2023 februari 22 Blog: Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Blog: Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Blog: Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Ons commissielid Netty Kolsteeg schrijft nav bijeenkomsten altijd een verslag.
Hieronder schrijft zij over de bijeenkomst/vergadering van gisteravond, waar de WMO en Inclusie op de agenda stond⤵️

Deze avond begonnen we met een omgekeerde agenda, aangezien de techniek de dames van de inclusiepresentatie in de steek liet.

Dus als eerste gaan we naar de behandeling van de
✅Wmo-presentatie.
Ondanks de “blije” presentatie bleek uit de reacties van de diverse fracties dat er onder de mensen die gebruik moeten maken van de Wmo vaak geen “jubel” stemming heerst.
B.v. mensen moeten lang wachten op huishoudelijke hulp, volgens de wethouder komt dat door een tekort aan huishoudelijke hulp, dus deze wachttijden zullen voorlopig nog blijven.
Op onze stelling dat wij het liefst zien dat een BIG geregistreerde wijkverpleegkundige aanvraag doet voor huishoudelijke hulp stelde de wethouder dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle indicaties.

Op onze opmerkingen dat het blijkt dat er gebrek aan communicatie, afstemming en samenhang bij de uitvoerende instanties onderling is, was het antwoord dat communicatie altijd een moeilijk onderwerp is. Maar er werd wel gesteld dat als er prangende vragen zijn, de zorgvrager deze te allen tijden bij de Wmo kan neerleggen en niet bij de uitvoerende instanties.

De kosten voor een verplicht specialistisch onderzoek in verband met herindicatie/actualisatie van de hulpvraag worden door de Gemeente vergoed, dat is mooi. De wethouder was het met ons eens dat er een goede en bredere informatie voor de cliënten moet komen, zodat men weet waar men recht op heeft, volgens de wethouder moet dat in “begrijpelijke” taal gebeuren. Hopelijk duurt dit niet al te lang, deze verbetering in de communicatie naar de burger toe, ondanks dat communicatie kennelijk een moeilijk onderwerp schijnt te zijn.
Op onze vraag om eerst toe te kennen en daarna de rechtmatigheid te onderzoeken kwam een negatief antwoord, want als je als gemeente toekent heb je het recht gegeven en de daaruit voorvloeiende onkosten kunnen niet meer worden teruggedraaid. Dit is en blijft dus gebaseerd op wantrouwen, jammer. Te vrezen valt dat mensen met een spoed hulpvraag buiten de boot blijven vallen. De gemeente ziet de omgekeerde toets als een redenatie vanuit de hulpvraag, ergo op deze manier zal de omgekeerde toets niet zorgen voor een snellere oplossing van de wachtlijst.

Verder wordt eind mei de inhuur beëindigd. Het verzoek van mevrouw Dol om aan deze presentatie eerst nog een commissievergadering te wijden voor het stuk in de raad komt werd in eerste instantie gehonoreerd, echter na een interruptie van een ander fractielid die het hier niet mee eens was, is het mij niet echt duidelijk of er nu wel of geen extra commissievergadering zal komen voor de raadsvergadering in juni.

✅De inclusie presentatie:
Dit was een gezellige Quiz-bijeenkomst, toen alles het weer deed. Wat wij verstonden onder inclusie werd er gevraagd, wat natuurlijk het tegenovergestelde betekent van uitsluiting. Deze presentatie was gericht op mensen met een gebrek en mensen met een handicap, kennelijk is daar een wezenlijk verschil tussen.
Verder zat er een suggestieve vraag, in wie er eerst een baan krijgt Hans of Ahmed, dat vond ik persoonlijk wel een beetje jammer, dit vind ik een namelijk een vraag die leidt tot polarisatie.

Dit project is een wens van de VN, de gemeente zal gehandicapte en mensen met een gebrek moeten helpen aan een baan. Ook moet de gemeente inclusie faciliteren, dus moet het voor mensen met een rolstoel makkelijk(er) worden om zich te verplaatsen in de stad.

Op de vraag of de dames van de “inclusie” op de hoogte waren van eerder gemelde fysieke problemen op dit gebied in het Centrum, zoals de onneembare helling naar het station, oversteek Beatrixstraat en drempels bij het gebruik maken van de zebra’s gaf de wethouder te kennen dat zij dit graag via de mail wil ontvangen. Ook zoekt de wethouder ervaringsdeskundigen, die kunnen praten vanuit hun eigen ervaring en wordt er een “Kees de Jager” prijs uitgereikt, echter er moet nog nader worden onderzocht wat de voorwaarden zijn wil je die prijs winnen.
Verder heeft de HVC besloten dat de ondergrondse containers 250m van woningen komen te staan. Dit lijkt me niet handig met in het achterhoofd de inclusie, want hiermee tref je oudere en gehandicapte en/of mensen die slecht ter been zijn. De wethouder zou dit meenemen. De doelstellingen zullen na deze vergadering worden geïmplementeerd, er is echter wel behoefte aan een tussentijdse rapportage hoe een en ander gaat.
Commissielid

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER