2023 maart 13 Video: Woordvoering, over het integriteit protocol

Video: Woordvoering, over het integriteit protocol

Video: Woordvoering, over het integriteit protocol

Onze woordvoering over het integriteit protocol
De burgemeester bevestigde onze zorg, en zei dat wij de spijker op zijn kop sloegen. Dat we er voor moeten waken dat het niet als een politiek instrument wordt gebruikt om personen te beschadigen.
Voorzitter,
Integer handelen gaat ons allemaal aan.
Wij zijn een voorstander van een protocol voor integriteitsschendingen voor politieke ambtsdragers gemeente Den Helder.
Onze complimenten voor de opzet van het stuk.
We hebben wel moeite om het begrip integriteit concreet voor te stellen.
Wat verstaat men exact onder integriteit in het openbaar bestuur en waar liggen de grenzen?

Het subjectieve hiervan kan het gevolg hebben dat een melder dit als instrument gaat gebruiken om een ander in diskrediet te brengen. Hiervoor moeten we bewaken?

Dit protocol wordt uitgereikt bij het aantreden.
Kan er ook een vernieuwde handreiking integriteit voor politieke ambtsdragers gemeente Den Helder worden samengesteld, die dan ook uitgereikt wordt?
We hebben nu als basis de gedragscodes uit 2016.

Voldoen deze gedragscodes uit 2016 nog?

Beschuldigd worden van een integriteitsschending en het onderzoek hiernaar, zal een grote impact hebben voor diegene die het betreft. Zijn of haar schuld staat nog niet vast. Een hoge mate van zorgvuldigheid hierbij zien wij zeker als een plicht.

De beantwoording van de technische vragen hebben verduidelijking gegeven en meerdere vragen beantwoord.
Zoals de waarborging van privacy, en wet en regelgeving.
Kunt u nog wel verduidelijken hoe de melder van integriteit beschermd, in zijn of haar gegevens/melding? Hij/zij doet een schriftelijke melding en deze gaan via verschillende schijven en krijgt een schriftelijke bevestiging.

Kan er een vertrouwenspersoon naast de burgemeester worden aangesteld, die de melding eerst filtert?

Welke status heeft dit protocol bijvoorbeeld, daar art 1. Spreekt van politieke ambtsdragers. Deze zijn volgens de rijksoverheid bij gemeente alleen de burgemeester en wethouders en gedeputeerden van provincies. Raadsleden en commissieleden zijn volksvertegenwoordigers en vallen hier niet onder. We begrijpen dat u de volksvertegenwoordigers aan dit document wilt toevoegen maar kan de wethouder uitleggen hoe hij of zij dit bedoeld en of het dan niet specifiek moet worden beschreven?
Klopt deze passage juridisch gezien?
Tot zover voorzitter
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER