellnessvoorzieningen. Een deel van de hotelcapaciteit zou gericht moeten zijn op kort verblijf. Daarnaast moeten er twee of drie nieuwe horecabedrijven komen, niet ver van het hotel.
 
Oud-directeuren
Zeestad moet het plan ontwikkelen op de voormalige marinewerf. Willemsoord BV gaat over het beheer van het terrein. De oud-directeuren Hans Broekmeulen en Ariane Hoog van Willemsoord BV zijn geen voorstander van het plan, hebben zij onlangs in interviews met deze krant gezegd. Waarom het college tegen hun advies in toch doorgaat het de ontwikkeling van De Kleine Werf, wilde BB weten. ’Willemsoord BV is belanghebbende partij bij de ontwikkeling van vastgoed op Willemsoord maar heeft geen rol in de voorbereidende werkzaamheden’, zegt het college.
 
Lees ook: Een hotel met congrescentrum op Willemsoord? ’Concurreren met schouwburg de Kampanje is niet handig’
 
De gemeente steekt zelf geen geld in de bouw en financiering van De Kleine Werf, blijkt uit de beantwoording. ’In het geval er sprake zal zijn van de ontwikkeling van commercieel vastgoed op Willemsoord, zal de ontwikkelende partij zelf verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw en de financiering hiervan. Deze taak ligt niet bij de gemeente en ook niet bij Zeestad’, aldus het college. Er is geen sprake van ondersteuning van ondernemers in het kader van dit project, benadrukt het college. Een aanvraag voor de ontwikkeling van het project is nog niet ingediend. Het college zegt dat Zeestad verkennende gesprekken met geïnteresseerde partijen heeft gevoerd. Er is nog geen selectieproces gestart. Het college zegt daar geen rol in te spelen.
Ontwerpuitwerkingsplan
 
Zeestad heeft een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor De Kleine Werf. Het ligt vanaf 30 december 2023 tot en met 9 februari 2024 ter inzage. Binnen deze periode kunnen bezwaren tegen het uitwerkingsplan worden ingediend.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER